ВСТУП

Сучасний фахівець в області інформаційних технологій повинен володіти знаннями і навичками забезпечення інформаційної безпеки. Пов'язано це з тим, що в інформаційних системах підприємств і організацій зберігається і обробляється критично важлива інформація, порушення конфіденційності, цілісності або доступності якої може привести до небажаних наслідків. Тому питань забезпечення інформаційної безпеки повинна приділятися увага на всіх етапах розробки і експлуатації інформаційних систем.

В даному посібнику викладено матеріал навчальної дисципліни «Основи інформаційної безпеки», в ході вивчення якої слухачі отримують базові знання про теорію захисту інформації, методах і засобах забезпечення інформаційної безпеки, а також практичні навички організації захисту інформаційних систем. Посібник включає в себе п'ять розділів.

У розділі 1 «Теоретичні основи захисту інформації» запроваджуються базові поняття, пов'язані із забезпеченням інформаційної безпеки, розглядаються основні загрози безпеці і заходи протидії їм. Також робиться огляд формальних моделей безпеки і сучасних стандартів в цій галузі.

Розділ 2 «Основи криптографії» включає опис основних понять криптографії. Також вивчаються найбільш поширені алгоритми симетричного і асиметричного шифрування, формування дайджестів повідомлень за допомогою хеш-функцій, процес створення інфраструктури відкритих ключів (PKI).

У розділі 3 «Захист інформації в IP-мережах» розглядаються протоколи криптографічного захисту даних, що передаються по телекомунікаційних мереж, що використовують стек протоколів TCP / IP, використання межсегевих екранів для захисту мереж.

У розділі 4 розглядаються сучасні методики аналізу та управління ризиками, пов'язаними з інформаційною безпекою.

У розділі 5 наведені описи лабораторних робіт.

Посібник може використовуватися в системах підвищення кваліфікації в рамках освітньої програми додаткової професійної освіти «Інформатика та обчислювальна техніка». Також воно може бути корисним широкому колу фахівців в області інформаційних технологій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >