АНАЛІЗ

Після вивчення даного розділу студент повинен:

  • • знати
  • - постановку задачі факторного аналізу; етапи факторного аналізу;
  • • вміти
  • - інтерпретувати результати факторного аналізу;
  • • володіти
  • - методикою проведення факторного аналізу.

Однією з основних завдань, що вирішуються за допомогою економетричних методів, є виявлення і вивчення взаємозв'язків між ознаками з деякого заданого набору. Як вказувалося в гл. 2, застосування кореляційного аналізу може призводити до виявлення не тільки справжніх, але і помилкових кореляцій. Нагадаємо, що це явище пов'язане з впливом на значення досліджуваних показників якоїсь третьої змінної, в ряді випадків опиняється досить сильним. Спроби простого ігнорування даного обставини призводять до отримання невірних висновків. Якщо неврахована змінна може бути визначена тим чи іншим способом, виходячи, наприклад, із сутності досліджуваного явища, то необхідно за допомогою спеціальних методів і прийомів економетричного аналізу виключити її вплив. Однак в ряді випадків такий підхід буде непродуктивним, так як ця змінна може бути ненаблюдаемой,латентної , тобто прихованої від дослідника. У зв'язку з цим виникає завдання пошуку таких змінних - причин, що визначають спостережувані взаємозв'язку між вихідними ознаками. Саме для цих цілей був розроблений факторний аналіз, основоположником якого по праву вважається Л. Л. Терстоун [105].

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >