ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Об'єктом дослідження політичної соціології є соціальні основи влади і політичних відносин: соціально-економічні , соціокультурні , етнонаціональ- ні, релігійні чинники, що визначають політичну поведінку людей у політичні установки, орієнтації і умонастрої широких мас населення. Політична соціологія покликана досліджувати політичні явища через призму їх взаємодії з суспільством. Саме тому, як вже зазначалося, її в рівній мірі правомірно розглядати як розділ соціології і одночасно політології.

У широкому сенсі слова в центрі уваги політичної соціології знаходиться соціологічний вимір політичних феноменів. Вона займається перш за все соціальною базою влади у всіх інституційних секторах суспільства, соціальним контекстом політичних інститутів і процесів на макро- і микросоциальном рівнях.

На микросоциальном рівні увага концентрується на конкретних політичних інститутах як соціальних організаціях, їх структурах і відносинах з іншими організаціями, типах керівництва. Значна увага приділяється виявленню ставлення громадян і різних соціальних груп до держави, політичним партіям, конкретного політичного курсу уряду.

Особливо важливе значення має те, що в громадянському суспільстві кореняться соціально-економічні, соціокультурні, етнонаціональні, релігійні, освітні та інші фактори, які в сукупності складають соціологічні основи політики.

Наприклад, головне завдання політичних партій в даному контексті полягає в тому, щоб згрупувати, об'єднати різнорідні, часто конфліктуючі інтереси громадянського суспільства, представити їх у владних структурах. Цей приклад показує, що між громадянським суспільством і світом політичного існує якесь проміжне простір, від якого багато в чому залежить життєздатність і ефективне функціонування обох підсистем.

Важливо врахувати й те, що політична соціалізація підростаючого покоління здійснюється саме в громадянському суспільстві, зокрема в сім'ї, дошкільних установах, школі, вищих навчальних закладах, на роботі. Там же формується політична свідомість населення. Політологія і соціологія, кожна взята окремо, не можуть претендувати на виняткове право монопольно вивчати цей простір. Вихід з такого становища був знайдений в процесі формування нової самостійної наукової і освітньої дисципліни або поддісцінліни - політичної соціології.

В цілому політична соціологія покликана шукати відповіді на наступні питання: як виборці голосують на місцевих і загальнонаціональних виборах? Які фактори в першу чергу визначають їхні політичні уподобання: вік, стать, соціальний статус, місце проживання, професія, рівень доходу, освітній рівень? Які фактори впливають на зміну позицій виборців? Який вплив на політичну поведінку надають ЗМІ?

Як відзначав американський соціолог С. Ліпсет, політична наука і політична соціологія вивчають сферу взаємодії держави і суспільства, але кожна з них розглядає її з різних сторін: політична соціологія починає з суспільства і досліджує його вплив на державу, а політологія починає з держави і досліджує його вплив на суспільство. Перша розглядає переважно поведінкові, а друга - інституційні аспекти політики. Додамо до цього, що дана сфера є також предметом дослідження політичної філософії.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >