ШКАЛА ВІДНОСИН.

Нехай спостереження задовольняють не тільки аксіомам тотожності і впорядкованості, але і аксіом додавання (аддитивности).

  • 6. ЕсліЛ = Рів> 0, ТОЛ + В> 0.
  • 7. Л + В = В + Л (аксіома коммутативности).
  • 8. Якщо А = Р і В = Q, то А + В = Р + Q.
  • 9. (Л + В) + С = Л + (В + С) (аксіома асоціативності).

У такій шкалою істотно «посилюються» виміру,

вони є повноправними числами, з ними можна виконувати будь-які арифметичні операції. Але і ця шкала має одну особливість: ставлення двох спостережуваних значень вимірюваного показника не залежить від того, в який конкретно з таких шкал зроблені ці вимірювання: х у

- = -. Отже, можна говорити про те, що в дан-

* 2 Уг

ної шкалою існує абсолютний нуль, але залишається свобода у виборі одиниць виміру.

Прикладом показників, вимірюваних в шкалі відносин, можуть служити довжина, вага, гроші.

АБСОЛЮТНА ШКАЛА.

Ця шкала має і абсолютний початок відліку, та абсолютну одиницю. Саме такими якостями володіє числова вісь. Важливою особливістю такої шкали є абстрактність (безрозмірність) і абсолютність її одиниці.

Внутрішні властивості числової осі, при всій удаваній її простоті, виявляються дуже різноманітними, і теорія чисел до цих пір не вивчена до кінця. Деякі безрозмірні числові відносини, які виявляються в природі, викликають захоплення і здивування (явище резонансу, гармонійні відносини розмірів).

В абсолютній шкалі вимірюються різні індекси, питомі економічні показники та ін.

Підводячи підсумок, можна сказати, що чим сильніше шкала, тим більше відомостей про досліджуваному об'єкті дають вимірювання. Але потрібно завжди прагнути проводити вимірювання саме в тій шкалі, яка максимально узгоджена з спостерігається величиною.

Якщо вимірювання проводяться в більш слабкою шкалою, ніж це можливо, то буде відбуватися втрата інформації. Застосовувати ж сильнішу шкалу просто небезпечно, оскільки можливе отримання некоректних, а іноді і просто курйозних результатів, що в більшості випадків призводить до грубих помилок в розрахунках.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >