Навігація
Головна
 
Головна arrow Політологія arrow Політологія
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вибори: сутність, класифікація, функції

Поняття виборів, їх сутність

Компонентом сучасного політичного процесу в органи влади є вибори, оскільки багато в чому вони визначають особливості форми правління, специфіку політичної системи, структуру політичних партій і повноту представництва інтересів громадян.

Вибори - засіб зміни правлячих еліт через волевиявлення громадян. Вони дозволяють виявити розстановку політичних сил в державі, є формою контролю за елітою.

Готовність населення до виборів є ознакою його демократичності, здатністю мирними засобами вирішувати всі назрілі та наболілі в суспільстві питання. Вибори являють собою своєрідний політичний ринок, де претенденти пропонують виборцям свої програми і обіцянки в обмін на посади.

Перші вибори проводилися в давньогрецьких полісах вже в V-VI століттях до н. е., але досі являють собою найбільш функціональну модель формування органів державної влади. Па сучасному етапі роль виборів велика в умовах сучасних демократій, так як вони є головною формою прояву суверенітету народу, а також каналом вираження інтересів різних соціальних груп.

Класифікувати вибори можна за різними підставами: залежно від обрання представників до законодавчих або виконавчі органи влади; залежно від територіального фактора (місцеві, регіональні, федеральні, міжнародні); залежно від періодичності (чергові і дострокові).

Відмінність виборів може полягати і в типі голосування.

Існують наступні види голосування:

 • - Альтернативне голосування - припускає наявність у активного виборця одного голосу, який він віддає "за" чи "проти" кандидата;
 • - Комулятивний - грунтується на тому, що число голосів у виборця більше, ніж кількість зареєстрованих кандидатів. Він може віддати всі голоси одному кандидату або розподілити їх між кандидатами в будь-якій пропорції;
 • - Лімітоване голосування - навпаки, передбачає, що кількість голосів у виборця менше кількості зареєстрованих кандидатів, при цьому право розпорядження голосами таке ж, як і при комулятивний голосуванні.

Вибори, таким чином, завжди пов'язані з голосуванням, але при всій близькості цих понять вони мають суттєві відмінності, оскільки голосування не завжди пов'язано з виборами.

В основі законодавчої регламентації виборів лежать три основних принципи: забезпечення рівних можливостей для всіх учасників; принцип лояльності (прояв терпимості до своїх суперників); нейтралітет державного апарату (його невтручання в хід передвиборної боротьби).

В основу сучасного виборчого права закладені принципи загальних, прямих, таємних і рівних виборів. Проте повною мірою ці принципи не дотримуються. При наявності загального виборчого права для багатьох країн характерно маніпулювання виборчими округами для збільшення представництва консервативних сільських районів і т. Д.

Прийнято розрізняти активне і пасивне виборче право.

Активне виборче право передбачає особисту участь громадян у виборах на всіх рівнях представницької влади.

Пасивне виборче право - це право бути обраним, також припускає обмеження і вимоги до претендентів на обрання.

Поширеним явищем в ході виборчої кампанії є абсентеїзм, т. е. ухилення виборців від участі в голосуванні. Причинами неявки можуть бути: аполітичність, байдужість до результатів, протест частини виборців проти існуючих порядків, невіра в обіцянки.

Виборам притаманні такі відмінності:

 • - Вони використовуються у формах, передбачених даної виборчою системою;
 • - Закріплені в Конституції та інших законодавчих актах;
 • - Носять відносно регулярний, періодичний характер. Голосування має свої особливості:
 • - Використовується в різних формах (референдум, опитування, прийняття колективного рішення на зборах);
 • - Юридично не обов'язково зафіксовано;
 • - Використовується в міру необхідності.

Найважливіші функції виборів

* Артикуляція різноманітних інтересів громадян та їх об'єднання в рамках певної політичної платформи.

* Контроль над інститутами влади. Здійснюється, по-перше, шляхом створення парламенту, контролюючого уряд; по-друге, шляхом формування опозиції, яка стежить за дотриманням Конституції.

* Легітимація політичної влади.

Участь громадян у виборах зазвичай означає визнання ними даної влади, а також дає можливість переобрати неугодних правителів, не змінюючи при цьому весь політичний лад.

* Політична соціалізація населення, розвиток політичної участі.

У період виборів розширюється потік політичної інформації, громадяни набувають політичні навички та досвід.

Виборчі системи

Виборча система - це сукупність встановлених законом правил, принципів і прийомів голосування, визначення його результатів і розподіл депутатських мандатів.

Головна функція виборчої системи полягає в забезпеченні громадянам вільного вираження своєї волі, свого ставлення до кандидатів або претендентам на виборні посади, до політичних партій в умовах багатопартійності.

Демократичної виборча система вважається при наступних ознаках:

 • - Мається свобода висування і самовисування кандидатів;
 • - Мається свобода обговорення і відводу висунутих кандидатів;
 • - Мається свобода виборів з декількох кандидатів в момент голосування.

Існують дві виборчі системи: мажоритарна і пропорційна. Вони оцінюються за трьома критеріями:

Репрезентативні, тобто можливість відобразити в парламенті весь спектр політичних сил;

 • - Наявність простору механізмів вибору;
 • - Можливість коригування їх результатів у разі розчарування виборців.

При мажоритарній системі більшість, отримане переможцями, може бути двох видів: абсолютне і відносне У першому випадку переміг - той, хто завоював 50% голосів, плюс один голос від числа всіх беруть участь у виборах. Якщо жоден кандидат не набирає необхідну кількість голосів, то проводиться 2-й тур голосування. У 2-му турі переможцем стає той кандидат, який набрав більшу кількість голосів. Мажоритарний принцип привабливий своєю простотою.

При пропорційній системі голосування відбувається не за окремого кандидата, а за партії. У цьому випадку зв'язок з виборцями досить слабка. Залежність депутатів від своїх партій може негативно позначитися на діяльності представницьких органів.

У повоєнний час спостерігалося становлення змішаної системи, за якої частина депутатів обирається за мажоритарною системою, а частина за пропорційною.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук