Навігація
Головна
 
Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційні проекти та реальні опціони на ринках, що розвиваються
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Оцінка стандартного відхилення σ

Для визначення ризику (стандартного відхилення) може бути розрахована дисперсія прибутковості акції конкретної компанії, для якої проводиться оцінка опціону. Це статистична процедура, яка відома і проводиться за стандартним алгоритмом. При цьому передбачається, що середньоквадратичне відхилення прибутковості акцій відобразить той ризик, який притаманний власного капіталу бізнесу в цілому.

В іншому варіанті, у випадку якщо компанія не котирується на фондовому ринку, але є типовим представником галузі, в якій здійснює свою діяльність, можна скористатися середньогалузевими даними.

На жаль, в даний час для ринків, що розвиваються ці дані недоступні. Однак така інформація є для країн з розвиненими ринками капіталу. Там застосовуються перевідні коефіцієнти, розраховані на основі зіставлення дисперсій ринкових індексів різних країн. Ці дані можна знайти на сайті www .finmanager.ru, розділ "Консультації", де також дані посилання на первинні джерела інформації. Наведемо деякі з цих даних (табл. 6.4.2 і 6.4.3) і розглянемо такий підхід в конкретній ситуації.

ТАБЛИЦЯ 6.4.2. Стандартні відхилення прибутковості по галузях і видах діяльності

Галузь

Стандартні відхилення,% річних у дол. США

Авіакомпанії

39,72

Аерокосмічна промисловість

43,1

Біотехнологія

88,69

Готельний та ігровий бізнес

46,8

Деревообробка

24,24

Видобуток металів

72,79

Залізничний транспорт

24,2

Житлове будівництво

24,59

Інтернет

127,56

Машинобудування

40,33

Меблева промисловість

34,71

Металургія

60,66

Нафтова і газова промисловість

39,77

Взуттєва промисловість

40,91

Операції з нерухомістю

28,15

Виробництво продуктів харчування

40,53

Промисловість будматеріалів

42,29

Реклама

72,32

Телекомунікації: виробництво обладнання

120,48

Телекомунікації: обслуговування населення

106,13

Торгівля комп'ютерами

86,6

Торгівля продуктами харчування

29,96

Торгівля одягом

41,77

Вугільна промисловість

36,14

Упаковка

24,46

Фармацевтична промисловість

71,44

Хімічна промисловість

37,96

Целюлозно-паперова промисловість

24,24

Енергетика

14,92

Коефіцієнти коригування стандартних відхилень по країнах

Країна

Коефіцієнт коригування

США

1

Росія

1,85

Україна

2,80

Казахстан

1,82

Білорусія

2,80

Литва

1,75

Латвія

1,72

Молдова

3,82

Естонія

1,65

Джерело: finmanager.ru, розділ "Консультації".

Ситуація 6.7. Заміна обладнання при гідрогеологічному бурінні свердловин. Реальний опціон CALL, модель Блека - Шольца

ТОВ "Водяний" надає послуги садовим товариствам Підмосков'я з буріння свердловин на воду. Всього на балансі ТОВ десять бурових установок ПЬУ, що працюють на різних об'єктах і в різних районах області. Директор підприємства І. І. Акваміперальскій розглядає можливість істотної модернізації бурових агрегатів, яка дозволить скоротити поточні витрати, підвищити продуктивність установок і відповідно отримувати більше замовлень від потенційних клієнтів. Директор дав завдання своєму фінансовому директору Д. Д. Кускову провести обгрунтування модернізації.

На жаль, розрахунки за найбільш ймовірного сценарію розвитку подій показують, що вигоди від модернізації не покривають капітальних витрат на неї.

Наведемо вихідні дані для розрахунків за цим сценарієм у розрахунку на один верстат:

Найменування показника

Значення показника

базовий варіант

нова техніка

Продуктивність, м / станко-зміну

8,1

12,2

Коефіцієнт використання устаткування за часом

0,5

0,5

Середнє число змін в році

304

304

Середня ціна одного пробуреного метра, дол.

22

22

Середні поточні витрати на одну станко-зміну, дол.

123,4

96, 1

Чисті капітальні витрати, включаючи придбання нових агрегатів за мінусом чистої ліквідаційної цінності старих, дол.

-

20000

Ніяких додаткових витрат і вигод, пов'язаних з приростом робочого капіталу, в проекті немає. Норма амортизації техніки становить 20%, але закінчення п'ятирічного терміну чиста цінність від ліквідації устаткування дорівнює кулю.

Всі розрахунки проводилися на реальній основі - у постійному масштабі цін.

Середньозважена вартість капіталу ТОВ у реальному вираженні 12%;

безризикова ставка 4% на рік;

ставка податку на прибуток 24%.

Разом з тим у директора виникли великі сумніви в результатах розрахунків, пов'язаних з точністю передбачення грошових потоків. Справа в тій невизначеності, яку несуть в собі початкові допущення щодо:

  • а) кількості замовлень та пов'язаних з цим поточних витрат на один пробурений метр (можлива економія на умовно-постійних витратах) і коефіцієнта використання устаткування;
  • б) безвідмовності роботи повой техніки та періодичності ремонту;
  • в) середньої глибини пробурюють свердловин (оплата відбувається не по метражу, а по результату буріння - кількості продуктивних свердловин) та ін.

У результаті точність розрахунку ефекту становить а = 40%.

Щоб не ризикувати всім бізнесом в цілому і отримати більш точну інформацію про результати проекту, директор ТОВ вирішує провести експеримент: незважаючи па негативні результати розрахунків, здійснити модернізацію на одному з бурових агрегатів. Якщо результат виявиться вдалим (що буде ясно протягом року), можна буде тиражувати досвід на інших дев'яти установках.

Цей підхід викликав помірно-негативну реакцію з боку фінансового директора ТОВ "Водяний" Кускова - він розцінив дане рішення як недовіру до якості проведених ним розрахунків. Щоб його заспокоїти, довелося йому виписати премію і відправити у короткострокову відпустку.

Однак залишилося питання: чия позиція в даній ситуації виявилася більш обгрунтованою - директора або його заступника з фінансів?

Рішення

Розрахунки, проведені Кусковим за традиційною технологією, дійсно показують невигідність здійснення модернізації ні на одному, ні тим більше на десяти установках.

Розрахунок грошового потоку заміни одного верстата

Розрахунок грошового потоку заміни одного верстата

Кожен із проектів знижує багатство власників на 1,7 тис. Дол., Що за мірками даного підприємства чимала сума.

Разом з тим перший проект дає нам інформацію про те, що може статися з подальшими дев'ятьма, і розкриває їх невизначеність. Фактично він дає право протягом року вкласти гроші ще в дев'ять таких проектів за сприятливих для цього обставинах (позитивному результаті першого проекту). Це право являє собою реальний опціон CALL на 9 проектів (або 9 опціонів, кожен на 1 проект).

Якщо оцінити ці опціони по моделі Блека - Шольца і додати їх премії до ефекту базового проекту, результат зміниться:

Оцінка опціонів

Кількість опціонів у проекті

5 але кожному опціоном, дол. 18 285,27 (PV грошових приток проекту)

X по кожному опціоном, дол. 20 000,00 (інвестиції)

г,% 4 (безризикова ставка)

Т 1 (термін опціонів - 1 рік)

а,% 40

d (0,0759

d2 0,3241

N (dA) 0,5303

N (d2) 0,3729

Премія за один опціон 2 529,6

ЛТ * F проекту з опціонами 21 051,00 (2529,6 х 9 - 1714,7)

Таким чином, прав виявився директор ТОВ: незважаючи на гадану невигідність модернізації, експеримент цілком виправданий.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук