МЕТОДИ РІШЕННЯ

Щоб формалізувати процес вибору «найкращих» значень невідомих параметрів, необхідно ввести деякий критерій, що дозволяє однозначно визначати ступінь відхилення моделі від вихідних даних. Природно, що таких критеріїв може бути дуже багато. Наведемо критерії, які отримали найбільше поширення.

Сума квадратів відхилень

Згідно з цим критерієм найкращими вважаються такі значення невідомих параметрів, які відповідають мінімальним значенням суми квадратів відхилень спостережуваних значень залежної змінної від значень, розрахованих за рівнянням регресії. Метод визначення значень невідомих параметрів на основі цього критерію називається методом найменших квадратів (МНК) [і].

До переваг цього методу зазвичай відносять простоту обчислювальних процедур, покладених в основу методу, а також хороші статистичні властивості одержуваних оцінок. Недоліками його можна вважати чутливість оцінок до появи грубих помилок у вихідних даних і необхідність постулирования нормального розподілу випадкової величини е ,. для отримання деяких додаткових результатів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >