КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Після вивчення даного розділу студент повинен:

  • знати
  • - основні типи взаємозв'язків ознак; способи визначення тісноти взаємозв'язку між ознаками;
  • вміти
  • - проводити кореляційний аналіз для різних типів економічних даних; інтерпретувати результати кореляційного аналізу;
  • володіти
  • - методами кореляційного аналізу.

Якщо звернутися до математичного енциклопедичного словника [61], то можна знайти таке визначення: «Кореляційний аналіз - сукупність заснованих на математичній теорії кореляції методів виявлення кореляційної залежності між випадковими величинами або ознаками».

В цілому існуючі взаємозв'язки між різними явищами в природі складні і різноманітні, однак серед них можна умовно виділити функціональні, статистичні та кореляційні зв'язки.

Функціональна взаємозалежність двох величин означає, що кожному значенню незалежної величини відповідає строго певне значення залежної від нього змінної. Це може бути, наприклад, залежність між обсягом газу і його тиском.

При аналізі економічних або соціально-економічних об'єктів в основному проявляється статистична залежність. У різних літературних джерелах [1,2, 47, 28, 84] її можуть також називати ймовірнісної , або стохастичною. Очевидно, що така залежність є більш слабкою, оскільки вона не має строго вираженого функціонального характеру. На відміну від функціональної такий рід зв'язку виникає тоді, коли одна з величин залежить не тільки від іншої, але і від ряду випадкових факторів.

Так, наприклад, відомо, що при збільшенні товарообігу витрати обігу також збільшуються. Однак на практиці може виникнути ситуація, коли у підприємства з меншим товарообігом спостерігаються великі витрати. Але якщо розглядати досить велику групу підприємств, то в середньому ця залежність буде мати місце.

Найслабшим видом взаємозалежності факторів є кореляційний зв'язок. Вона являє собою узгоджене зміна двох і більше ознак, що відображає той факт, що мінливість однієї ознаки знаходиться у відповідності з мінливістю інших.

Перед проведенням кореляційного аналізу корисно з'ясувати, в яких шкалах вимірюються цікавлять нас показники, оскільки від цього залежать способи проведення кореляційного аналізу. Розрізняють кореляційний аналіз в «сильних» і «слабких» шкалах.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >