Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка. Теоретична педагогіка

Умови та фактори едукаціі

У результаті вивчення даної глави навчається повинен:

  • - Знати умови і фактори навчання; умови і чинники виховання; ієрархію факторів едукаціі; закон мінімуму; комплексний вплив факторів;
  • - Вміти виділяти умови і фактори едукаціі; аналізувати причинно-наслідкові залежності; розраховувати продуктивність едукаціі за діючими факторам; користуватися прогностичної лінійкою вчителя;
  • - Володіти методикою комплексного обліку факторів і умов; прийомами факторного аналізу едукаціі; методами оптимізації Едукаційна системи.

Діагностичні індекси:

Мінімально необхідний час (у хвилинах) вивчення матеріалу теми - 98.

Труднощі (в умовних одиницях від 1.00) досліджуваного матеріалу - 1.00.

Час (у хвилинах), необхідне для повноцінного засвоєння знань, - 196.

Причини і наслідки

На перебіг і результати Едукаційна процесу (навчання-виховання) впливає велика кількість різноманітних причин. Їх так багато, вони настільки різноманітні і часто завуальовані супутніми, що мимоволі закрадається сумнів, а чи можна взагалі розібратися в цьому неймовірно складному переплетенні впливів. Не дарма навчання і виховання називаються мистецтвом. Тільки добре розвинена педагогічна інтуїція, натреноване вчительське чуття дозволяють найкращим з наших колег, майстрам педагогічної праці правильно вгадати спрямованість і дію головних причин і, спираючись на їх облік, досягати намічених результатів. Якщо ж Едукаційна процес розвивається за незрозумілим для педагога сценарієм, то він веде до непередбачених, часто небажаних наслідків.

Наукової теорії, яка дозволяла б об'єктивно аналізувати вплив всіх причин едукаціі, поки немає, як немає у науки іншого шляху, ніж поступово, крок за кроком, долаючи нескінченні перешкоди, наближатися до створення несуперечливої картини комплексного впливу всіх причин на протікання і результативність Едукаційна процесу. Якщо педагоги прагнуть навчитися керувати Едукаційна процесом, досягати заданого рівня навченості й вихованості у встановлені терміни, то вони повинні у повному обсязі опанувати знаннями всіх тих причин, від яких залежать кінцеві результати. Іншого шляху принципово не існує.

У нинішній педагогічної термінології причини, що впливають на перебіг і результати дидактичного процесу, прийнято називати факторами. Але чи будь-яка причина є чинником? Розглянемо приклад. Учень втратив інтерес до алгебри, що призвело до зниження його успішності з цього предмету. Як виявилося, поштовхом стала нетактовність вчителя, що виразилася в постійних причіпках, обмеженнях, зниженні оцінок. Що вважати причиною погіршення результатів - зниження інтересу або нетактовність вчителя? Яка з них важливіше?

На жаль, педагоги рідко розмірковують над подібними питаннями. Вплив усіх причин апріорі визнається однаковим, а значення отриманих висновків визначається лише логікою і обгрунтованістю доказів, але аж ніяк не значенням самої причини. Дуже мало уваги в педагогіці приділяється виділенню і ранжируванню причин. Чи не звідси походить лукаве висновок - у навчанні та вихованні дрібниць немає. Разом з тим, практика не підтверджує рівнозначності всіх впливів. Я. Корчак наводив такий приклад. Уявіть собі, що художник намалював картину, на якій всі предмети однакового розміру і все на передньому плані, і людина, і будинок, і хвіст у білки - все однакового розміру. Що б ви сказали про таке художника? А що ми повинні будемо сказати про вчителя, який або взагалі мало знає про ці причини, або ототожнює мотивацію навчання з оформленням класної кімнати?

Щоб визначити поняття Едукаційна чинника, його важливість і впливовість, необхідно мати загальну основу (базис) для порівняння всіх причин, які виділяються по відношенню до цієї основі. Цілком очевидно, що підстава (базис) необхідно шукати в призначенні едукаціі, у тому, заради чого вона здійснюється, - в результативності, успішності, продуктивності. Найбільш ємним і визначеним є поняття продуктивності Едукаційна процесу. Продуктивність, що виражається в продуктах Едукаційна процесу, характеризується зміною (збільшенням) навченості й вихованості. Саме до цього поняття і слід "прив'язувати" фактори, які в цьому випадку будуть називатися продуктообразующімі, продуктогеннимі (від лат. Genes - народжується).

Продукт едукаціі має складну структуру, яку утворюють і конкретні знання, вміння, навички, і такі узагальнені якості, як світогляд, ерудиція, розумові якості, вміння вчитися, професійна спрямованість, і елементи вихованості - працьовитість, старанність, відповідальність та ін. Скільки продукту і якої якості буде вироблено в Едукаційна процесі, яким буде його продуктивність, цілком і повністю залежить від конкретних обставин, від того, які умови і фактори і як переплетуться у взаємодії, у загальному процесі педагогів та вихованців.

У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні позначення продуктогенних причин - "вплив", "дія", "причина", "фактор", "змінна", "параметр", "функціональна одиниця", "показник" і т.д. Надалі ми будемо вживати термін продуктогенная причина, зміст якого аналогічно застосовуваному в міжнародній дидактиці терміну "змінна Едукаційна (дидактичного, виховного) процесу".

Під продуктогенной причиною будемо розуміти як завгодно малу, але обов'язково окрему причину, подальше розчленування якої на складові частини неможливо без втрати сенсу. Таку продуктогенную причину доцільно розглядати як елементарну. Продуктогенние причини можуть змінюватися в ході Едукаційна процесу, набувати різні значення, інтенсивність їх впливу також не залишається незмінною.

Від поняття "продуктогенная причина" легко відбувається логічно несуперечливий перехід до інших понять. Наочне уявлення про те, як це відбувається, отримаємо, якщо уявимо продуктогенние причини у вигляді стрілок (векторів), напрямок яких вказує на входження в більш великі об'єднання, а довжина може бути ототожнена з інтенсивністю (величиною) впливу (рис. 13).

Отже, фактор - це значна причина, утворена як мінімум з двох продуктогенних причин однієї групи. З об'єднань одиничних факторів утворюються фактори загальні. Загальний дидактичний фактор, як правило, вбирає в себе значну кількість продуктогенних причин і може містити кілька дидактичних чинників. При подальшому об'єднанні загальних факторів утворюються комплексні, що поєднують у собі значну кількість продуктогенних причин, а також факторів і загальних факторів. На вершині ієрархії стоять генеральні фактори, що об'єднують всі без винятку продуктегенние причини певної групи, попередньо зведені в комплексні, загальні та одиничні фактори. Існують ще специфічні фактори, які з якої-небудь причини не можна звести до жодної продуктогенной причини або включити до складу загального або комплексного фактора. Дуже часто специфічний означає "неповторний", "особливий".

Ієрархія факторів едукаціі

Рис. 13. Ієрархія факторів едукаціі

Виділенням продуктогенних причин та факторів досягається ефективне дозвіл педагогічних проблем. По-перше, ми більш-менш повно окреслюємо коло впливають на едукацію людини причин. По-друге, можемо ранжувати ці причини, тобто розташувати їх за ступенем впливу. По-третє, можемо вибудовувати моделі комплексного впливу факторів на продуктивність процесу і робити необхідні розрахунки. Але головний зміст виділення продуктогенних причин полягає в розумінні зв'язку кожного фактора з загальною продуктивністю Едукаційна процесу. Це відкриває шлях до створення справді наукової теорії, що забезпечує діагностування, прогнозування, проектування Едукаційна процесу, де кожна причина займає своє місце в загальному комплексній взаємодії. Так і хочеться порівняти все це з розшифровкою генома людини, коли було встановлено дію кожного гена і вчені отримали можливість додавати або прибирати окремі гени, змінюючи тим самим кінцевий результат.

Конструювання факторів

З продуктогенних причин конструюються фактори навчання (як саме це робиться, розповімо нижче). Більшість факторів має вельми складну внутрішню структуру. Для прикладу розглянемо "внутрішню будову" дуже важливого чинника навчання-виховання - мотивації (табл. 5).

Таблиця 5

Структура фактора "мотивація", виражена через продуктогенние причини

п / п

Продуктогенние

причини

Мотивація

позитивна

негативна

1

Спонукання

"Хочу", "можу"

"Повинен", "зобов'язаний"

2

Характеристики

позитивні

Відразливі,

3

Можливість ухилення

Ні, слабко виражена і нетривалі

Сильна, часта і стійка

4

Обмеження діяльності

Не вимагається

Необхідно

5

Темп

Жвавий, швидкий

Повільний, млявий

6

Тривалість

Значна

Незначна

7

Відворотних

Слабка

Сильна

8

Багатство фантазії

Значне

Незначне

9

Інтелектуальна

гнучкість

Доступність та легкість переходів від одних розумових дій до інших

Нерухомість, ригідність мислення

10

Когнітивна організація

Осмислена, розрахована

Механічна

11

Спостережливість

Висока

Низька

12

Емоційне забарвлення і настрій

Позитивний настрій, задоволеність

Пригніченість

13

Потреба в зусиллях

Незначна

Значна

14

Тип педагогічної ситуації

Потяг до мети

Чинення тиску

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук