ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК СИЛИ, ВЛАДИ І ЗАКОНУ

Що стосується сучасного суспільства, то тут як би в єдиному організмі поєднується безліч різноманітних конфліктуючих, часто несумісних один з одним інтересів, устремлінь, установок. Причому люди не завжди можуть бути кращими і об'єктивними суддями власних інтересів, потреб, вчинків і рішень. Навіть не усвідомлюючи це, вони часто здатні до дій, які, в кінцевому рахунку, шкодять їх власним інтересам, порушують їх права і свободи. Їх дії можуть бути ініційовані емоціями, перекручено понятими інтересами, незнанням реального стану речей.

Тут морально-етичні, традиційні та інші норми і правила, що регулюють відносини між людьми, групами, колективами на добровільній основі, аж ніяк недостатні. Держава виявляється не в змозі забезпечити виконання своєї головної функції але реалізації загальної волі своїх підданих одними тільки вмовляннями або ж покладаючись на їх свідомість і добру волю. У таких випадках завдання і відповідальність держави полягає в тому, щоб діяти, коли це необхідно, всупереч інтересам тих чи інших соціальних груп, партій, об'єднань, спілок, підприємств, корпорацій. В даному контексті влада є як би даниною, що віддається тілом людини, засобом, покликаним боротися з недосконалістю людини і соціального світу в цілому.

Світова історія за великим рахунком ще не знала держави без механізмів і засобів запобігання і покарання кримінальних правопорушень, без системи правоохоронних установ. Насильство або загроза застосування насильства є потужним фактором, що стримує людей від усякого роду намірів на життя, свободу, власність членів суспільства.

Неодмінним атрибутом держави є людина з рушницею. Армія і правоохоронні органи покликані гарантувати внутрішню і зовнішню безпеку як самої держави, так і всіх без винятку його підданих. У цьому контексті прав був французький мислитель кінця XVIII - початку XIX ст. Ж. де Местр, який говорив: «Бог, Який створив владу, створив і покарання ... кат створений разом зі світом».

Не випадково при визначенні світу політичного К. Шмітт особливе значення надавав ^ belli - праву вести війну. Пояснюючи свою думку, він говорив, що держава, яка виступає як єдність політичного, має право вимагати від усіх тих, хто належить до даного конкретного народу, бути готовими йти на смерть у війні з ворогами. «Завдяки цій владі над фізичним життям людей, - писав К. Шмітт, - політична спільнота підноситься над всякого іншого роду співтовариством або суспільством» [1] .

Інакше кажучи, держава має право не тільки застосувати до своїх підданих у разі необхідності насильство, а й вимагати від них служіння державі зі зброєю в руках, бути готовими йти на смерть у війні з ворогами.

Боротьба за владу в державі здійснюється в різних формах і різними засобами: мирними і збройними, за допомогою революцій, контрреволюцій, повстань, заколотів чи інших протиправних дій. У цьому контексті інтерес представляє той факт, що нерідко в різних мовах одним і тим же словом позначається не тільки влада, але також держава, держава, міць, сила. Про це свідчить значення французького слова pouvoir , англійської - power, німецького - Macht. Ще більш цікавий зміст слова Gewalt в німецькій мові, що означає не тільки влада, а й насильство.

Як показує історичний досвід, в реальному житті бувають ситуації, коли відсутність бажання і волі застосувати силу там, де цього вимагає життєво важливі інтереси самозбереження держави, життєздатність і добробут народу, інакше як злочином не можна називати. Особливо в періоди великих соціально-економічних і політичних перетворень насильство або загроза застосування насильства служать потужним і найчастіше досить ефективним засобом досягнення шуканих більшістю народу цілей. При таких умовах сила виступає в якості останнього, однак вельми значущого і переконливого аргументу і засоби.

У цьому сенсі Т. Гоббс був багато в чому має рацію, стверджуючи: «Non veritas sed auctoritas facit legem» - «не істина, а влада створює закон». Тут Гоббс мав на увазі, що правові норми не є даними від природи або природними нормами, а являють собою штучне або позитивне освіту.

  • [1] Шмітт К. Поняття політичного // Питання соціології, 1992.№ 1.С. 51.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >