Вступ

Навчальний посібник "Логістика: теорія і практика" розроблено у відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти і враховує програмні вимоги до підготовки фахівців економічного профілю вищих навчальних закладів.

Цей навчальний посібник складається з трьох розділів. У першому розділі - "Основи логістичного менеджменту" - розглянуто методологічні аспекти логістики, основні поняття і терміни, основи менеджменту в логістиці, а також проблеми, що виникають при міжфункціональних взаємодії відділів підприємства при обробці матеріального потоку, що проходить через організацію.

У другому розділі - "Функціональні області логістики підприємства та їх взаємозв'язок" - розглядаються класифікація видів логістики підприємства та їх характеристики. При вивченні функціональних областей логістики підприємства був обраний класифікаційний ознака ділення по фазах матеріального потоку, що проходить через організацію (закупівельна, виробнича збутова і поворотна логістика), так як основну увагу було приділено управлінню логістикою на мікрорівні (рівень підприємства). В основні функціональні області органічно входять інші види логістики: інформаційна, транспортна складська, управління запасами.

Після кожної теми розміщені загальні висновки контрольні запитання та література (використана і рекомендована по темі).

Третій розділ - "Практикум" - представлений базовими завданнями, знання рішень яких необхідне для успішного проходження будь-яких форм підсумкового контролю При цьому докладно описуються теоретичні положення, необхідні для освоєння даних завдань, наводяться докладні алгоритми їх рішення, на які учень спирається при самостійному вирішенні прикладених далі завдань.

У додатку представлені наступні матеріали: глосарій; положення про відділ логістики; акт про розбіжність надійшов товару в якості; приклад претензії та інші.

Мета викладання навчальної дисципліни "Логістика" полягає в закріпленні у студентів розуміння необхідності єдиного управління наскрізними матеріальними потоками, в орієнтації навчаються на цілісне бачення процесів підприємства.

Відповідно з метою вивчення дисципліни визначаються її завдання, серед яких:

♦ вивчення поняття, цілей, завдань, функцій логістики, а також її засобів і методів;

♦ формування у студентів цілісної системи знань в області логістики організації;

♦ дослідження видів логістики на мікрорівні і областей її використання;

♦ навчання прийомам розробки стратегій та їх реалізації в області логістики;

♦ набуття навичок логістичного аналізу роботи організацій, а також оцінки економічної ефективності використання принципів логістики в практичній діяльності.

Для глибокого засвоєння запропонованих у посібнику положень необхідні знання отримані студентами в процесі освоєння вищої математики, комп'ютерних інформаційних технологій, загальної економічної теорії, статистики ринку товарів і послуг, фінансів і кредиту, економіки та організації підприємств, господарського права, введення в менеджмент.

Основні проблеми при підготовці посібника були пов'язані з необхідністю знайти прийнятне поєднання вітчизняних (російських) і світових (західних) традицій в дослідженнях і практиці логістики. У зв'язку з цим вважаємо, що не всі актуальні сучасні проблеми логістики висвітлені в посібнику, тому зауваження та побажання просимо надсилати на адресу Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >