Навігація
Головна
 
Головна arrow Культурологія arrow Російська мова і культура мови
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

У результаті вивчення даної глави навчається повинен:

 • - Знати структуру функціональних стилів сучасної російської літературної мови;
 • - Вміти слідувати жанровим, стильовим і стилістичним нормам;
 • - Володіти розумінням естетичного ідеалу конкретного стилю.

Поняття функціонального стилю

Функціональний стиль - це вживання літературної мови в певній сфері людської діяльності. Кожен функціональний стиль відбирає і організовує мовні засоби (слова, морфологічні форми, синтаксичні конструкції) залежно від умов і завдань спілкування. Функціональний стиль володіє особливою, поуровневой організацією мовних засобів.

Володіння літературною мовою, вміння перемикати стилістичні коди в залежності від умов і завдань спілкування свідчать про рівень освіти людини, про його творчому потенціалі.

Традиційно у функціональній стилістиці виділяється п'ять стилів: розмовний, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний та літературно-художній. Стилі літературної мови можуть мати переважно усну або письмову форму. За цим принципом їх можна розділити на стилі книжково-письмові (офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, літературно-художній) і розмовна.

Стилі різняться і на підставі реалізованої ними функції мови. Основна функція публіцистичного стилю - впливає, наукового та офіційно-ділового - інформативна; розмовний стиль реалізує функцію спілкування, тобто комунікативну, а літературно-художній - особливу, естетичну функцію мови.

За типом відображеної дійсності розмовний, науковий, публіцистичний та офіційно-діловий стилі протистоять літературно-художньому, оскільки відображають навколишню нас реальність. Стиль художньої літератури зображує естетично перетворену дійсність, тобто формує "вторинну" реальність.

Стильова система літературної російської мови не є статичною, вона розвивається, ускладнюється, диференціюється з розвитком літературної мови в цілому. У зв'язку з цим сучасні дослідники доповнюють сформовану в класичній російській стилістиці типологію стилів новими функціональними різновидами: релігійно-проповідницький, політичний, рекламний стилі. Однак це питання залишається дискусійним. Значних трансформацій піддався публіцистичний стиль, який в сучасній стилістиці розуміється як стиль масової комунікації.

Ускладнення та уточнення сучасної системи функціональних стилів свідчать про розвиток і ускладненні сучасної російської мови.

Структура функціонального стилю

Щоб комунікація була успішною, необхідно правильно вибрати відповідний умовам спілкування стиль, який можна визначити як особливу форму літературної мови, що відповідає цілям і завданням успішної комунікації (інституційної або міжособистісної) в заданій (соціально значущої) сфері спілкування.

Кожен стиль має складну дворівневу структуру організації:

 • 1. Екстралінгвістичними (позамовні) особливості стилю, обумовлені сферою його вживання, навколишнім оточенням, в якій протікає комунікація (тобто конситуації) та ін.
 • 2. інтралінгвістичні (внутрімовні) особливості, властиві даному стилю і виділяють його в системі функціональних стилів російської літературної мови.

До екстралінгвістичним особливостям стилю, тобто тим, які залежать від зовнішніх умов (факторів) комунікації, відносяться:

 • - Функція мови, домінуюча в даному стилі (функція спілкування, повідомлення і впливу);
 • - Сфера спілкування (інституційна або міжособистісна);
 • - Форма суспільної свідомості (логіко-понятійне - для наукового стилю, образне - для художнього, понятійно-образне - для публіцистичного, деонтіческую - для офіційно-ділового, прагматичне - для розмовного);
 • - Тема (тематична заданість спілкування);
 • - Хронотоп (час і місце протікання комунікації);
 • - Узагальнений тип адресанта (його вираженість або принципова невиразність в спілкуванні);
 • - Інтенція (комунікативний намір) адресанта;
 • - Узагальнений тип адресата (цільова аудиторія або масовий адресат).

Ці екстралінгвістичні риси формують межі кожного стилю і впливають на відбір мовних засобів для здійснення успішної комунікації, тобто інтралінгвістичні основу стилю.

До інтралінгвістичні особливостям стилю відносяться:

 • - Типова форма спілкування (усна / письмова);
 • - Типовий вид мовлення (діалог / монолог);
 • - Стильові норми / стандарти;
 • - Стійкі типи мовного оформлення мовлення;
 • - Суб'єктивність / об'єктивність мови;
 • - Креативність / клішованість у використанні мовних засобів.

Кожен функціональний стиль має підстилі, під якими розуміється реалізація стилю в залежності від конкретних цілей спілкування в функціонально і тематично заданої сфері комунікації.

Наприклад, науковий стиль має три підстилі: власне науковий, науково-навчальний і науково-популярний. У офіційно-діловому стилі виділяють офіційно-документальний, юридичний і дипломатичний підстилі, а в публіцистичному - інформаційний і власне публіцистичний.

Кожен стиль реалізується через розгалужену систему специфічних жанрів. Жанр - це композиційно стійке і стилістично типове оформлення текстів. Наприклад, жанр новини, що формує основу інформаційного подстиля публіцистичного стилю, має жорстку композицію, так звану "перевернуту піраміду", коли в першому абзаці тексту міститься найважливіша фактологічна інформація (що, де і коли відбулося), а подробиці наводяться в кінці тексту. Стилістичне оформлення новини підкреслено нейтрально, використовуються безоценочному мовні засоби, акцент ставиться на фактологичность інформації.

Отже, стиль формується з текстів певних жанрів (текстжанрподстильстиль) і реалізує за допомогою специфічних мовних засобів різних рівнів основні комунікативні завдання автора в соціально значущій сфері спілкування. Таким чином, володіння літературною мовою припускає володіння текстовими нормами (вміння правильно написати текст відповідно до канонів жанру і з канонами стилю), а також володіння мовними нормами всіх рівнів, які необхідні, щоб найбільш точно висловити свою думку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук