Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Антикризові комунікації

Антикризові комунікації - це комплекс високоефективних технологій, які націлені на прогнозування і запобігання кризи. Вони включають в себе розробку схем дій щодо швидкого й ефективного виходу з кризових ситуацій. До антикризовим комунікацій відносяться також методики підтримки і оперативної корекції іміджу, адаптації до нових умов, нейтралізації негативних технологій (так званого чорного піару).

У кризових ситуаціях дуже важливим стає вибудовування комунікацій. Людям необхідно знати і розуміти, що відбувається в організації.

Л. Н. Сидоров виділяє наступні завдання антикризового управління.

 • 1. Підтримання прихильності до підприємства у внутрішній і зовнішній середовищі.
 • 2. Завоювання нового або збереження колишнього ринку. Необхідно в першу чергу налагодити комунікації

з основними групами контрагентів: кредиторами; місцевою владою; клієнтами; постачальниками; банками.

В умовах кризи, коли ситуація загострюється, зростає паніка, різко зростає і потреба в інформації. Антикризові комунікації спрямовані на вирішення наступних завдань:

 • • оперативний моніторинг ЗМІ - необхідно оперативно відстежувати актуальну інформацію та проводити аналіз розвитку кризової ситуації;
 • • визначення небезпечних зон, проблем, уразливих місць всередині і поза компанією, потенційно небезпечних для прибутку, іміджу, конкурентоспроможності;
 • • розробка спеціальної програми, що визначає корпоративну політику і стратегію підприємства, спрямовану на мінімізацію негативних зовнішніх і внутрішніх впливів;
 • • реалізація програми виведення компанії з кризи. Ключові питання, пов'язані з кризою підприємства:
 • • Що трапилося?
 • • Чому це сталось?
 • • Скільки це триватиме?
 • • Що вживає компанія для зниження наслідків?

Перша реакція на кризу вимагає наступних кроків:

 • • негайна реакція;
 • • відспівати на основні питання ЗМІ;
 • • вираз жалю.

У період кризи РR-директору необхідно:

 • 1) інформувати людей, тому що ніщо не шкодить організації сильніше, ніж чутки і помилкова інформація;
 • 2) повідомляючи ту чи іншу інформацію, говорити простою мовою, щоб виключити подвійність тлумачення;
 • 3) хоча б раз на тиждень повідомляти людям щось позитивне;
 • 4) впроваджувати додаткові засоби комунікації (наприклад, регулярні розсилки електронною поштою);
 • 5) регулярно зустрічатися зі співробітниками. Необхідно організувати час, щоб бути доступним для всіх бажаючих. Це можуть бути регулярні зустрічі, виступи перед співробітниками і т.п.

Спілкуючись зі ЗМІ необхідно дуже відповідально підходити до цього процесу. Головне, що необхідно транслювати:

 • 1) зроблено вага можливе для мінімізації можливого збитку;
 • 2) в даний час ведеться аналіз ситуації, що спричинила кризу;
 • 3) час і місце, коли PR-співробітник або прес-секретар буде доступний для контактів для трансляції більш детальної інформації;
 • 4) організація дуже стурбована тим, що трапилося і робить все можливе для нейтралізації наслідків кризової ситуації.

Класифікація видів PR

Перше рекламне агентство, за даними деяких дослідників, побачило світ у США в 1840 р, а бюро зі зв'язків з громадськістю - в 1912 р при американському телефонно-телеграфному об'єднанні. В даний час агентства з реклами та PR вельми удосконалилися, розширилося коло їхніх інтересів, а також прийомів і способів їх професійної діяльності. Зараз у США налічується близько п'яти тисяч PR-агентств і приблизно шість тисяч різних американських компаній мають у своєму складі повноцінні структурні PR-підрозділу. Якщо розглядати показники пашів країни з даного питання, то ми тут, звичайно, відстаємо на цілий порядок. Але, слід зазначити, що динаміка розвитку і вдосконалення професійного простору в галузі вітчизняної реклами та зв'язків з громадськістю вельми успішно і бурхливо розвивається, незважаючи на політико-економічні та фінансові світові потрясіння.

Історичний світовий досвід показав доцільність і велику ефективність цехових, професійних об'єднань і різних асоціацій. Подібні гільдії покликані виконувати наступні функції.

 • 1. Об'єднувати в професійне єдиний простір.
 • 2. Накопичувати і контролювати інформаційне поле даного простору з точки зору інтересів суспільства або товарного ринку.
 • 3. Проводити лобістську діяльність в законодавчому та адміністративно-управлінському апаратах в інтересах своїх членів.
 • 4. Брати участь у формуванні позитивної громадської думки про членів та асоціації в цілому, зміцнювати їх імідж.
 • 5. Проводити конференції, з'їзди, семінари, тренінги, навчання та інші необхідні заходи.
 • 6. Здійснювати міжнародні зв'язку і комунікації на світовому ринку рекламних та PR-послуг.

До найбільш авторитетним і добре зарекомендували себе в очах світового професійного співтовариства можна віднести наступні PR-асоціації Російської Федерації:

 • • Російська асоціація зі зв'язків з громадськістю (РАСО), заснована в 1991 р як громадська некомерційна організація з правом юридичної особи;
 • • Асоціація компаній-консультантів в галузі суспільних зв'язків (АКОС), заснована 16 березня 1999 як перша російська професійна асоціація PR-агентств і компаній, що здійснюють послуги в цій галузі.

В рамках діяльності цих професійних об'єднань здійснюється не тільки вузькоприкладному діяльність з реалізації насущних проблем і завдань, що виникають в PR-співтоваристві. Вчені та фахівці-дослідники також займаються теоретичними дослідженнями і дослідженнями, спрямованими на розуміння і осмислення філософії професійного PR. Наприклад, в рамках

РАСО була прийнята обов'язкова для всіх членів цієї асоціації Декларація етичних норм діяльності в галузі зв'язків з громадськістю, заснована на принципах кодексу професійної поведінки та етики Міжнародної асоціації паблік рілейшнз (IPRA), прийнятого на її Генеральній асамблеї у Венеції в 1961 р

Асоціація компаній-консультантів у галузі зв'язків з громадськістю, орієнтуючись на досвід ICCO (The International Communications Consultancy Organisation - Міжнародний комітет асоціацій компаній-консультантів у галузі зв'язків з громадськістю, створений в 1986 р низкою європейських національних PR-асоціацій), запропонувала увазі PR- спільноти повний список переліку PR-послуг з урахуванням особливостей російського ринку. Цей перелік включає в себе всі можливі види робіт, які можна об'єднати одним словосполученням - зв'язки з громадськістю.

 • 1. PR-супровід маркетингу НД - маркетингові заходи та PR-кампанії, спрямовані на формування позитивної громадської думки по відношенню до товарних брендам і комунікацію властивостей товарів і послуг (цільова аудиторія: споживачі - фізичні особи), у тому числі і відносини зі ЗМІ.
 • 2. PR-супровід маркетингу ВВ - маркетингові заходи та PR-кампанії, спрямовані на формування позитивної громадської думки по відношенню до товарних брендам і комунікацію властивостей товарів і послуг (цільова аудиторія: споживачі - юридичні особи, партнери, конкуренти і т.д.) , у тому числі і відносини зі ЗМІ.
 • 3. Корпоративні комунікації - PR-кампанії, спрямовані на формування позитивного іміджу фірми в бізнес-середовищі, позитивного ставлення співробітників до власної компанії, у тому числі відносини зі ЗМІ, корпоративна соціальна відповідальність, корпоративні благодійні програми.
 • 4. Фінансові комунікації - налагодження і підтримка ефективних інформаційних контактів з соціально-суспільними групами, зацікавленими в стабільному фінансовому становищі і високих виробничих показниках компанії. Включають розкриття фінансової інформації (в першу чергу для публічних компаній), спрямовані на формування довгострокових і довірливих відносин з інвесторами, кредиторами та аналітиками. Побудова бізнес-комунікації в дусі позитивного іміджу фінансового інституту на основі інформаційної відкритості та транспорентності.
 • 5. Зовнішні зв'язки - налагодження і підтримку доброзичливих відносин з ключовими аудиторіями та лідерами громадської думки, державними органами, неурядовими організаціями та органами місцевого самоврядування, у тому числі зв'язку зі ЗМІ, пропаганда, лобізм, консультування керівництва з питань суспільної значущості, положення і образу фірми .
 • 6. Кризові комунікації - комунікації, спрямовані на оволодіння складною ситуацією, усунення ризиків і невизначеностей, що дозволяють контролювати небажані для компанії процеси. Включають пророкування і профілактику кризи, моніторинг та аналіз факторів, що впливають на процеси компанії, виявлення з них потенційно небезпечних для прибутку, іміджу, конкурентоспроможності компанії, розробку антикризових заходів.
 • 7. Внутрішні комунікації - побудова комунікацій між керівниками і підлеглими по вертикалі і між різними підрозділами компанії по горизонтальних векторах спрямованості ділової взаємодії. Включає налагоджену систему зворотного зв'язку, створення внутрішньокорпоративних видань, інтернет-порталів і т.п.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук