ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У ГІРНИЧО-ВИДОБУВНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Проектне фінансування стало активно впроваджуватися в гірничо-видобувну промисловість (ГДП) з початку 90-х років. З одного боку, це було обумовлено загостренням конкуренції між банками та іншими кредитними та інвестиційними інститутами на ринку ПФ, завершенням ери надприбуткових проектів в нафтогазовому секторі та необхідністю для інвесторів "освоювати" інші галузі економіки. З іншого боку, багато що змінилося в умовах діяльності компаній ГДП. Державна політика промислово розвинених країн Заходу в гірському секторі в 70- 80-е роки виявлялася у все більших обмеженнях по видобутку мінеральної сировини на своїх територіях. Ці обмеження диктувалися і диктуються міркуваннями стратегічного (консервація національних ресурсів, формування стратегічного резерву) і екологічного (жорсткість вимог з охорони навколишнього середовища і безпеки ведення робіт) характеру.

У цих умовах провідні західні банки і гірські корпорації все більшу зацікавленість проявляють щодо розробки родовищ, розташованих на території Латинської Америки, Африки, Азії, а в останні роки і держав колишнього СРСР (так звані "ринки, що розвиваються" - "emerging markets"). В першу чергу увагу інвесторів привернули проекти, пов'язані з розробкою золота, срібла і алмазів. Згодом до них додалися мідь, нікель, вугілля. Тільки за 19951996 рр. на принципах ПФ було організовано фінансування великих гірничо-видобувних проектів (вартістю понад 120 млн дол. США кожен) на загальну суму близько 9 млрд дол. Найбільші з проектів - видобуток міді на руднику "Кольягуазі", Чилі (загальна вартість проекту - 1,76 млрд дол.), Видобуток міді на руднику "Ель-Абра", Чилі (1,05 млрд дол.), Видобуток золота на родовищі "Лахірі", Папуа-Нова Гвінея (0,7 млрд дол.).

Процес поширення методів ПФ на гірські проекти в країнах, що розвиваються йде важко, методом проб і помилок. Як показує міжнародна практика, інвестиційні проекти в гірському секторі є одними з найбільш складних для реалізації на умовах ПФ. Особливості ПФ в ГДП визначаються: специфікою самих гірських проектів; особливостями проектного циклу в гірському секторі; своєрідністю "середовища", в якій відбувається реалізація цих проектів.

До особливостей ПФ в гірському секторі насамперед належать: значна вартість гірських проектів і високі "порогові" значення капіталу, необхідні для їх реалізації. В останні роки вартість гірських проектів істотно зросла в силу вичерпання найбільш багатих і зручних родовищ і пов'язаного з цим різкого зростання розмірів резервних фондів, необхідних для відтворення ресурсної бази гірської компанії (витрати на геологорозвідувальні роботи і / або придбання ліцензій на користування новими вже відкритими родовищами) ; різко зросли також витрати на природоохоронні заходи як в ході експлуатації родовища, так і по завершенні проекту (особливо якщо розробка велася відкритим методом, що вимагає згодом дорогих рекультиваційних робіт); в країнах, що розвиваються вартість проектів ще більше збільшується в зв'язку з додатковими витратами на створення інфраструктури;

досить тривалий період будівництва (від початку фінансування до пуску об'єкта в експлуатацію може пройти кілька років);

тривалі терміни окупності проекту (в середньому 6-8 років) і порівняно невисока рентабельність гірських проектів;

високі ризики, зумовлені специфікою галузі і конкретних проектів (про ці ризики буде сказано нижче);

додаткові ризики, пов'язані з тим, що реалізація багатьох нових проектів здійснюється в країнах, що розвиваються з нестабільною політичною і економічною ситуацією.

Підготовка, реалізація та фінансування гірських проектів на принципах ПФ має певну специфіку:

в зв'язку з високими "пороговими" значеннями капіталу для реалізації проектів необхідні кредитні ресурси залучаються майже виключно через організацію банківських консорціумів;

в силу високих ризиків структура фінансування гірських проектів з точки зору співвідношення позикового капіталу і коштів, інвестованих в капітал проектної компанії, істотно відрізняється від структури фінансування проектів у багатьох інших секторах економіки. Якщо, наприклад, в нафтогазовому секторі співвідношення позикових і власних коштів підприємств має значення 80:20 або навіть 90:10, то в гірському секторі воно тяжіє до пропорції 50:50, а в ряді випадків позиковий капітал може бути менше інвестованого в проектну компанію; отже, у фінансуванні гірських проектів велика роль належить пайовою інвесторам;

враховуючи, що при застосуванні ПФ в ГДП значна частина ризиків лягає на пайових інвесторів (вони ж - засновники проектної компанії і спонсори проекту), банки-кредитори особливу увагу приділяють оцінці фінансово-економічного та управлінського потенціалу спонсорів; в якості основних спонсорів повинні виступати відомі гірські компанії, постачальники гірського устаткування або покупці проектного продукту (руди, концентрату, металу);

знову-таки, виходячи з високих ризиків реалізації гірських проектів, банки-кредитори вважають за краще такі фінансові схеми, в яких передбачається, що вся або майже вся грошова виручка від реалізації проекту йде спочатку на погашення заборгованості перед кредиторами. Банки пропонують такі кредитні договори, які передбачають першочергове право кредиторів перед пайовими інвесторами - засновниками проектної компанії на дохід від проекту;

кредитори висувають надзвичайно жорсткі вимоги до проектної документації і проводять тривалу і скрупульозну оцінку проекту за допомогою своїх фахівців і залучених консультантів.

У Росії ПФ в гірському секторі тільки починає робити перші кроки. На даний момент за схемою ПФ повністю реалізований тільки один проект освоєння золоторудного родовища Кубака в Магаданській області [1] . У 1999 р було розпочато реалізацію проекту освоєння золотосрібне родовища Дукат (Магаданська область). Крім того, зі змінним успіхом готується фінансування ще ряду проектів: золоторудного родовища Покров- скіс (Амурська область), золотоссребряного родовища Аметистове (Камчатка), золотосрібне родовища Джульєтта (Магаданська область) і деяких інших.

Аналіз цих проектів, а також декількох проектів в країнах СНД, реалізованих за схемою ПФ (Зеравшан, Узбекистан; Кумтор, Киргизстан), дозволяє зробити деякі висновки про можливості та специфіку використання ПФ в умовах високих ризиків інвестування, властивих гірським проектам в Росії (крім загальних відмінних рис ПФ в ГДП):

  • 1. ПФ в даний час застосовується для реалізації високорентабельних (за мірками ГДП) проектів вартістю від 50 до 200 млн дол. США, пов'язаних з видобутком дорогоцінних металів (золота і / або срібла). Всі вищевказані проекти мають терміни окупності інвестицій в межах 4-6 років, відрізняються відносно нескладними гірничо-геологічними умовами видобутку, мають високі показники експлуатаційних запасів. Крім того, золото-срібні проекти відрізняються від інших гірських проектів низькими транспортними ризиками (проектний продукт може перевозитися автотранспортом і повітряним транспортам), а комерційні (збутові та цінові) ризики щодо легко знижуються укладенням довгострокових контрактів і хеджуванням. Таким чином, проектні ризики в даних проектах істотно нижче, ніж в проектах, пов'язаних з видобутком інших корисних копалин, за винятком нафти і газу.
  • 2. Використовується схема ПФ з обмеженим правом регресу на засновників: відповідальність засновників за погашення кредиту поширюється на період будівництва об'єкта, а в період експлуатації частина проектних ризиків приймають на себе кредитори.
  • 3. Успіх проекту залежить від участі в ньому великих гірських компаній, які в змозі вкласти значні кошти (кілька десятків мільйонів доларів США) в капітал проектної компанії і виставити гарантії завершення будівництва на користь кредиторів. У всіх згаданих прикладах основними засновниками проектних компаній, які володіють 75-90% акцій, є іноземні гірничо-промислові корпорації або їх дочірні підприємства. Російські засновники (як правило, це місцеві гірські компанії) володіють в проектних компаніях невеликими частками (10-25%) і використовуються іноземними партнерами для сприяння в організації та управлінні проектом.
  • 4. При кредитуванні проектів обов'язково участь міжнародних фінансових інститутів (Європейський банк реконструкції та розвитку - ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація - МФК, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій - БАГІ) і / або агентств експортного кредитування. Зазначені інститути забезпечують захист комерційних банків-кредиторів від ризиків країни і в багатьох випадках самі надають позики проектної компанії і організовують банківські консорціуми для фінансування проектів.
  • 5. Для захисту від ризиків кредитори виставляють досить жорсткі умови погашення кредитів і позик. Середній термін кредиту - 4-4,5 року, що приблизно на 1-2 роки менше періоду окупності інвестицій і в 2-3 рази менше терміну експлуатації родовищ. Для порівняння, в світовій практиці гірничо-промислового інвестування термін кредиту зазвичай становить 50-60% від періоду експлуатації. Для забезпечення коротких термінів погашення боргу кредитори наполягають, щоб практично всі доходи від проекту прямували в першочерговому порядку на погашення кредитів.
  • 6. Організація фінансування проектів, в тому числі їх експертиза кредиторами, переговори, узгодження і т.д., займає велику кількість часу, в середньому 2-2,5 року. Мали місце випадки, коли кредитори відмовлялися від уже узгодженого пакету фінансових договорів (так, наприклад, сталося з проектом "Джульєтта", коли основні кредитори - англійські банки Barclays Bank і Standard Bank відмовилися від надання кредитів після кризи серпня 1998).

Таким чином, поки ПФ в ГДП Росії використовується виключно іноземними інвесторами для реалізації найбільш привабливих з комерційної точки зору золотосерсбряних проектів. Спонсорами проектів виступають зарубіжні гірські компанії, здатні вкласти значні кошти в капітал проектних компаній і залучити під свої гарантії іноземних кредиторів. Високі ризики інвестування при цьому компенсуються для них підвищеною прибутковістю проектів, а для кредиторів - підвищеними відсотками за позиковими коштами.

  • [1] Загальна вартість проекту - 180 млн дол. Для його реалізації було створено проектна компанія Omolon Gold Mining з капіталом 80 млн дол., Головним учасником якої виступила зарубіжна фірма Cyprus Атаху Minerals. Вона, кромевзноса в капітал проектної компанії, забезпечила необхідну для кредиторів гарантію завершення будівництва об'єкта (completion guarantee). Решта учасників - вітчизняні (ВАТ "Геометалл Плюс '', КБ" Россійскійкредіт "і ін.). Знадобилося два роки для узгодження схеми фінансування проекту, прийнятною для російської влади і кредиторів. Cyprus АтахMinerals взяла на себе задачу забезпечити залучення кредитних ресурсів, і 30 червня 1995 року було підписано угоду про кредит на загальну сумму100 млн дол. з боку ЄБРР (47,5 млн дол.) і Корпорації зарубіжних інвестицій OPIC (52,5 млн дол.). Кредитна угода відбулася в силу того, що кредитори досягли повного зняття з себе ризиків, пов'язаних зі строітельствамоб'екта. Додатково до гарантії завершення будівництва кредитори отримали забезпечення у вигляді активів проектної компанії і виручки від рядадолгосрочних контрактів на реалізацію золота: учасники проекту і кредитори також отримали згоду з боку російського уряду на відкриття закордонних рахунків "escrow" і можливість експорту концентрату золота.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >