ФІРМА НА РИНКУ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Особливості функціонування ринків економічних ресурсів

Функціонування будь-якої фірми передбачає обов'язкове використання необхідних для здійснення виробничого процесу сировини, матеріалів, обладнання, робочої сили, тобто економічних ресурсів, або факторів виробництва. І якщо на ринку товарів (послуг) фірми виступають в основному на стороні пропозиції результатів своєї діяльності, то на ринку факторів виробництва (на ресурсному ринку) вони пред'являють попит на фактори виробництва, пропоновані домогосподарствам (рис. 2.31).

Модель взаємозумовленості ринків в економічній системі

Мал. 2.31. Модель взаємозумовленості ринків в економічній системі

Функціонування ринків факторів виробництва характеризується рядом особливостей:

  • 1) саме на ресурсних ринках формуються грошові доходи населення країни: продаючи фірмам наявні в їхньому розпорядженні ресурси, домогосподарства отримують винагороду у вигляді заробітної плати, ренти, відсотка і прибутку. Визначаючи багато в чому рівень доходів різних категорій населення в країні, ціни ресурсів роблять значний вплив на кон'юнктуру ринку товарів (послуг);
  • 2) ціни ресурсів, що формуються на факторних ринках, обумовлюючи характер їх розподілу між фірмами, справляють істотний

вплив на ефективність функціонування всієї економічної системи в цілому;

  • 3) у кожної фірми витрати на придбання ресурсів становлять переважну частину їх витрат. Природно, що від цін ресурсів в цьому випадку буде залежати, в якому співвідношенні вони будуть використані при виробництві конкретного товару (послуги);
  • 4) ціноутворення на ресурси, перш за все трудові, тісно переплітається зі сферою економічної і політичної боротьби і тому завжди знаходиться в центрі громадської думки.

Попит на виробничі фактори (праця, землю і капітал) з боку бізнесу має принципово іншу природу, ніж попит домашніх господарств на товари (послуги), що надаються фірмами. Попит на ресурси з боку фірм залежить від попиту на товари (послуги), для виробництва яких ці ресурси використовуються. Ніхто, наприклад, не захоче купувати метал, якщо він не може бути використаний в якості вихідного матеріма при виробництві товарів, які бажають придбати споживачі. Таким чином, попит фірм на фактори виробництва є похідним або породженим попитом, в умовах якого ступінь використання ресурсів залежить від зміни обсягу виробленої фірмою продукції.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >