ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.

Найбільш загальні правила формулюються Федеральними законами «Про Центральний банк Російської Федерації (Банці Росії)», «Про банки і банківську діяльність», «Про національну платіжну систему», «Про кліринг і клірингової діяльності». Загальні положення конкретизуються в ряді нормативних актів: положеннях ЦБ РФ від 3 жовтня 2002 № 2-П «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації», від 19 червня 2012 року № 383-П «Про правила здійснення переказу грошових коштів», від 14 березня 2011 року № 368-П «Про розрахунково-касовому центрі Банку Росії», від 12 жовтня 2011 № 373-П «Про порядок ведення касових операцій з банкнотами і монетою Банку Росії на території Російської Федерації» та інших правових документах .

ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ПЕРЕВАЖНО ЧЕРЕЗ КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІД ЇХ КОНТРОЛЕМ.

Банки є головними операторами по переказу грошових коштів. З 2016 року кредитними організаціями проведено 3,1 млрд платежів на суму 274,9 трлн руб. Сюди включаються як власні платежі кредитних організацій, так і платежі їх клієнтів, які не є кредитними організаціями (як фізичних, так і юридичних осіб).

Найпоширеніші по каналах розрахунків - це платежі між підрозділами і всередині одного підрозділу кредитної організації. На них припадає понад 90% всіх платежів (без урахування платіжних карт). Решта розрахунки проводяться між філіями і в меншій мірі - через кореспондентські рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях.

Клієнти мають право відкривати необхідне їм кількість розрахункових, депозитних та інших рахунків в будь-якій валюті в банках за їх згодою (ст. 30 Федерального закону «Про банки і банківську діяльність»). Зараз банки обслуговують понад 800 млн трансакційних рахунків, в тому числі майже 200 млн рахунків з дистанційним доступом. Це рахунки фізичних і юридичних осіб, які не є банками, які використовуються для здійснення платежів. З них переважна частина (99%) відкрита фізичним особам, активізується онлайн-відкриття клієнтських рахунків.

Операції платіжно-розрахункового характеру, пов'язані з рахунками, відносяться до провідних банківських операцій. це:

  • • відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
  • • здійснення розрахунків за дорученням фізичних і юридичних осіб, в тому числі банків-кореспондентів, по їхньому банківському рахунку;
  • • інкасація коштів, векселів, платіжних і розрахункових документів і касове обслуговування фізичних та юридичних осіб;
  • • здійснення переказів коштів за дорученням фізичних осіб без відкриття банківських рахунків (за винятком поштових переказів).

У функціональному блоці послуг з ведення рахунків банки здійснюють відкриття та ведення рахунків у рублях та інших валютах банків-кореспондентів; в доларах та інших валютах корпоративних клієнтів і приватних вкладників; депозитних рахунків в валютах, рахунків ностро в іноземних банках.

В послуги з переказу грошових коштів входить здійснення платежів в рублях та інших валютах з використанням системи СВІФТ, поштових переказів, телеграфу або з використанням банківських тратт, виписаних на банки-кореспонденти; послуги клієнтам по оплаті чеків готівкою; зміна або скасування платежу протягом 24 год.

В послуги та переказу внутрішньобанківських платежів включаються обробка та зарахування кредитових надходжень на рахунки клієнтів і бан- ків-кореспондентів; інкасування чеків в доларах та інших валютах, виписаних на місцеві банки; проведення клірингових взаємозаліків; отримання виписки по рахунку на кінець робочого дня; виписка по рахунку управління готівкою на кінець робочого дня; можливість здійснювати банківські перекази по телефону протягом 24 год; можливість інвестувати залишки на рахунках в високоліквідні цінні папери або нарахування відсотків на залишок по рахунку; можливість отримання інформації про всі операції по рахунку за певний період і стягуються тарифах.

Проведення платежів тільки за розпорядженням власників і за їх згодою є важливим принципом конституційного характеру. Йдеться про неможливість відчуження активів компанії у вигляді коштів на рахунках. Безакцептне списання коштів з рахунків є винятковим явищем, і його можливість строго обмовляється в нормативних актах.

Принцип забезпеченості платежу власними коштами або платіжно-розрахунковими кредитами банку (принцип ліквідності платника) підкреслює самостійність і суверенність платника, що не виключає кредитування на касові розриви в цілях недопущення заторів в ланцюжку платежів.

Терміновість платежів, або дотримання термінів платежів, є важливим принципом, що забезпечує матеріально-грошову збалансованість. На принципі терміновості заснований такий істотний елемент систем безготівкових розрахунків, як час платежу. З цієї точки зору розрізняють терміновий і достроковий платіж, планові (періодичні), відстрочені та прострочені платежі.

Недотримання термінів платежів платниками означає розриви в відтворювальних ланцюжках, неможливість для одержувача внаслідок нестачі оборотних коштів продовжувати випуск продукції, виконувати свої зобов'язання перед контрагентами - сплачувати податки, соціальні платежі, виплачувати заробітну плату, закуповувати сировину і т.д. У разі ненадходження коштів в термін неможливо виконати і інші зобов'язання - угоди цивільно-правового характеру, операції на фондовому ринку та ін. При систематичному порушенні принципу терміновості рихлити грунт для виникнення кризи неплатежів.

Крім основного ризику розрахунків - ризику затримки платежу, але суті є ризиком неліквідності платника, - здійснення розрахунків потенційно містить і інші ризики: правовий ризик, або ризик втрат через прогалини або порушення юридичних вимог чинного законодавства в сфері розрахунків; операційний ризик, пов'язаний зі збоями в операційних технічних системах переказу коштів.

Найбільш небезпечний системний ризик як фактор платіжної кризи. Він означає виникнення ланцюжка неплатежів і проблем ліквідності у бойків і їх клієнтури. Як правило, системний ризик зароджується на міжбанківському ринку, коли банки, стикаючись з браком ліквідності, фіксують невиконання зобов'язань друг перед другом. Це веде до «зависання» розрахунків в економіці, оскільки більшість наших зобов'язань на міжбанківському ринку пов'язана з виконанням розрахунків за дорученнями клієнтури. В такому випадку Банк Росії, будучи відповідальними за стан платіжної системи і розрахунків, ліквідує затори, кредитуючи завершення платежів банків - найбільших операторів ринку.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >