Навігація
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Політологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Поняття правової держави і громадянського суспільства

Вікова історія розвитку людського суспільства і держави як найважливішого політичного механізму показує, що зі зміною суспільних відносин, виникненням нових способів реалізації влади, зміною потреб людини змінювалися і форми, структура та інші риси держави. Ідея правової держави зародилася в далекій давнині як противага самовладдя і сваволі правителів, проте його конкретні риси і ознаки почали формуватися під впливом ліберальних ідей. Соціальною базою такого державного устрою стала орієнтація всіх органів влади на реалізацію основоположних прав людини, які не могли бути змінені ніякими державними законодавчими актами або формою державного устрою.

Правова держава - це держава, обмежене у своїх діях правом, що захищає свободу особистості, де влада підпорядкована волі суверенного народу.

Основоположними принципами правової держави є:

 • - Верховенство правового закону - відповідність всіх правових актів духу і букві Основного Закону - Конституції;
 • - Реальна гарантованість прав і свобод людини, їх охорона і можливість вільного розвитку;
 • - Взаємна відповідальність держави й особистості;
 • - Принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову;
 • - Ефективна система контролю та нагляду за здійсненням закону.

Правова держава стало важливим етапом у розвитку політичної системи суспільства.

Особливість держави полягає в тому, що воно здатне поставити себе над суспільством і головувати над ним. Ця особливість держави називається етатизм. Етатизм - активне втручання держави в усі сфери суспільства. Але уникнути цієї проблеми можливе, якщо розвивати різні форми організації недержавного буття людей, а саме, необхідно утворення структур та інститутів, які б захищали особистість від свавілля з боку держави. Це питання порушували ще мислителі часів античності. У Стародавньому Римі цю ідею розглядав політик і філософ Марк Туллій Ціцерон- У Епоху Освіти англійський філософ Джон Локк (1632-1704) говорив про те що, відмовляючись від природної свободи, людина "надягає на себе узи громадянського суспільства".

Центральною проблемою громадянського суспільства є проблема людини та її інтересів. Наприклад німецький філософ Фрідріх Гегель (1770-1831) вважав, що сферою дії держави є загальне, а громадянського суспільства - приватні інтереси. Німецький економіст і найбільш значний з соціалістичних діячів Карл Маркс (1818-1883) говорив про те, що суть громадянського суспільства - це послідовне проведення принципів індивідуалізму, а його головний принцип - праця, як спосіб самоствердження особистості.

Під цивільним товариствам в політології розуміється сукупність добровільної асоціації людей, які створюються не в рамках офіційних державних структур у суспільстві і служать для вираження і захисту громадських та приватних інтересів. При допомогли інститутів і структур громадянського суспільства забезпечується реальна участь громадян у процесі управління державою і їх контроль над діяльністю держави. Коли громадянське суспільство відсутній або нерозвинене, це робить людини не захищеним від сваволі держави, що особливо характерно для країн з панівним тоталітарним режимом, горизонтальні суспільні зв'язки там взагалі відсутні. Всі громадські організації жорстко і ієрархічно підпорядковані партійно-державного апарату. При тоталітаризмі відсутня основа для виникнення громадянського суспільства. Елементи громадянського суспільства:

 • - Громадські об'єднання, організації та рухи різного роду;
 • - Недержавні соціально-економічні інститути і відносини (приватна власність, підприємництво, ПРАЦЯ);
 • - Недержавні ЗМІ;
 • - Незалежні від держави виробники (приватні фірми і т. П.);
 • - Система недержавного освіти;
 • - Церква і релігійні організації і т. Д. Громадянське суспільство не є статичним і незмінним, а знаходиться в процесі постійної зміни і розвитку. Це нескінченний процес вдосконалення суспільства, людини і влади. Його життєдіяльність багато в чому залежить від взаємин з державою, які на практиці рідко бувають паритетними.

У тривалому і складному процесі вибудовування відносин між громадянським суспільством і державою нерідко відбуваються випадки криз і протистоянь. Це особливо очевидно на прикладі нашої країни. Процес формування інститутів і відносин громадянського суспільства, що почався під впливом Великих реформ 60-70-х тт. XIX століття, призупинився у зв'язку з формуванням жорсткої командно-адміністративної системи в кінці 1920-х рр. В даний час в Росії процес формування громадянського суспільства тільки починається, і це супроводжується безліччю проблем.

У сучасному розумінні громадянське суспільство включає в себе наступні елементи:

 • - Недержавні підприємства, установи, організації;
 • - Суспільно-політичні організації та рухи;
 • - Інститути та організації безпосередньої демократії, т. Е. Органи місцевого самоврядування.

Для виникнення громадянського суспільства необхідна наявність трьох його елементів: людини, суспільства, держави. Громадянське суспільство має і свої ознаки:

 • - Забезпечення прав і свобод людини;
 • - Самоврядність;
 • - Багатоукладне економіки;
 • - правова держава;
 • - Конкуренція;
 • - Плюралізм;
 • - Принцип координації;
 • - Інформованість.

Основним ланкою, що забезпечує існування громадянського суспільства, є закон. Він і створює основу безпеки громадян як в особистому, так і в соціально-економічній сфері, функції закону реалізуються в рамках правової держави, яка невіддільне від громадянського суспільства.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук