ЛЕГІТИМНІСТЬ І ЛЕГАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ

Після вивчення матеріалу даного розділу студент повинен:

знати

  • • системні характеристики легітимності і легальності влади, точки сходження і відмінності між ними;
  • • основні форми, методи, засоби та умови забезпечення легітимності влади;
  • • причини виникнення кризи легітимності влади;
  • • суть кризи легітимності, можливі його результати;

вміти

• визначати ті складові легітимності і легальності, які забезпечують життєздатність і ефективність відповідної системи влади;

володіти

• навичками виявлення та аналізу переваг та недоліків феноменів легітимності і легальності з точки зору запобігання кризі легітимності влади.

Будь-яка держава не може не відчувати потребу в системі легітимації, сутність якої полягає в обґрунтуванні і виправданні права владарювання яка існує в цій країні форми правління. Ця проблема найтіснішим чином пов'язана з іншим кардинальним питанням про джерела і межі влади. Стійкість і життєздатність будь-якої соціально-політичної системи, або форми правління, залежать від готовності її суб'єктів, або складових, жити відповідно до визначених законами та правовими нормами, що в свою чергу залежить від визнання законності (легітимності) даної системи.

Під законністю влади мається на увазі визнання щонайменше більшістю членів суспільства правомірності чинного політичного режиму. Таке визнання неможливо забезпечити тільки насильницькими засобами. Більшість людей коряться владі, як правило, добровільно, а не з примусу. Не можна забувати і те, що політичне має своєю основою і собі за мету загальну взаємозв'язок соціальних груп, інститутів, приватної та публічної сфер діяльності людей.

Конституції, кодекси, закони, адміністративні рішення є засобами реалізації влади. У той же час влада підпорядковується праву, покликаному чітко визначити владні прерогативи і функції держави.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >