РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ

Одне із завдань аналізу рівнянь множинної регресії (4.1) полягає в проведенні порівняння сили впливу різних вхідних факторів (регресорів) на відгук. Розглянемо цю задачу на наступному прикладі.

Приклад. Вивчається залежність обороту деякого підприємства від обсягів виробництва двох продуктів. Припустимо, що після застосування методу найменших квадратів було побудовано рівняння множинної регресії

де у - оборот, млн руб .; х ] - обсяг виробництва першого продукту, тис. шт .; х 2 - обсяг виробництва другого продукту, тис. шт.

Аналізуючи це рівняння, можна помітити, що зростання обсягів виробництва першого продукту на 1 тис. Шт. тягне за собою збільшення обороту в середньому на 200 тис. руб., а приріст обсягів виробництва другого продукту на 1 тис. шт. призводить до збільшення обороту в середньому на 12 млн руб. Якщо не проводити подальшого аналізу, то можна зробити висновок про те, що обсяг випуску другого продукту надає більш сильний вплив на оборот підприємства. Однак якщо випуск першого продукту становить, наприклад, 99% загального обсягу виробництва, очевидно, що саме цей продукт в більшій мірі впливає на оборот. Крім того, якщо в постановці завдання змінні х х їх 2 несумірні (мають різні одиниці виміру), то висновки, засновані на простому порівнянні величин оцінок параметрів, помилкові.

Для коректного порівняння сили впливу регресорів на відгук можна скористатися одним з наступних підходів:

  • • обчислення середніх і приватних коефіцієнтів еластичності;
  • • використання приватних коефіцієнтів кореляції;
  • • перехід до стандартизованих змінним.

У першому випадку вважається, що фактор з великим коефіцієнтом еластичності сильніше впливає на відгук. Другий випадок відповідає тому, що більш сильний вплив на відгук надає той регресорів, у якого абсолютне значення приватного коефіцієнта кореляції з відгуком більше. Третій підхід полягає в переході до нових змінних, які мають нульове середнє значення і одиничну дисперсію

Після цього будується допоміжне рівняння регресії

де р г ..., - невідомі параметри (стандартизовані коефіцієнти регресії).

Оцінивши невідомі параметри рівняння (4.39), можна приступити до простого порівняння отриманих оцінок. Вважається, що більш сильний вплив на відгук надає той регресорів, якому відповідає найбільше абсолютне значення стандартизованого коефіцієнта.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >