ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

  • • психологічні феномени, категорії, методи вивчення та опису закономірностей функціонування і розвитку діяльності з позицій існуючих у вітчизняній науці підходів (В. С. Стьопін, А. Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, Б. Ф. Ломов, А. Л . Журавльов);
  • • категорії «суб'єкт», «суб'єктність діяльності», «психологічна функціональна система діяльності», «сістсмогснез діяльності», «професійно важливі якості», «психологічний аналіз професійної діяльності»;

вміти

• аналізувати психологічні теорії виникнення і розвитку діяльності;

володіти

• основними прийомами профілактики, навичками аналізу своєї діяльності як професійного психолога з метою оптимізації власної діяльності.

Поняття діяльності займає центральне положення в системі основних понять психології. Це обумовлено двома групами факторів: по-перше, через діяльність осіб забезпечує своє існування; по-друге, в грі, навчальної діяльності та трудової діяльності розвивається внутрішній світ людини, відбувається його становлення як суб'єкта діяльності і відносин. Можна сказати, що в методологічному плані діяльнісний підхід до вивчення психіки набув статусу парадигми [1] . Істотний внесок в розвиток діяльнісної парадигми внесли вітчизняні вчені.

  • [1] Парадигма - вихідна концептуальна схема, модель постановки проблем і їх вирішення, панівна протягом певного історичного періоду в науковому співтоваристві.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >