ТАБЛИЦЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Результати проведеного регресійного аналізу в компактній формі можна представити у вигляді так званої таблиці дисперсійного аналізу. Історично ця таблиця була розроблена для представлення результатів дисперсійного аналізу спостережень [9, 27J. Однак така форма представлення результатів виявилася дуже вдалою і стала використовуватися також в регресійному і коваріаційного аналізу. В даний час представлення результатів у вигляді таблиці дисперсійного аналізу є загальноприйнятим для більшості статистичних та економетричних пакетів прикладних програм ( Statistica , SAS, SPSS, Econometric Views і ін.) [19, 23]. Стандартна форма таблиці дисперсійного аналізу представлена у вигляді табл. 3.1.

У цю таблицю включені всі основні результати розрахунків, проведених під час перевірки значущості регресійній моделі, а саме: TSS, RSS і ESS - елементи з розкладання (3.27); F - статистика Фішера, що обчислюється за формулою (3.34); F - критичне значення статистики Фішера для відповідного рівня довірчої ймовірності. Крім цього в таблиці дисперсійного аналізу часто присутня відповідь на питання: значимо чи рівняння регресії? (Іноді останній рядок таблиці дисперсійного аналізу може опускатися.)

Таблиця 3.1

Таблиця дисперсійного аналізу

джерело дисперсії

число

ступенів

волі

сума

квадратів

Середня

сума

квадратів

F-статистика

F- критичне

значимість

регресія

1

RSS

F

Та ні

Помилка

N -2

ESS

-

-

-

підсумок

N- 1

TSS

-

-

-

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >