Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Реклама і зв'язки з громадськістю
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Модель Аристотеля

Наприклад, Аристотель виділив три компоненти процесу комунікації: "оратор - мова -аудиторія". У сучасному варіанті вона виглядає так: "комунікатор - повідомлення - комунікант".

В "Риториці" давньогрецький філософ зазначав: "Мова складається з трьох елементів: з самого оратора, предмета, про який він говорить, і з особи, до якого він звертається; воно-то і є кінцева мета всього (я розумію слухача)". В умовах усного мовлення на перший план висувається ораторське мистецтво. Однак слід зазначити, що за часів Аристотеля мова ораторів стала призначатися не тільки для проголошення, але і для читання. Про це Аристотель спеціально згадує у "Риториці" (кн. 3, гл. 12), відзначаючи самодостатність письмової мови.

Таким чином, дана модель універсальна - вона відображає комунікативний акт як в усній, так і в письмовій формах. У цьому акті виділяються три основних елементи комунікації: "оратор - мова - слухач".

Ці елементи, хоча і в дещо зміненому вигляді, відтворюються і в подальших моделях комунікації. Грецька традиція мистецтва риторики залишалася практично незмінною аж до XX ст. Тільки з розвитком масових комунікацій через радіо, кіно, телебачення і під впливом потреби в удосконаленні методів пропаганди класична модель зазнала змін.

Модель Лассуелла

У 1948 р американський вчений Г. Лассуелл запропонував свою модель комунікації, стала класичною в соціології масової комунікації.

Формула Г. Лассуелла (табл. 8.1) стала не тільки моделлю, що відбиває структуру комунікаційного процесу, а й моделлю дослідження цього процесу, його структури та окремих елементів.

Таблиця 8.1. Формула Г. Лассуелла

Хто повідомляє?

Комунікатор

Аналіз управління

Що?

Повідомлення (інформація)

Аналіз змісту

По якому каналу?

Канал передачі

Аналіз засобів і каналів

Кому?

Комунікант (аудиторія)

Аналіз аудиторії

З яким ефектом?

Зворотній зв'язок

Аналіз результату

Відповідно з цією структурою Г.Лассуелл виділяє наступні розділи дослідження комунікації, кожен з яких представляє відповідь па відповідне питання.

Аналіз управління процесами масової комунікації: при відповіді на питання "Хто?" розглядаються фактори, які відкривають і направляють сам акт комунікації (в першу чергу це сам комунікатор).

Аналіз змісту переданих повідомлень, сюди ж включається статистичний аналіз частоти згадувань тих чи інших фактів і подій у ЗМІ.

Аналіз засобів і каналів, з використанням яких передаються повідомлення (для масової комунікації це аналіз роботи самих масмедіа); виявлення засобів, адекватних характеру переданих повідомлень і найбільш прийнятних для одержувача (наприклад, не використовувати телефон для спілкування з глухим абонентом або комп'ютерну зв'язок для передачі повідомлення сліпому).

Аналіз аудиторії (масової, спеціалізованої), що є життєво важливим для результативної комунікації; до вирішення цього завдання залучаються соціологічні служби, результати діяльності яких використовуються професійними мовними корпораціями, рекламодавцями і т.п.

Аналіз результатів ("ефекту") комунікаційного впливу, для зручності часто об'єднують з попереднім розділом; оскільки дослідження Г. Лассуелла стосувалися діяльності засобів масової інформації, то в першу чергу вивчалося їх вплив на аудиторію; в цілому результативність комунікації оцінювалася на підставі такого інтересу змісту повідомлення або відсутності такого інтересу.

Модель Г. Лассуелла отримала широке визнання в якості однієї з провідних парадигм теоретичного осмислення комунікації. Це пояснюється її вдалою формулюванням, рамки якої дозволяють включити не тільки теоретичні міркування, а й великий масив емпіричних даних.

У 1968 р Г.Лассуелл запропонував більш детальну версію своєї моделі комунікації. Вона також передбачає вивчення процесу комунікації за допомогою відповідей на наступні питання (табл. 8.2):

  • • Хто?
  • • З яким наміром?
  • • В якій ситуації?
  • • З якими ресурсами?
  • • Використовуючи яку стратегію?
  • • Робить вплив на яку аудиторію?
  • • З яким результатом?

Дана модель висловлює бихевиористский підхід до комунікації як до простого впливу комунікатора на реципієнта, який виступає об'єктом, так чи інакше реагує на отриману інформацію.

Таблиця 8.2. Питання для вивчення процесу комунікації по Г.Лассуелл

Питання

Пояснення

Як?

Це питання пов'язане з визначенням джерела інформації, який може і не збігатися з комунікатором, безпосередньо се передавальним (це може бути як одна особа, так і різні особи). Це важливо визначити для знаходження правильної відповіді на друге питання

З яким наміром?

Це ключове питання. Тільки зрозумівши справжню мету комунікації, можна говорити про підбір адекватних цієї мети коштів (комунікатора, повідомлення, каналу), 0 виборі цільової аудиторії і т.д. Ясне розуміння мети (інформування, інструктування або ж мотивування аудиторії) визначає підбір решти компонентів комунікації для того, щоб вона була ефективною

У якій ситуації?

Відповідь на дане питання пов'язане з визначенням того, в якій ситуації - сприятливою, несприятливою або нейтральною - здійснюється комунікативний акт. При цьому необхідно встановити наявність природних і штучних бар'єрів між комунікатором і аудиторією, які перешкоджають доведенню інформації до адресата, і спробувати мінімізувати їх вплив

З якими ресурсами?

Відповідаючи на це питання, необхідно розуміти, що до ресурсів комунікації відносять як самих фахівців-комунікаторів, так і фінансові та інформаційні засоби, якими вони мають, а також ефективні комунікативні технології, прийоми, методи і т.зв.

Використовуючи яку стратегію?

Відповісти на це питання - значить правильно вибрати стратегію, а отже, забезпечити найбільш ефективний спосіб досягнення мети (у нашому випадку - ефективної комунікації). Стратегія - це не лише визначення перспективних цілей, а й підбір адекватних їм засобів і шляхів їх досягнення. Стратегія комунікації визначається в першу чергу характером мети, особливостями аудиторії, наявністю ресурсів. При виборі стратегії керуються рішенням наступних завдань: забезпечення якомога повнішої інформації; забезпечення надійної, швидкої і ефективного зворотного зв'язку. Можливі випадки, коли через відсутність необхідних коштів доводиться відмовлятися від чудово розробленої стратегії

На яку аудиторію?

Дане питання пов'язаний з вибором аудиторії комунікації, тобто тих, кому адресовані повідомлення. Ефективна комунікація пов'язана з правильним вибором аудиторії (масової, спеціалізованої, окремих людей). Пошук "своєї" аудиторії і вміння підібрати до пий відповідні засоби і способи комунікативного впливу вимагають високого професіоналізму і володіння методами і методиками конкретних соціальних досліджень

З яким результатом?

Відповідаючи на це питання, ми маємо на увазі оцінку підсумку сукупних зусиль учасників комунікаційного процесу. Комунікація ефективна, якщо поставлені цілі реалізовані у встановлені терміни і з найменшими витратами. Комунікативна ефективність обумовлена зміною в знаннях і установках, переконаннях або поведінці одержувача інформації

Таким чином, формула комунікативного процесу Г. Лассуелла являє собою одночасно і модель дослідження комунікативного процесу, і розгорнутий план власне комунікативної дії. Разом з тим вона володіє істотним недоліком - вона монологічності, в її конфігурацію не входить зворотний зв'язок, завдяки якій ми розглядаємо комунікацію односпрямованої і не "саму по собі", а як двосторонній процес і в її ставленні до соціальному, культурному, економічному, політичному і іншому контексту. У першу чергу це важливо для масової комунікації, особливо в кризових ситуаціях суспільного життя, актуализирующих діяльність ЗМІ і се інтерпретацію в масовій свідомості.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук