Форми правління і форми державного устрою

Держава, існуючи впродовж багатьох тисячоліть, змінюється разом з розвитком суспільства, і в залежності від особливостей взаємин держави і особи, втілення в державному устрої принципів свободи і прав людини держави відрізняються один від одного за способами своєї внутрішньої організації, що виражається в понятті "форма держави ".

Форма правління - це організація верховної державної влади, структура і порядок взаємовідносин вищих державних органів, посадових осіб і громадян. У політології розрізняють дві основні форми державного правління: монархію і республіку.

Монархія (від грец. - Єдиновладдя) - це форма правління, при якій впасти повністю або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави - монарха (короля, імператора, шаха, царя і т. П.). Влада монарха зазвичай передається у спадок і вважається непроизводной від якої-небудь іншої влади, органу або виборця.

Республіка (лат. - Суспільна справа) - це форма правління, за якої глава держави є виборним і змінюваним, а його влада вважається похідною від виборців або представницького органу. У політичній історії виділяють три основні різновиди республіки: президентську, парламентську і змішану.

Президентська республіка ґрунтується на провідній ролі президента в системі державних органів. Президент тут є одночасно і главою держави, і головною виконавчої влади. В даний час президентська республіка існує в США, Аргентині, Бразилії та інших країнах.

У парламентській республіці уряд формується на парламентській основі і відповідально перед парламентом. Парламент може висловити вотум недовіри уряду, що тягне за собою відставку уряду або розпуск парламенту і проведення дострокових виборів. У більшості країн з парламентською формою правління членство в уряді сумісно зі збереженням депутатського мандата. Глава уряду (зазвичай прем'єр-міністр) є реальним главою в політичній ієрархії. Президент виконує головним чином представницькі і церемоніальні функції. До парламентських республікам відносяться такі країни, як Італія, Індія, Ізраїль та ін.

Змішана республіка поєднує в собі сильну президентську владу з ефективним контролем парламенту за діяльністю уряду. Її головна відмітна риса - подвійна відповідальність уряду перед президентом і парламентом. Змішана республіка в даний час існує в Росії, Австрії, Фінляндії, Франції, Болгарії та низці інших країн світу.

Крім форми правління, яка визначає організацію верховної державної влади, ще однією характеристикою форми держави є форма його пристрою.

Форма державного устрою розкриває територіально-організаційну структуру держави, характер взаємин центральних, регіональних і місцевих властей.

У сучасній політичній практиці найбільш поширеними є дві форми державного устрою: унітарна і федеративна.

Унітарні держави підрозділяються на централізовані (Данія, Швеція) і децентралізовані, в яких великі регіони мають досить широкою автономією (Франція, Іспанія).

Федеративна форма державного устрою характеризується наявністю у входять до складу держави частин тій чи іншій мірі державного суверенітету та політичної самостійності.

Характерною рисою федерації є наявність двох формальних державних рівнів - федерального і регіонального.

Сутнісними рисами федерації є: - двопалатний федеральний парламент;

  • - Принцип субординації місцевих конституції та законодавчих актів федеральному законодавству;
  • - Принцип чіткого розмежування повноважень центру і суб'єктів федерації, а також сфери співпадаючих повноважень (принцип федералізму).

Федерації побудовані за територіальним принципом (США), національно-територіальним принципом (Росії).

До складу сучасних федерацій входить різне число суб'єктів: США - їх 50, у Бразилії - тільки 26, в Індії - 25, у Німеччині - всього 16. До складу Російської Федерації відповідно до чинної Конституції входить 89 суб'єктів (ст. 65, п. 1 ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >