Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Дошкільна педагогіка
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Біхевіоризм як педагогічна концепція

Біхевіоризм (від англ. Behavior - поведінка) - психологічне течія, яка закликає вивчати не свідомість, а поведінку людини. Людина в концепції біхевіоризму розуміється насамперед як реагуюче, яка навчається істота, запрограмоване па ті чи інші реакції, дії, поведінка (Дж. Уотсон, Б. Скіппер, К. Халл, Е. Толмен та ін.).

Головна ідея біхевіоризму як психолого-педагогічної концепції полягає в тому, що поведінка дитини є керованим процесом. Важливу роль в організації і здійсненні процесу виховання і навчання відіграє ідея алгоритмізації навчання.

У Великобританії проблема управління результатами навчання вирішується за допомогою постановки цілей воспітательнообразовательной роботи на рік, місяць через прогнозування результатів різного рівня на кожному етапі роботи. Кожен структурний елемент змісту програми може бути засвоєний на різних рівнях складності:

 • - Перший рівень - репродуктивний рівень навченості й вихованості, відтворення інформації по пам'яті;
 • - Другий рівень - рівень интерпретирующей активності, що включає виявлення відсутніх елементів, виділення характерних елементів, виявлення зв'язків між елементами, між елементами і цілим;
 • - Третій рівень - пошуковий рівень, що включає аналіз і синтез, розробку алгоритму вирішення проблемних завдань.

Відповідно, перед педагогами стоїть завдання прогнозування на початку року певної кількості елементів змісту програми, які допустимо засвоїти лише на першому та другому рівнях, і тих, які можуть бути засвоєні тільки на третьому рівні. Природно, що останні визначають основну тематику і зміст усіх занять з дітьми, так як повинні за навчальний рік пройти від першого до третього рівня засвоєння знань. При цьому вихователям дозволяється відхилятися від плану, враховуючи індивідуальний підхід до дітей, актуальні інтереси і настрій вихованців.

Ідея алгоритмізації диктує свої вимоги і до структури навчальних занять з дітьми. Наприклад, Б. Блум в "Таксономії цілей навчання" (США) всю структуру занять будує навколо ключових слів і фраз, які несуть основне смислове навантаження на занятті, створюють установку на включення до нього, перемикання на інший вид діяльності та сприяють активізації розумових процесів дитини або групи дітей. Б. Блум виділяє кілька таких груп:

 • 1) формулювання завдань, спрямовані на активізацію пізнання: "співвіднесіть", "перерахуйте", "розкажіть", "сформулюйте", "встановіть", "опишіть" і т.д .;
 • 2) формулювання завдань, спрямовані на активізацію аналізу: "розкладіть на складові", "поясніть причини", "порівняйте", "розкладіть по порядку", "классифицируйте"; "поясніть, як і чому" і т.д .;
 • 3) формулювання завдань, спрямовані на активізацію синтезу: "розробіть новий вид продукту", "створіть", "придумайте", "що станеться, якщо ...", "придумайте інший варіант", "чи є інша причина" і т. д .;
 • 4) формулювання завдань, спрямовані на активізацію розуміння: "розкажіть своїми словами", "опишіть, що ви відчуваєте щодо ...", "підсумуйте", "покажіть взаємозв'язок", "поясніть сенс" і т.д .;
 • 5) формулювання завдань, спрямовані на активізацію застосування: "продемонструйте", "покажіть, як ...", "поясніть мета застосування", "скористайтеся цим, щоб вирішити" і т.д .;
 • 6) формулювання завдань, спрямовані на активізацію оцінки: "встановіть норми", "відберіть і виберіть", "зважте можливості", "підкажіть критичні зауваження"; "виберіть те, що вам більше подобається"; "що ви думаєте про ..." і т.д.

У педагогічному процесі, орієнтованому на реалізацію ідей біхевіоризму, широко використовується електронно-обчислювальна техніка. Наприклад, у США 95% освітніх установ розпорядженні ЕОМ. Комп'ютерні програми активно використовуються при навчанні дітей основам рахунку та грамоти. Для малюків створені спеціальні "балакучі друкарські машинки", які одночасно можуть вчити їх читати і друкувати. Спочатку дитина натискає клавіші, а машинка друкує літери. Потім машинка називає, а дитина повинна натиснути відповідну клавішу. При цьому пристрій заклинює всі клавіші, крім шуканої.

Як можна коротко визначити сутність процесу навчання в даній системі? Відповідно до думки біхевіористів, навчати дитину - це організувати в навколишньому його середовищі події таким чином, щоб бажана поведінка (інтелектуальне, рухове і т.д.) з'явилося і було підкріплено негайно. Для того щоб викликати певну поведінку, тобто досягти заданого ефекту виховання і навчання, потрібно підібрати дієві стимули і навчитися їх правильно застосовувати (комп'ютерне навчання, ідеї схематизації і програмованого навчання і т.д.).

"Діти - це продукт тренування і навколишнього середовища", - такий основний принцип педагогів-біхевіористів. Зокрема, так вважає відомий педагог - автор методики "виховання талантів", Шінічі (Сініті) Судзукі. За кордоном досить відомою є сто програма розвитку здібностей дітей у різновікової групи (від 3,5 до 5 років).

Перерахуємо принципи роботи за програмою.

 • 1. Терпіння і повторення:
  • • треба вчитися розвивати талант в ході освіти і виховання;
  • • необхідно розуміти, що талант, чи то в галузі музики або в інших сферах людської діяльності, не передається у спадок;
  • • не можна виховати якості, відсутні в навколишньому середовищі.

Наведемо приклад з роботи Судзукі:

В одній книзі я якось прочитав, яким чином ніндзя вчилися стрибати у висоту. Один з методів полягав у наступному: "Посадіть в землю насіння конопель і доглядайте за ним. Коли воно проросте, кожен день стрибайте через нього". Цей метод дозволяє сконцентруватися на своїх діях і дає стимул для їх виконання.

Конопля росте швидко. Якщо спостерігати за цим процесом щодня, то помітити це нелегко, але рослина тягнеться увись щогодини і без зупинок. Якщо стрибати через нього кожен день, то вміння буде поступово приростати у міру зростання конопель. Але якщо людина побачить коноплю тільки через місяць або два після появи паростка, то вона виявиться для нього занадто високою. При відсутності тренувань в цей період спроба закінчиться невдачею. Якщо ж тренуватися щодня, то ви легко зможете зробити цей стрибок.

2. Все починається з гри.

"Починати будь-яке навчання необхідно з гри, а виникає при цьому радісний настрій саме поведе дитину в потрібному напрямку. У цьому і полягає наша методика", - пише С. Судзукі "Вирощені з любов'ю: класичний підхід до виховання талантів".

3. Розвиток потрібно орієнтувати на виховання людини.

Розвиток спирається па наступне:

 • 1) активізацію рухових і музично-ритмічних здібностей дітей через активне слухання і повторення (весь слуховий матеріал, який заучується, супроводжується рухами і діями дітей, поєднується із завданнями на розподіл уваги і координацію);
 • 2) методику розвитку інтелекту через активізацію нижчеперелічених індивідуальних можливостей:
  • - Сприйняття (використовується Монтессорі-матеріал по сенсорному розвитку дітей, крім того, вводяться спеціальні вправи з розвитку уваги і спостережливості);
  • - Пам'яті (в хід діти розучують по 170-180 хайку - трьохрядкове віршів, особлива увага приділяється розвитку рухової, зображально-графічної (на основі занять малюванням і каліграфією) і музичної пам'яті) вихованців;
 • 3) методику раннього розвитку музичних здібностей дітей (зокрема, цьому вчить програма слухання музичних творів і навчання грі на скрипці);
 • 4) формування естетичного смаку і ставлення до світу на основі присвоєння вихованцями системи національних і загальнолюдських цінностей.

Запис на навчання в дитячих садках за цією методикою йде за 3 роки до народження дитини. Однак створити таку комплексну систему дуже складно. Найчастіше автори обмежуються розробкою парціальних методик раннього розвитку дітей. У біхевіористів це виходить досить добре: вони націлені на конкретний результат.

Це відноситься і до формування моральної поведінки дітей. У біхевіоризмі всяка психологічна проблема, що виникає в ході взаємодії з дитиною, розглядається як відсутність з його боку необхідних поведінкових реакцій.

Етапи формування соціально позитивної поведінки можна представити таким чином:

 • 1 етап - в процесі бесід і створення спеціальних ігрових ситуацій визначення симптомів поведінки, від яких хочуть позбавити дитину (страхи, агресія і т.д.);
 • 2 етап - виявлення тих впливів, які можуть виступати як підкріплення (готові стереотипи поведінки, стимули, які сприяють швидкій ломці сформованих стереотипів, стимули, що спираються на тривалий фрустрированность якихось потреб дитини, що викликають небажану поведінку);
 • 3 етап - вироблення бажаного поводження (у індивідуальній чи груповій формі роботи). Дитині пропонуються позитивні і негативні зразки поведінки, перші з яких заохочують. При цьому спочатку підкріплюється найменший крок дитини, використовуючи всі види позитивних підкріплень;
 • 4 етап - закріплення отриманих навичок, вироблення стереотипів поведінки в інших ситуаціях і апробування їх у життя. З залишковими спалахами негативної поведінки не варто боротися, оскільки покарання навчає гірше, ніж нагородження. Педагогу простіше виробити в дитини корисні пристосувальні навички, з якими дана поведінка несумісне.

Виходячи з розуміння основних механізмів педагогічного впливу дорослого на дитину, як можна сформулювати основну мету дошкільної освіти в біхевіоризмі? Головною метою освіти є виховання керованого індивіда, тобто майбутнього громадянина своєї країни, що володіє почуттям відповідальності за свою поведінку. Вважається, що це є найважливішою умовою життєстійкості соціальної системи. До інших важливих якостям, які необхідно виховувати у дітей з раннього віку, відносяться організованість, дисциплінованість, діловитість і заповзятливість. У Німеччині, наприклад, елементарна школа ще в XIX ст. вважалася системою виховання "вірнопідданих", тому разом з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку виховувався і "народ", який потрібно було, як і дітей, навчати азам грамоти та "дисциплінувати".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук