Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Питомі витрати на створення і зберігання запасів

Ухвалення рішення за запасами ґрунтується на розумінні оптимального значення розміру замовлення або на зіставленні варіантів систем управління запасами з використанням критерію мінімуму загальних витрат.

Розрахунки величин К і М, що входять у формулу Уїлсона, виконують з метою прийняття рішень в галузі управління запасами. Розуміння розміру питомих витрат на створення і зберігання запасів відповідає принципу конкретності логістики, оскільки дозволяє виконати точну оцінку витрат, необхідних для реалізації того чи іншого рішення в галузі управління запасами.

Слід зазначити, що значна частина вітчизняних компаній у сфері виробництва та обігу в даний час не має інформації про зазначені величинах, що перетворює системи управління запасами в своєрідні "чорні ящики" витрат: економічний результат відомий, але механізм залежності результату від прийнятих рішень в галузі управління запасами незрозумілий.

Розрахунки величин К і М виконують на основі складання кошторисів витрат за аналізований період на створення і зберігання запасів. Названі категорії витрат включають в себе безліч видів прямих і непрямих витрат. Для пошуку оптимального розміру замовлення слід взяти до уваги лише ті статті, витрати по яких за аналізований період змінюються в залежності від розміру замовлення, тобто статті, чутливі до розміру замовлення. Ті статті, витрати по яких за період не змінюються при зміні розміру замовлення, з розрахунку питомих витрат слід виключити, оскільки витрати за період за такими статтями носять постійний характер і не впливають на рішення за розміром замовлення.

Таким чином, в кошторису включають не всі види витрат, а лише ті, величина яких протягом періоду змінюється в залежності від розміру замовленої партії.

Можливість ігнорування чималої кількості статей видатків при вирішенні оптимізаційних завдань у галузі управління запасами створює реальну можливість вирішення цих завдань в умовах реальної господарської практики.

Розглянемо порядок розрахунку питомих витрат на створення і зберігання запасів.

1. Розрахунок питомих витрат на створення запасів, тобто витрат, які підприємство несе від моменту прийняття рішення про розміщення замовлення постачальнику до моменту приходу надійшов товару.

Витрати в розрахунку на одне замовлення (величина К) визначають діленням витрат минулого періоду, пов'язані зі створенням запасів на підприємстві, на число розміщених та отриманих за цей період замовлень.

Кошторис витрат на створення запасів може включати наступні види витрат:

k 1 - витрати, пов'язані з оформленням договору поставки, тобто витрати на можливі відрядження, представницькі витрати на проведення переговорів, витрати, пов'язані з необхідністю здійснення контролю за процесом поставок, і т.п .;

k 2 - витрати на охорону вантажу в процесі доставки;

k 3 - витрати на страхування;

k 4 - витрати на транспортування;

k 5 - інші витрати, пов'язані з розміщенням та виконанням замовлення, величина яких за період змінюється в залежності від кількості розміщених і виконаних за період замовлень.

Слід мати на увазі, що витрати до 2, до 3, і до 4 включаються до складу транспортно-заготівельних витрат лише в тій мірі, в якій це передбачено умовами франкіровкі вантажу.

Витрати в розрахунку на одне замовлення визначають за формулою

де - витрати за період за статтями, чутливим до зміни розміру замовлення,

L - кількість замовлень, розміщених і виконаних за аналізований період.

Знову звертаємо увагу на те, що враховуватися повинні лише ті види витрат, величина яких за період змінюється в залежності від розміру замовлення. Нижче наводиться приклад, який ілюструє доцільність або недоцільність включення транспортних витрат за період у розрахунок питомих витрат на створення запасів.

Розглянемо два варіанти розміщення і виконання замовлення.

Варіант 1.

Підприємство оптової торгівлі, що знаходиться в Москві, закуповує у підприємства-виробника, що знаходиться в Ярославлі, один вид товару (вид А). Квартальний план продажів цього вироби для оптовика становить 9 т. Розмір виробу такий, що всі 9 т можна завантажити в один автомобіль і привезти за один раз. Транспортний тариф становить 5000 руб. Відповідно, квартальні транспортні витрати оптовика по даному виду виробу складуть 5000 руб.

Можна вчинити інакше: замовляти і привозити товар щодня, тобто 90 раз на квартал, щодня посилаючи з Москви в Ярославль той же автомобіль. Доставляти при цьому автомобіль буде по 100 кг (автомобіль практично порожній), проте коштувати кожна доставка також буде 5000 рублів. Транспортні витрати оптовика зростуть відповідно в 90 разів.

Як бачимо, квартальні транспортні витрати (витрати за період) при такій системі доставки змінюються пропорційно зміні розміру замовлення. Отже, транспортні витрати слід включити в розрахунок питомих витрат на створення запасу.

Варіант 2.

Підприємство оптової торгівлі, що знаходиться в Москві, закуповує у підприємства-виробника, що знаходиться в Ярославлі, крім товару виду А широку номенклатуру товарів. Загальний обсяг закупівель - 900 т на квартал. Автомобіль з Ярославля до Москви щодня перевозить по 10 т. Партію товару виду А можна перевезти одним рейсом, а можна возити щодня. Загальні витрати на транспортування даної позиції за квартал не будуть суттєво відрізнятися від 5000 руб., Оскільки транспортування замовлення в 100 кг буде обходитися набагато дешевше (приблизно в 50 руб.), Оскільки автомобіль буде дозагружен до 10 т іншими товарами, на які і доведеться основна частина транспортного тарифу.

Як бачимо в даному випадку транспортні витрати за квартал не залежать від розміру замовлення. Відтак транспортні витрати слід виключити з розрахунку питомих витрат на створення запасу.

2. Розрахунок питомих витрат на зберігання запасів (величина М), тобто визначення частки, яку складають річні витрати по зберіганню у вартості середнього запасу за той же період (частки від вартості одиниці товару, яку становить вартість його зберігання протягом року).

Питомі витрати на зберігання запасів розраховуються на основі оцінки витрат за період по ряду статей, витрати по яких чутливі до зміни розміру замовлення.

До таких статей можуть бути віднесені наступні:

  • o відсотки за кредит, необхідний для оплати вартості запасів;
  • o ризики, пов'язані з утриманням запасів;
  • o витрати на експлуатацію складів, в яких зберігаються запаси.

Пряма пропорційна залежність між розміром запасу і річними витратами за першими двома статтями очевидна.

Річні експлуатаційні витрати (витрати на утримання складів та оплату праці персоналу) носять постійний характер і на перший погляд не залежать від розміру замовлення. Це не зовсім так. Складські ресурси, як правило, надлишковими не бувають і створюються відповідно до розмірів призначених для зберігання запасів. Отже прямий зв'язок між витратами на утримання складу і запасами є. Непрямим свідченням того є облік складського ресурсу при прийнятті рішень за розміром замовлення за однією з позицій многономенклатурного складу.

Проте в тому випадку, коли ресурси складу настільки великі, що при управлінні запасами вони перестають бути обмежуючим параметром, витрати на їх утримання можуть не враховуватися при прийнятті рішень за розмірами запасів.

Зупинимося на короткій характеристиці окремих статей витрат, пов'язаних із зберіганням запасів.

Відсотки за кредит, необхідний для оплати

вартості запасів, визначають за формулою

де З ср - розмір середнього запасу на складі в грошовому вираженні, руб .;

λ - річна процентна ставказа кредит,% / рік.

Ризики змісту запасів (- наслідки різних страхових випадків і оцінка вартості ризику у грошовій формі). Оцінка вартості ризику в грошовій формі проводиться:

  • o через витрати на страхування;
  • o через тарифи і ставки страхових премій.

Витрати на експлуатацію складів, в яких зберігаються запаси, також вимірюються в і можуть включати в себе наступні статті:

m 2 - заробітна плата персоналу, пов'язаного з утриманням запасів;

m 3 - амортизація будівель і устаткування, використовуваних для зберігання запасів;

m 4 - адміністративні витрати та комунальні послуги;

m 5 - інші поточні видатки, пов'язані з утриманням запасів і змінюються при зміні величини середнього запасу.

Величина М, тобто частка, яку складають витрати з зберігання за період Т у вартості середнього запасу за той же період, визначається за формулою

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук