Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Переглянути оригінал

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Перш за все розглянемо основні етапи педагогічної роботи, спрямованої на залучення дітей до цінностей через образне їх осягнення.

 • 1. Виділити цінності, які необхідно ввести в зміст освіти дошкільнят.
 • 2. Визначити характеристики, за допомогою яких буде здійснюватися прилучення дітей до цінностей (табл. 3.1). Дані характеристики, виступаючи основними показниками тієї чи іншої цінності, повинні знайти своє втілення в близьких і хвилюючих дитини образах.
 • 3. Визначити види художньої діяльності, через які будуть здійснюватися як початкове введення в ценностнооріентаціонний образ, так і подальше послідовне збагачення матеріалом в старшому дошкільному віці, і відповідно виділити художні твори, що містять зазначені вище характеристики. Для цих цілей можуть залучатися фольклор, міфи, казки, дитяча література, твори живопису, скульптури І Т.Д.

Таблиця 3.1

Цінності і їх характеристики [1]

цінності

Характеристики

1

ЛЮДИНА і його життя

Неповторність кожного, нерозривний зв'язок з навколишнім середовищем - природного, соціального; здоров'я, умови життя, життєвий досвід, гуманізм відносин, права і обов'язки.

Людина-творець.

Віра як стимул і орієнтир людського життя. Планета Земля - спільний дім для всіх людей

2

РОДИНА

Люблячі батьки, родичі традиції сім'ї, сімейні свята, впевненість в житті, захист

3

ПРАЦЯ

Духовне і матеріальне благополуччя, творення; радість праці; фізичний та інтелектуальний груд, значення професій

4

ЗНАННЯ

Результат творчої праці, успішність діяльності, цікаве спілкування, корисна наповненість вільного часу; вміння використовувати предмети, пояснювати явища навколишнього життя.

5

БАТЬКІВЩИНА

Країна, в якій народився; найближче оточення; рідна природа, вулиця, рідний дім, національні традиції, народне мистецтво

6

МИР

Згода між людьми, народами і державами - головна умова існування Землі.

Повага прав інших народів, вміння прощати, розуміти інших

7

КРАСА

Гармонійне, прекрасне, витончене, величне в природі, мистецтві, соціальній та рукотворному світі.

Те, що приносить задоволення, насолода погляду, слуху

дітей до осягаються цінностям. Тут можуть допомогти малюнки, вироби, танцювальні рухи, поетичне слово - все те, що дає можливість наповнити образ цінності особистісно-значущим змістом і зробити її дієвою основою для вираження емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу.

Принципи, якими необхідно керуватися при реалізації даного напрямку педагогічної роботи, такі.

 • 1 .Дінамічность. Важливо забезпечити не тільки сприйняття цінності, але і активну практичну участь дітей з метою творчого втілення образу цінності, передачі індивідуального сенсу, ставлення до нього. Адже значущим є не сам по собі образ, їх підносили засобами мистецтва, а процес взаємодії дітей з ним, емоційні переживання, пов'язані з його сприйняттям. В результаті емоційних контактів відбувається перетворення образу цінності в індивідуально-неповторне ціннісне утворення.
 • 2. Облік природного емоційності дітей дошкільного віку. Дитина йде до усвідомлення сенсу через емоції, переживання дій, подій, відображених у творах літератури, живопису та ін. Ціннісно-орієнтований матеріал повинен володіти емоціогенними властивостями, адекватними осягаються дітьми цінностям. Наприклад, до такої цінності, як Краса, необхідно залучати насамперед через пробудження естетичних емоцій: задоволення, захоплення, милування. Цінності Батьківщина, Праця осягаються через моральні емоції: співчуття, любов, гордість і т.д.
 • 3. Доступність. Відбір матеріалу, орієнтованого на образне осягнення цінності, повинен ретельно оцінюватися з точки зору можливості його активного сприйняття дошкільнятами, словесного позначення ціннісно-орієнтованих образів, подальшого використання у власній діяльності дітей, творчого перетворення в суб'єктивні особистісні образи.
 • 4. Діяльнісний характер осягнення цінностей. Глибоко зачіпати дитини здатні лише ті цінності, які можна пов'язати з його життєвим досвідом. При осягненні ціннісно-орієнтованого змісту необхідно передбачати кошти, що дозволяють звертатися до такого досвіду дітей, давати можливість осягати цінності в діяльності, в умовах підтримки різнопланової активності дітей.

Залучення дітей до цінностей дозволяє досягати важливих позитивних результатів в особистісному розвитку дошкільників: прояві соціально-значущої мотивації, емпатійності відносин, щирості переживань при передачі образів образотворчими, музичними засобами, виразності інтонації мови, підвищеною зацікавленості і захопленості діяльністю в цілому.

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Яке значення понять «цінність», «ціннісні уявлення», «ціннісні орієнтації», «ціннісне ставлення до світу»?
 • 2. Розкрийте особливості осягнення цінностей в дошкільному віці.
 • 3. Виділіть і опишіть кошти залучення дітей до цінностей (на матеріалі однієї вікової групи).
 • 4. Підготуйте презентацію на тему «Залучення дітей до цінностей в освітньому процесі дошкільних освітніх організацій» (на матеріалі одного виду діяльності: ігровий, образотворчої, художньо-мовленнєвої, рухової та ін.).

 • [1] Образне осягнення цінності як обов'язковий елементсодержанія має включати в себе емоційні переживання і ставлення дітей до ціннісному образу. Цінності не могутпостігаться раціональним шляхом - через освоєння норм, знаніееталонов і т.п .; їх необхідно відчувати. Щоб цінність сталачастью життєвого досвіду, внутрішнім регулятором і побудником до дій, оцінювання вчинків, подій, необхідно, щоб вона була не просто знаної, а й особистісно прийнятої. Дляетого необхідно передбачити засоби вираження відносини
 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук