ТАБЛИЦЯ ДИСПЕРСІЙНОГО АНАЛІЗУ

Побудова таблиці дисперсійного аналізу для моделі (9.13) засновано на розкладанні загальної суми квадратів [27]

де RSS k = ESS (k) - ESS є сума квадратів, обумовлена впливом k-vo фактора, i = 1,2, ..., р

Таблиця дисперсійного аналізу для моделі (9.13) відрізняється від аналогічної таблиці, використовуваної при проведенні регресійного аналізу і описаної раніше в гл. 4 (див. Табл. 4.2 і 9.2).

Таблиця 9.2

Повна таблиця дисперсійного аналізу

джерело

дисперсії

Число ступенів свободи

сума

квадратів

Середня

сума

квадратів

/ '' - статистика

/ '- критичне

значимість

фактор 1

і,

RSS t

Е

Так /

немає

фактор 2

П 2

rss 2

Е

Так /

Пет

фактор г

П р

RSS r

Е

Так /

немає

Помилка

N-rgX

ESS

-

-

-

Разом

N- 1

TSS

-

-

-

У другому стовпці число ступенів свободи кожного фактора визначається як різниця рангів

При включенні в модель деяких кількісних змінних процедури оцінювання параметрів і подальший аналіз практично не змінюються. Однак в цьому випадку необхідно уважно стежити за зміною рангу матриці незалежних змінних, оскільки додавання в модель будь-якої змінної приводить до зміни числа ступенів свободи.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >