МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ АКЦІЙ

Механізм реалізації публічної пропозиції акцій ( IPO ) здійснюється за наступною схемою.

  • 1. Первісне публічна пропозиція акцій ( IPO ). Продаж акцій широкому колу інвесторів ( "публіці") з обов'язковою державною реєстрацією та, як правило, через організовану торгову площадку. Залежно від місця розташування торговельного майданчика пропозицію акцій буде міжнародними або локальними.
  • 2. Первинне розміщення акцій ( Primary offering). Продаж знову випущених акцій; кошти від продажу акцій йдуть в ком- панію-емітент.
  • 3. Вторинне розміщення акцій ( Secondary offering). Продаж існуючих акцій (як правило, одного або декількох акціонерів); кошти від продажу акцій йдуть безпосередньо продають акціонерам.

Для компаній, що прагнуть "припекти" гроші на фінансових ринках, необхідно первинне розміщення акцій.

4. Вибір часу розміщення акцій. Залежить від чотирьох головних чинників.

Стан фондових ринків:

зростання світової економіки очікується в 2003 р, проте ринки відносяться до цього обережно;

акції російських компаній продовжують перевершувати показники світових ринків;

стабільність бюджету, зростання валютних резервів і триваючі реформи;

успішне розміщення акцій.

Конкуруючі розміщення:

розміщення акцій компаній з Центральної та Східної Європи;

IPO найбільших російських нафтових компаній можуть відвернути увагу інвесторів від інших емітентів.

Перспективи галузі та компанії: сезонність та циклічність галузі;

залежність від окремих макроекономічних факторів (зростання доходів населення, ціни на нафту і ін.); частка ринку компанії; перспективи розвитку компанії.

Готовність компанії до IPO: створення компанії-емітента; оптимізація структури групи;

підготовка аудиторських фінансових звітів за останні три роки;

бізнес-план і прогноз розвитку;

впровадження процедур корпоративного управління.

  • 5. Вибір місця розміщення акцій. Як приклад розглядаються Лондонська фондова біржа ( LSE ), Нью-Йоркська біржа NYSE) і Російський фондовий ринок (табл. 19).
  • 6. Терміни виконання. Включають підготовку (6 міс) і виконання (20-25 тижнів).

Ключові елементи підготовки: призначення лід-менеджера, юристів і аудиторів; розробка і впровадження нової структури групи; підготовка бізнес-планів для ключових підприємств групи; економічна, юридична та фінансова перевірка (due diligence);

оцінка, обмін акціями і виділення непрофільних структур (за потребою);

підготовка звіту про прибутки та збитки; впровадження процедур корпоративного управління.

При виконанні здійснюється: завершення належної перевірки;

Особливості розміщення акцій на фондових біржах

Місце розміщення акцій

переваги

недоліки

Лондонська

Відомий, стабільний і

Інвестори менше удов-

Фондова біржа

ліквідний фондовий ринок

летворени вимогами

(LSE)

до розкриття інформації, ніж на NYSE

Центр зосередження інве-

Мало російських емітен-

сторі в Центральній і Східній Європі

Менш строгі реєстраційні процедури

Менші витрати на лістинг

Близькість до Росії і низька тимчасова різниця

Американські інвестори допускаються за правилом 144А

тов

Нью-Йоркська

Найбільша і престижна

Найжорсткіші умови

біржа (NYSE)

торговий майданчик

лістингу

Майданчик для більшості

Більш високі коміссіон-

великих американських інвесторів для торгівлі акціями "нових" ринків

ні, ніж на LSE

неамериканських емітенти

Жорсткі умови раскри-

грають все більш важливу

ку інформації

роль

Переважний вибір

Невеликим торгованих ак-

швидкозростаючих російських

циям може не вистачати ви-

компаній

димости

російський фон-

Високий потенціал зростання

Інвесторська база про стает-

довий ринок

за рахунок вітчизняних інвесторів

ся обмеженою

Підвищення інтересу між-

Не відповідає світовим стан-

народних інвесторів до локальних випусків

Дарт

необхідність локального

невисока ліквідність

лістингу для виходу на між-

порівняно з іншими

Міжнародну лістинг

фондовими ринками

оновлення бізнес-плану і оцінки на основі отриманих результатів фінансової діяльності;

отримання різних дозволів і схвалення акціонерів;

складання та подання проспекту;

підготовка аналітичного звіту;

пре-маркетинг;

роудшоу.

В процесі реалізації програми особлива роль відводиться фінансового радника, лід-менеджеру, а також глобального координатора, які здійснюють:

при управлінні та координації проекту: надання допомоги в оптимізації структури групи; координацію процесу прийняття рішень; надання допомоги в корпоративному управлінні; переговори з біржею;

координацію дій інших радників-юристів, аудиторів та ін .;

при розміщенні акцій:

рекомендації по структурі розміщення;

управління стратегією маркетингу;

вирішення питань логістики;

премаркетінг і роудшоу;

синдицирование і ціноутворення;

підтримку акцій після розміщення;

при дослідженні та оцінці:

оцінку в контексті реорганізації та розміщень;

підготовку презентації аналітикам і аналітичних звітів;

маркетинг для інституційних інвесторів;

організацію постійної аналітичної підтримки;

при корпоративному управлінні та документації:

підготовку проспекту емісії;

аналіз впливу існуючих правил;

підготовку необхідної документації;

уявлення документації в Комісію з цінних паперів;

координацію дій аудиторів.

Публічне розміщення акцій на російській біржі - найбільш перспективний напрямок для російських компаній середньої капіталізації. Перший успішний досвід первинного розміщення на РТС створено компанією РБК в квітні 2002 р

Спостерігається світова тенденція до локальних IPO. Публічне розміщення акцій на російській біржі дає можливість залучення російських інвесторів. Воно необхідне для майбутнього можливого виходу на великий міжнародний пропозицію акцій (якщо до цих пір немає внутріросійського лістингу). ФКЦБ зробила лістинг в Росії необхідною умовою міжнародного IPO.

В той же час:

невисокі обсяги розміщення не дозволяють розраховувати на ліквідний ринок;

окремі особливості російського законодавства (наприклад, неможливість торгувати акціями до реєстрації звіту про підсумки випуску) ускладнюють залучення західних інвесторів;

має місце потенційно більш висока відносна вартість розміщення (менший обсяг залучених коштів при загальних витратах, порівнянних з міжнародним пропозицією) і менша ймовірність залучення "якісних" інвесторів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >