КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ В «СЛАБКИХ» ШКАЛАХ

Ранговая кореляція

У разі коли вивчаються не кількісні ознаки, а якісні, звичайні коефіцієнти кореляції для виявлення взаємозалежності виявляються непридатними. Однак якщо вдається упорядкувати спостереження щодо певного показника, тобто приписати їм порядкові номери ( раті ), то задача може бути вирішена. Аналіз зміни рангів відповідних спостережень двох ознак дозволяє робити висновки про наявність чи відсутність залежності між цими ознаками.

Якщо при збільшенні рангу однієї ознаки ранг іншого в середньому теж збільшується, то кажуть про позитивну залежності. А при негативній зв'язку збільшення рангу однієї ознаки відповідає зменшення в середньому рангу іншої ознаки. Для вивчення сили такої залежності можуть застосовуватися рангові коефіцієнти кореляції Спірмена і Кендалла [1, 61, 84J.

Коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена називається величина

де - ранги г-го спостереження за першим та другим ознакою відповідно.

Якщо при визначенні рангів деякі спостереження невиразні, то вони отримують однакові ранги [1, 84].

Рангові коефіцієнт кореляції (2.7) має властивості, аналогічними властивостями парного коефіцієнта кореляції.

Якщо ставиться завдання оцінки взаємної узгодженості декількох ознак, то може бути використаний коефіцієнт конкордації (узгодженості) Кендалла [1, 61]

де - ранг г-го

спостереження за j-му ознакою; k - кількість ознак.

Коефіцієнт конкордації може приймати значення від 0 до 1. Значення W = 0 відповідає абсолютної неузгодженості ознак, а при W = 1 говорять про повну згоду, або збігу, зміни, що спостерігаються ознак. Перевірка значущості коефіцієнта конкордації проводиться але критерієм% 2 [1, 61].

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >