Навігація
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Політологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Термін "політологія" утворений від двох грецьких слів: politico - "державні, громадські справи" і logos - "знання, вчення", що буквально означає "знання про політику, політичного життя". У зв'язку з цим політологію як тільки не називають: а) наукою про державу; б) наукою про політичне панування; в) наукою про політичний порядку; г) вченням про формування та поділі влади; д) вченням про авторитетному розподілі цінностей в суспільстві, а американські політологи називають її "теорією регуляції конфліктів". Але в кожному разі це наука про політику.

Протягом багатьох століть політика впливала на долі народів і країн. У сучасному світі політика відіграє все більш зростаючу роль у зв'язку з проблемами глобалізації, формуванням єдиного світового простору, ринків товарів, капіталів, послуг, робочої сипи, інформації, зростанням міст, масовою міграцією. Світ різко змінюється: ламаються звичні стереотипи поведінки, багато народів йдуть шляхом демократії, побудови правової держави і громадянського суспільства. У політику втягуються багато мільйони людей, змінюються засоби політичної діяльності. Все це вимагає відповідальності всіх тих, хто причетний до політики, хто її здійснює.

Для того щоб усвідомити своє місце в політичному житті суспільства, виробити свою громадянську позицію, своє ставлення до подій, розібратися в складних політичних явищах і процесах, необхідно бути компетентним у питаннях політики. Актуальність і сучасність знань про політику обумовлена самою суттю політології як науки, що вивчає людський світ в динаміці і соціальної трансформації, що відбуваються навколо нас.

Систематизація знань з суспільних дисциплін в даному курсі обумовлена загальновизнаною методологічної функцією політології по відношенню до інших соціально-гуманітарних наук.

Пропонований навчальний посібник задумано як стислий і доступний виклад основних тем курсу для студентів неполітологіческіх спеціальностей.

Організація самостійної роботи студентів у процесі навчання

Сучасне постіндустріальне суспільство з його "інтелектуальними технологіями" і всезростаючої роллю телекомунікаційних систем та інформаційних технологій створили передумови для безперервної освіти і навчання людини протягом всього його життя. Ця необхідність зумовлена постійним зростанням обсягу інформації, яка подвоюється кожні 10-15 років і, відповідно, також швидко застаріває. Здобувши освіту навіть у найпрестижнішому вузі, фахівець повинен постійно поповнювати і оновлювати свої знання, інакше він виявиться незатребуваним.

Самостійна робота - це невід'ємна частина навчання з освоєння спеціальності та отриманню навичок самоосвіти. На самостійну роботу у вузі відводиться стільки ж часу, скільки і на аудиторну. Результативність цієї діяльності залежить від зусиль і волі студента, від мотивації його діяльності, від рівня підготовки в середній школі і навичок самостійної роботи.

До форм самостійної навчальної роботи відносяться:

 • - Робота зі спеціальною літературою, в результаті якої студент отримує навички користування словниками, енциклопедіями, довідниками;
 • - Ознайомлення з методами і прийомами роботи з нормативної та методичної документацією;
 • - Освоєння нових інформаційних технологій;
 • - Вміння проводити наукове дослідження. Позааудиторна робота може виконуватися самостійно або під керівництвом викладача - це робота в студентських наукових секціях, підготовка курсових і випускних (атестаційних) робіт.

З метою поліпшення організації самостійної роботи важливо активізувати науково-дослідну роботу студентів у студентських наукових гуртках, проблемних групах. Для цього необхідно на засіданнях систематично, публічно обговорювати отримані результати і висновки, з подальшим опублікуванням матеріалів, отриманих на конференціях різного рівня, а також участю в конкурсних програмах всеросійського, регіонального рівнів. Реалізація механізму самостійної роботи студентів дозволить підвищити рівень підготовки фахівців, що відповідають всім сучасним вимогам, та забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку праці.

Відзначимо насамперед найбільш загальні прийоми і методи самостійної роботи, перевірені практикою, які можуть бути доцільними, прийнятними та корисними для студентів:

 • - Проводити самостійні заняття слід заплановано і систематично;
 • - Важливо правильно обладнати своє робоче місце: необхідно подбати про те, щоб під час роботи все було під рукою; стежити за чистотою повітря, комфортною температурою, правильним освітленням і тишею в робочій кімнаті;
 • - Для роботи переважніше періоди з 8 до 12:00 і з 18 до 21 години;
 • - Не потрібно перевтомлюватися, після 1-1,5 годин занять корисно виділити час на відпочинок; занадто часті перерви також не бажані, як і багатогодинна робота без відпочинку;
 • - Важливо привчити себе працювати, не звертаючи уваги на зовнішні перешкоди, центрувати свою увагу, виділяти головне і зосереджуватися на ньому;
 • - Приступаючи до самостійного вивчення (теми, проблеми), встановіть реальні і точні терміни виконання роботи;
 • - Ознайомтеся зі змістом програми і складіть план своїх занять, т. Е. Розділіть матеріал на послідовно досліджувані питання;
 • - Після ознайомлення зі змістом самостійно досліджуваної проблеми виділіть основні питання, щоб потім, в процесі роботи над матеріалом, знайти на них відповіді. Потрібно виділити найбільш важливі факти, приклади, поняття, які слід запам'ятати.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук