Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Технологічні графіки

Крім технологічних карт рекомендується складати добові графіки роботи складу, які регулюють виконання складських операцій у часі (в зміну, добу і т.д.). Наприклад, з метою ефективного використання підйомно-транспортного устаткування розробляються графіки, які регулюють роботу вантажно-розвантажувальних механізмів протягом робочої зміни. Приблизна форма і зміст графіка наведено в табл. 29.

Для забезпечення ритмічної роботи складів розробляють графіки приїзду покупців на склад в певні дні тижня і години для отборки товарів. Такі графіки дозволяють спланувати рівномірну роботу складу протягом робочого тижня.

Технологічні графіки роботи експедиції забезпечують своєчасну доставку вантажів споживачам, приймання товарів, що надійшли в неробочий час, планомірну завантаження транспортних засобів і своєчасне оформлення товарно-транспортних документів.

Мережеве планування складських процесів

Мережева модель відображає процес виконання комплексу робіт, спрямованих на досягнення кінцевої мети. Кінцевою операцією логістичного процесу на складі, розглянутого від моменту надходження до моменту відпуску вантажу, є навантаження товарів на транспортний засіб для доставки його вантажоодержувачу.

Мережева модель являє собою графічне зображення процесів, виконання яких необхідне для досягнення однієї або кількох цілей, із зазначенням взаємозв'язків між цими процесами. Вона може мати вигляд мережного графіка, тобто графіка виробництва певних робіт із зазначенням встановлених термінів їх виконання. За основу графіків береться логічна послідовність складської обробки вантажів. Таким чином, мережева модель встановлює логічну взаємозумовленість і технологічну взаємозв'язок всіх складських операцій.

Таблиця 29

Приблизний добовий графік роботи складу підприємства оптової торгівлі

Види робіт

Час роботи протягом робочої зміни в годинах і хвилинах

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60
 • 20
 • 40
 • 60

Вивантаження та приймання надходять "а склад, вантажів від залізничного транспорту

Вивантаження та приймання надходять па склад вантажів від автомобільного транспорту

Доставка груші до місць зберігання і укладання (в стелажі, штабелі)

Отборка і підготовка товарів до відпустки

Доставка і здача товарів в експедицію

Навантаження відвантажуються зі складу вантажів у автомобільний транспорт

Подання логістичного процесу на складі у вигляді мережної моделі дозволяє чітко показати структуру процесу, склад технологічних ділянок і підрозділів, їх функції, трудомісткість виконуваних робіт, визначити місце виконання окремих робіт, встановити взаємозв'язок всіх комплексів робіт, провести загальний аналіз логістичного процесу, що створює можливість ефективного управління окремими операціями. Мережева модель дає можливість застосувати математичний апарат для оптимізації складського процесу.

Мережева модель логістичного процесу на складі складається з детермінованою структурою і з використанням імовірнісних методів оцінки параметрів робіт. Роботи оцінюються за часом, виражаються в людино-годинах і розраховуються або за нормами виробітку, або хронометражних шляхом.

Початкове подія в мережевих моделях технологічних процесів - це ухвалення рішення про початок комплексу робіт. Завершальна подія - це кінцевий результат всього комплексу робіт.

Вихідним подією в мережевих графіках складських процесів приймають прибуття транспортного засобу з вантажем від постачальника, завершальним - відпустка завантаженого транспортного засобу одержувачу.

Мережеві графіки володіють важливою властивістю - наочністю. Відображення логічній послідовності робіт, чіткість їх взаємозв'язків дозволяють керівникам виконавцям аналізувати склад і порядок проведення комплексу робіт, вже цим надаючи керуючий вплив на їх перебіг. Графічне зображення мережевої моделі значно спрощує її складання, розрахунок, аналіз і вивчення. Варіації структур технологічних процесів ведуть до зміни затрат праці. Мережевий графік дозволяє побачити кожен етап технологічного процесу, у тому числі визначити кількість вантажів, що проходять даний етап, структуру етапу, рівень поділу праці, а отже, завантаженість і спеціалізацію виконавців.

Аналіз виконання операцій технологічних процесів на складах торгівлі показує, що характер виконуваних операцій приблизно однаковий і включає 8 етапів:

 • o розвантаження транспорту;
 • o прийом товарів за кількістю;
 • o укладання товарів на зберігання;
 • o зберігання товарів;
 • o отборка товарів;
 • o упаковка товарів в інвентарну тару;
 • o комплектування партій поставок;
 • o погрузка транспорту для доставки товарів покупцям.

Паралельно з операціями розвантаження транспорту, приймання за кількістю, укладання товарів на зберігання і зберігання проводиться перевірка якості товарів. Подальший шлях товарів залежить від цілого ряду факторів, основними з яких є: тип вантажоодержувача і місце його знаходження, вид робіт та спосіб їх виконання, спосіб відвантаження товарів, вид упаковки товарів і ін.

Мережеві моделі дозволяють значно підвищити ефективність управління операціями технологічного процесу за рахунок:

 • o скорочення тривалості технологічних процесів на основі раціонального вибору оптимальних варіантів структур етапів;
 • o усунення дублювання операцій;
 • o зниження трудомісткості операцій;
 • o усунення непродуктивних операцій на основі їх сумісництва і раціоналізації;
 • o визначення місць зосередження ручної праці з метою знаходження шляхів і способів його скорочення або повного усунення;
 • o раціонального обліку матеріальних цінностей та своєчасного оформлення необхідних документів.

Технологічні планування складів

Ефективним засобом моделювання в складській логістиці є технологічні планування складів.

Сформулюємо основні вимоги, яких необхідно дотримуватися при розробці планувань складських приміщень.

 • o Максимально використовувати складські площі й обсяги.
 • o Забезпечувати відповідність ширини проходів між технологічним обладнанням технічним характеристикам використовуваних механізмів.
 • o Мати центральні проходи, що забезпечують вільний поворот в них підлогових підйомно-транспортних засобів і зустрічний їх рух.
 • o Розташовувати ділянки примикає з того боку складу, звідки походить основне надходження товарів, а ділянки комплектування з того боку складу, звідки проводиться основна відпустка товарів.
 • o Робочі місця товарознавців-бракерів обладнати поблизу ділянки приймання, але в стороні від основних вантажопотоків, а завідуючого складом - поблизу ділянки комплектування з можливістю максимального огляду складського приміщення.
 • o Рух вантажопотоків має бути організоване з таким розрахунком, щоб зустрічні перевезення були зведені до мінімуму (за винятком складів з суміщеними ділянками приймання та відпуску вантажів).
 • o Враховувати дотримання правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежної безпеки.

Карти організації робочих місць персоналу складу

Карти організації робочих місць розробляють з метою раціоналізації робочих місць основного виробничого персоналу складу. У них систематизують основні нормативні матеріали, що дозволяють раціонально організувати робочі місця основних категорій працівників підприємства. Карти можуть використовуватися з метою проведення атестації робочих місць керівництвом підприємства.

Карти розробляють на основі ГОСТів, ОСТів, санітарних і будівельних норм і правил, Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, нормативно-методичних документів з організації та охорони праці, техніки безпеки та інших нормативних документів. При розробці карт враховують досвід практичної роботи передових підприємств.

Як приклад наведемо склад карти організації робочого місця водія електронавантажувача:

 • 1. Основні види виконуваних робіт.
 • 2. Вимоги до фахівця.
 • 3. Документація.
 • 4. Засоби зв'язку.
 • 5. Форма оплати праці.
 • 6. Планування.
 • 7. Оснащення.
 • 8. Обслуговування.
 • 9. Умови праці і техніка безпеки.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук