Кадрова політика і кадровий аудит організації

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ВступРОЗДІЛ 1. Державна служба як об'єкт кадрової політики Розвиток інституту державної служби в рамках адміністративних перетворень в сучасній Росії Кадрова політика і організація державної служби: досвід зарубіжних країн Побудова системи управління ефективністю як напрям реформування державної служби в сучасній РосіїРОЗДІЛ 2. Основи кадрової політики на державній службі Кадрова політика і кадрова робота в системі державної служби і в державних організаціях Кадровий аудит на державній службі і в державних організаціяхГрадаціяМетод критичних випадківМетод рейтингових шкал поведінкових установок (BARS) Визначення потреби в кадрах як ключова проблема кадрового планування Нормативно-правове забезпечення кадрової політики на федеральному, регіональному та локальному (відомчому) рівняхРОЗДІЛ 3. Державний службовець і працівник державної організації: специфіка професійної діяльності та особливості правового статусу Особливості правового статусу державного цивільного службовця Професійна етика в системі державних організацій та державної служби Соціально-психологічні особливості професійної діяльності державних цивільних і муніципальних службовців та працівників державних і муніципальних організаційРОЗДІЛ 4. Система посад і порядок проходження державної цивільної служби Система посад на державній цивільній службі і принципи посадового зростання Основні етапи проходження державної цивільної служби Надходження на державну цивільну службу Управління кар'єрою державного цивільного службовця Атестація та кваліфікаційний іспит на державну цивільну службу Службовий контракт й адміністративні регламенти як основа професійної службової діяльності державного цивільного службовця
 
Наст >