АНАЛІЗ ЧИСТИХ ПОТОКІВ РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ

Потік реальних грошей (Cash Flow - CF)

Потік реальних грошей означає фінансовий результат діяльності підприємства за певний період часу: різниця між сумою надходжень і сумою витрат капіталу (табл. 7).

Потік реальних грошей розраховується як алгебраїчна сума відповідних цьому році доходів (підсумовуються з позитивним знаком) і витрат, виплат і відрахувань за рік (підсумовуються з негативним знаком) з урахуванням оборотних коштів, сумміруемих в перший і останній рік здійснення проекту відповідно з негативним і позитивним знаками , і за вирахуванням амортизаційних відрахувань.

Потоки реальних грошей є або надходження готівки (притоки реальних грошей), або платежі (відтоки реальних грошей). Тому, перш ніж приступити до аналізу, необхідно скласти детальний розрахунок передбачуваних (прогнозованих) доходів і витрат за проектом і розрахувати чисті потоки реальних грошей по роках як різницю між усіма доходами і витратами, що відповідають кожному році здійснення проекту. Чисті потоки реальних грошей можуть приймати негативні значення в роки, що передували початку виробництва, коли компанія несе витрати на придбання прав на родовище, його дорозвідку, закупівлю і монтаж обладнання та будівництво рудника, будівель і споруд і т.д. У наступний період, після початку виробництва, чисті потоки реальних грошей приймають позитивні значення, що змінюються в залежності від цін на готову продукцію підприємства, змістів корисних компонентів в видобутої

Потоки реальних грошей (в млн дол.) За проектом

параметри

Потоки реальних грошей по роках

-2

-1

1

2

3

4

5

Джерела коштів

Власні кошти

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Позикові кошти

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Дохід

0,0

0,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

сума надходжень

Використання грошових коштів

20,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Капітальні вклади

20,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Виробничі витрати

0,0

0,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

податки

0,0

0,0

8,4

10,1

10,4

10,7

П, 1

Виплати основної суми боргу і відсотків

0,0

0,0

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Прибуток після сплати податків

0,0

0,0

15,9

14,2

13,9

13,6

13,2

сума виплат

20,0

30,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Чистий потік реальних грошей

1 (прибуток після сплати податків - I витрати власних коштів)

20,0

0,0

15,9

14,2

13,9

13,6

13,2

руді, величини вилучення корисних компонентів при збагаченні, а також експлуатаційних витрат. Витрати на консервацію рудника знову можуть привести до отримання негативного чистого потоку реальних грошей протягом одного або декількох років після припинення виробництва.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >