Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow БІОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Переглянути оригінал

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТЕОРІЇ НА ПОПУЛЯЦІЇ ІНШИХ ВИДІВ

Ланцюг послідовних фаз (4.1) або більш детальні схеми (4.2) - (4.6) при відповідній трактуванні можуть описувати не тільки розвиток клітинних популяцій, а й інших біосистем більш високого рівня (рослин, тварин, біоценозів). Крім того, вони можуть бути також використані для вирішення деяких економічних задач. Відповідно математична формалізація і отримані на її основі аналітичні описи динаміки чисельності популяції одного виду можуть бути застосовані і для інших видів. Зокрема, результати, наявні для клітинних популяцій, можуть бути узагальнені на більш складні біосистеми.

Слід мати на увазі, що в квазіхіміческіх концепції поняття «субстрат» включає в себе не тільки біохімічні субстрати (речовини), а й організми. Наприклад, для які споживають організмів (консументів) в якості субстратів можуть розглядатися відповідні виробляють організми - продуценти (пуголовок + личинка -? Жабеня).

Рівняння, отримані на основі квазіхіміческіх моделей, дозволяють теоретично розраховувати ефекти спільної дії хімічних речовин на динаміку чисельності популяцій, т. Е. Вирішити одну з найважливіших завдань теоретичної біології, наприклад екології.

Як кількісного критерію ефективності дії токсикантів або промоторів можна використовувати відношення

де Т Х9 Т 0 - періоди індукції (інкубації) при наявності токсикантів з концентраціями Х, х 2 і при їх відсутності, що обчислюються безпосередньо за рівнянням (4.29).

Розрахункова крива доза впливу - ефект E t (xi, xi) для дріжджових клітин задовільно узгоджується з експериментом (див. Рис. 4.3).

У ряді робіт досліджена залежність швидкості росту популяції рачків-дафній від їх числа в одиниці об'єму акваріума. Рачки-дафнії (так само, як і плодова мушка дрозофіла) відносяться до числа так званих модельних організмів.

На основі регресійного аналізу експериментальних даних для рачків-дафній отримано емпіричне співвідношення, аналогічне рівнянню (4.12). Однак біологічний сенс числових параметрів залишається неясним.

Квазіхіміческіх моделі дозволяють прояснити особливості кінетики ланцюгового зростання рачків-дафній.

Розвиток цих організмів відображається ланцюгом послідовних фаз (4.1), якщо прийняти наступні позначення: С - яйце (ікринки); Сг і С% - фази розвитку личинки; З т - доросла особина. З позиції кінетики важливо, що тривалість циклу зростання і коефіцієнт розмноження рачків-дафній приблизно на порядок більше, ніж у дріжджових клітин. Ці особливості враховуються співвідношенням (4.12), відповідна інтегральна крива (4.13) добре узгоджується з експериментальними даними.

Слід зазначити, що четирехстадійний цикл зростання проходять комахи, риби та інші живі організми. Для опису їх зростання також може бути застосована квазіхіміческіх модель зростання.

 
Переглянути оригінал
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук