КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Яке значення показників грошової маси і грошової бази в монетарній статистиці?
 • 2. Чим відрізняються широка і вузька грошова база?
 • 3. Які види грошових агрегатів ви знаєте? Чим вони відрізняються?
 • 4. Що таке квазігроші, широкі гроші, екзогенні та ендогенні гроші?
 • 5. Намалюйте монетарний баланс банківської системи.
 • 6. Дайте економічну інтерпретацію закону грошового обігу.
 • 7. Як пов'язані коефіцієнт монетизації та швидкість обігу грошей?
 • 8. Що таке емісія грошей? У чому її відмінність від випуску грошей в обіг?
 • 9. Як діє механізм грошової емісії? Як ви розумієте її кредитний характер?
 • 10. Як діє грошовий мультиплікатор в дворівневої банківської системи? Що таке депозитний і кредитний мультиплікатор?
 • 11. Яка емісія має первинний характер - безготівкова або готівкова? Чому?
 • 12. Ким і як організовується емісія готівки?

ТЕСТИ

Виберіть один або кілька правильних відповідей.

1. Екзогенні гроші - це:

a) безготівкові гроші;

b) гроші, що емітуються банками під впливом центрального банку;

c) гроші, що виникають всередині банківської системи у відповідь на попит економічних суб'єктів;

d) приплив в країну іноземної валюти.

2. Грошова база є:

a) ресурсами міністерства фінансів;

b) зобов'язаннями центрального банку;

c) грошима поза банківською системою;

d) обов'язковими резервами комерційних банків;

e) міжнародними резервами.

3. Знаходяться в обігу банкноти є:

a) частиною активів центрального банку;

b) борговими зобов'язаннями центрального банку, складовими грошову базу;

c) частиною активів комерційних банків;

d) частиною активів бюджетної системи.

4. Грошова маса включає в себе:

a) готівка в обігу;

b) грошову базу і безготівкові гроші;

c) готівкові та безготівкові гроші;

d) безготівкові гроші;

e) обов'язкові резерви комерційних банків.

5. В основу поділу грошової маси на агрегати покладено принцип:

a) зростання ліквідності;

b) поділу на готівкові та безготівкові гроші;

c) зменшення ліквідності;

d) оборотності в іноземну валюту.

6. Які види грошей входять в якості складової частини в усі види грошових агрегатів:

a) короткострокові державні зобов'язання;

b) готівкові гроші;

c) строкові депозити;

d) всі види депозитів;

e) депозити до запитання? [1]

с) депозити до запитання;

f) валютні депозити?

8. Який вид грошового агрегату включає в себе готівку і все безготівкові гроші:

a) МО;

b) Ml;

c) М2?

9. Грошовий мультиплікатор показує:

a) ступінь приросту випуску продукції за рахунок зростання грошової маси;

b) ступінь приросту грошової маси в результаті зростання грошової бази;

c) темпи приросту грошової маси;

 • (1) темпи зростання цін в залежності від зростання грошової маси.
 • 10. Величина банківського мультиплікатора залежить:

a) від рівня цін;

b) від норми обов'язкових резервів;

c) від переваги ліквідності;

d) від темпів реального випуску продукції.

11. Сірое на готівку знаходиться:

a) в прямій залежності від динаміки рівня цін;

b) в зворотній залежності від динаміки ринкової ставки відсотка;

c) в прямій залежності від динаміки реального випуску;

d) все перераховане вірно.

12. Закон грошового обігу визначає:

a) швидкість обороту грошей;

b) величину грошової маси;

c) залежність між величиною грошової маси, швидкістю обігу грошей і обсягом товарних угод;

d) купівельну спроможність грошей.

13. Чим визначається реальна вартість грошей в обігу:

a) витратами їх випуску;

b) їх купівельною спроможністю;

c) ціною золота на світових ринках;

d) обмінним курсом?

14. Якщо реальний випуск збільшується швидше, ніж грошова маса при стабільній швидкості обігу грошей, що станеться з рівнем цін:

a) рівень цін підвищиться;

b) рівень цін залишиться незмінним;

c) рівень цін знизиться?

15. Грошова емісія - це:

a) створення нових платіжних інструментів;

b) додатковий випуск грошових знаків і засобів платежу, що збільшує грошову масу;

c) випуск готівки в обіг;

d) рефінансування центральним банком комерційних банків.

16. Безготівкова грошова емісія є результатом дій:

a) центрального банку;

b) центрального банку і комерційних банків;

 • с) центрального банку і міністерства фінансів; с!) уряду.
 • 17. Готівково-грошова емісія - це:

a) випуск грошей в обіг;

b) додатковий випуск готівки, що збільшує грошову масу;

c) надходження грошей в економічний оборот;

cl) використання коштів резервних бюджетних фондів.

 • [1] Які види грошей нс входять в агрегат М1: a) банкноти; b) ощадні депозити; c) готівкові гроші; d) строкові депозити;
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >