ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Роздержавлено ие економіки Приватизація Підприємництво Багатоцільова оптимізація Безліч Парето Компромісне безліч Зовнішні витрати Внутрішні витрати Бухгалтерські витрати Бухгалтерський прибуток Нормальна прибуток Диктував витрати Економічний прибуток Змінні витрати Постійні витрати Загальні (валові) витрати Середні змінні витрати Середні постійні витрати Середні валові витрати Граничні (маржинальні) витрати Виробництво Виробнича функція функція Кобба - Дугласа Сукупний ін дукт змінного фактора

Середній продукт змінного фактора

Граничний продукт змінного фактора

Технологія Короткостроковий період Довгостроковий період Гранична норма технологічного заміщення

Закон убування граничної продуктивності Ефект масштабу Ізокванта Карта ізоквант Изокоста Валовий дохід Граничний дохід Коефіцієнт Лернера Індекс Герфиндаля Граничний продукт на ресурс Граничні витрати на ресурс Дисконтирование Коефіцієнт дисконтування Земельна рента Собівартість

Ефект виробничого важеля (леверидж)

Модель беззбитковості виробництва

рентабельність

Модель міжгалузевого балансу Крива Лоренца Коефіцієнт Джині Зовнішній ефект Теорема Коуза

Граничні суспільні витрати

Граничні приватні витрати Граничні зовнішні витрати Граничні суспільні вигоди Граничні приватні вигоди Граничні зовнішні вигоди Чисте суспільне благо

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >