МОБІЛЬНІ ЕКОАНАЛІТИЧНИЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Пересувні лабораторії екологічного контролю (ПЛЕК) можна розділити на три типи:

 • • експрес-контролю і пробоотбора;
 • • спеціалізовані по об'єктах контролю;
 • • багатоцільові екоаналітичний лабораторії.

На рис. 11.5 показана пересувна мобільна екологічна лабораторія «Екомобіль» на базі машини підвищеної прохідності «Урал», а на рис. 11.6 - її інтер'єр.

ПЛЕК складається з двох функціональних відділень: пробоотбора і експрес-контролю (на базі автофургона УАЗ-43711); аналітичного відділення (на базі шасі КамАЗ-43114). Відділення можуть функціонувати автономно.

«Екомобіль» в залежності від комплектації включає наступні частини.

Шасі автомобіля КамАЗ-4310 (43114):

• спеціалізований кузов-фургон (5100 х 2340 х 1850 мм) з тамбуром, господарським відсіком і робочим салоном, вентиляційної установкою, опалювальною системою, системами водопостачання і енергозабезпечення;

Пересувна лабораторія екологічного контролю

Мал. 11.5. Пересувна лабораторія екологічного контролю

Пересувна лабораторія екологічного контролю

Мал. 11.6. Пересувна лабораторія екологічного контролю:

а - аналітичне відділення ПЛЕК; 6 - комплекс Інлан-ИХ; в - комплекс Інлан-РФ; г - дизель-генератор

 • • система кондиціонування повітря всередині робочого салопа;
 • • лабораторні меблі (столи, шафа-стелаж, мийка, стільці);
 • • комплект аналітичного обладнання;
 • • система топопривязки ГЛОНАСС-GPS;
 • метеокомнлект.

Автофургон УАЗ-37411:

 • • газоаналізатор ГАЗОТЕСТ;
 • • газоаналізатор ЕЛАН-СО;
 • • універсальний прилад газового контролю УНГК з набором індикаторних трубок і фотоіонізаціонний детектором;
 • • дозиметр-радіометр ІРД-02;
 • • шумомір октав А-101 А;
 • • комплект індикаторних дозиметрів;
 • • пробовідбірні пристрої ПУ-1Еі, ПУ-2ЕП, ПУ-ЗЕ;
 • • батометр;
 • • бур;
 • • комплект приладів «Циклон-05М».

Типова стаціонарно-мобільна екологічна лабораторія має наступну базову комплектацію.

 • 1. Рентгенофлуоресцентний комплекс Інлан-РФ. Його методичне забезпечення становить:
  • • МВВ масових концентрацій іонів хрому, заліза, вісмуту, марганцю, кобальту, нікелю, міді, свинцю, цинку, ртуті у водних середовищах, ПНД Ф 14.1: 2: 4.133-98;
  • • МВВ масових концентрацій кислоторозчинних, водорозчинних і рухомих форм металів (хром, ртуть, марганець, кобальт, нікель, мідь, свинець, цинк) в пробах ґрунтів, ПНД Ф 16.1.9-98.
 • 2. Іонохроматографіческій комплекс Інлан-ИХ. У його методичне забезпечення входить:
  • • МВВ масових концентрацій іонів NO * ?, NO3, Cl ~, F - , SO | _ , РВ | ~ в пробах питної, природної і стічної води, ПІД Ф 14.1: 2: 4.132-98;
  • • МВВ масових концентрацій іонів NO2, NO3, CF, F - , SO | -, POf ~ в пробах ґрунтів (у водорозчинній формі), ПНД Ф 16.1.8-98;
  • • МВВ масових концентрацій іонів натрію, калію, магнію, кальцію, барію і амонію в пробах природної, питної та стічної води, ПНД Ф 14.1: 2: 3.131-98;
  • • МВВ масових концентрацій діоксиду азоту та азотної кислоти (сумарно), оксиду азоту, триоксида сірки і сірчаної кислоти (сумарно), діоксиду сірки, хлороводню, фтороводорода, ортофосфорної кислоти і аміаку в пробах промислових викидів, атмосферного повітря та повітря робочої зони, П ПДФ 13.1: 2: 3.19-98.
 • 3. Газохроматографический комплекс Інлан-ГХ з наступним методичним забезпеченням:
  • • МВВ масових концентрацій ацетону, етилацетату, толуолу, бутілаце- тата, м-у п- і о-ксилолов в пробах атмосферного повітря, П ПДФ 13.3.18-98;
  • • МВВ масових концентрацій летких речовин (ацетону, бугіла- цетата, ксилолів, толуолу, етилацетату) в пробах господарсько-питних, природних і очищених стічних вод, МУК 4.1.008-13;
  • • МУ по газохроматографічному вимірюванню концентрацій ацетону, бензолу, бутанола, бутилацетата, м- у п- і о-ксилолов, етилацетату при спільному їх присутності в повітрі робочої зони, МУ 5874-91.
 • 4. Спектрофотометричний комплекс Інлан-СФ. До його складу входять наступне методичне забезпечення та набори для аналізу:
  • • МВВ масової концентрації нафтопродуктів в пробах природної, питної та стічної води на аналізаторі рідини "Флюорат-02», П ПДФ 14.1: 2: 4.129-98;
  • • МВВ масової концентрації загальних і летких фенолів у пробах природної, питної та стічної води на аналізаторі рідини "Флю- Оратів-02»;
  • • МВВ масової концентрації аніоноактівних ПАР в природних, питних і стічних водах на аналізаторі рідини "Флюорат-02», II ПДФ 14.1: 2: 4.27-95;
  • • МВВ масової концентрації катіонних ПАР в пробах природної, питної та стічної води на аналізаторі «Флюорат-02», П ПДФ 14.1: 2: 4.39-95;
  • • МВВ масової частки нафтопродуктів у пробах ґрунтів флуоріметріче- ським методом на аналізаторі рідини "Флюорат-02», П ПДФ 16.1.21-98;
  • • холодильник типу ТШ-70 або «Електролюкс».

Крім того, в комплектацію входять пристрій для визначення токсичності води типу «Біотокс-8», pH-метр, кондуктометр, оксиметр, пристрій топопривязки, пробовідбірні пристрої і т.п.

Аналітичні можливості лабораторії можуть бути розширені за рахунок включення МВВ:

 • • масових концентрацій металів в повітрі;
 • • масових концентрацій аніонів йоду, брому і роданида в питній, природного і стічній воді;
 • • реалізованих на аналізаторі «Флюорат»;
 • • інших, в тому числі методик аналізу компонентного складу нафтопродуктів і природного газу, що реалізуються на газохроматографічному комплексі.

На рис 11.7 показана пересувна хіміко-радіометрична лабораторія на базі шасі ЗІЛ «Бичок». Вона призначена:

 • • для роботи в системі екологічного моніторингу;
 • • автономної роботи в довільних точках контролю стану повітряного середовища;
 • • оперативного контролю хімічної і радіаційної обстановки при планових обстеженнях потенційно небезпечних об'єктів та території міста, а також у випадках виникнення на них НС.
Пересувна хіміко-радіометрична лабораторія на базі шасі ЗІЛ «Бичок»

Мал. 11.7. Пересувна хіміко-радіометрична лабораторія на базі шасі ЗІЛ «Бичок»

До складу лабораторії входять:

 • • автомобіль ЗІЛ «Бичок», обладнаний стійками, стелажами, робочими місцями оператора, гучномовним зв'язком та системою життєзабезпечення екіпажу;
 • • комплект хімічного контролю якості води;
 • • комплект газового контролю;
 • • комплект дистанційного визначення метеорологічних параметрів;
 • • комплект для відбору проб;
 • • комплект радіаційного контролю і розвідки;
 • • комплект апаратних засобів.

Крім того, лабораторія оснащена радіотелефоном, бортовий радіостанцією з комплектом персональних радіостанцій, персональним комп'ютером з принтером, блоком інтерфейсів і модемом, бортовим топо- прівязчіком ГЛОНАСС-GPS.

Лабораторія дозволяє проводити:

 • • вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, воді та грунті на потенційно небезпечних об'єктах, при обстеженні територій і в разі виникнення НС в необхідних діапазонах і з достатньою чутливістю;
 • • визначення меж зон радіоактивного забруднення та хімічного зараження;
 • • відбір, консервацію, зберігання і транспортування проб повітря, води і грунту для подальших досліджень в умовах стаціонарної лабораторії;
 • • метеорологічні спостереження, необхідні для прогнозу динаміки розвитку та оцінки наслідків НС.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >