Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Фінансова політика і фінансовий механізм підприємств

Фінансова політика підприємства - це сукупність заходів в області організації їх фінансових відносин з метою здійснення функцій і завдань, відображених у стратегії і тактиці розвитку з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов його функціонування.

Розрізняють політику доходів і політику видатків:

 • • політика доходів спрямована на максимізацію фінансових надходжень;
 • • політика витрат - на оптимізацію використання мобілізованих фінансових ресурсів з метою задоволення потреб підприємства.

Вироблення фінансової політики підприємства спрямована на визначення основних завдань, вирішення яких необхідне для формування адекватної ринковим умовам системи управління фінансами підприємствами, а також на пошук шляхів і способів їх вирішення.

Метою розробки фінансової політики підприємства є побудова ефективної системи управління фінансами.

Мети індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта, так як підприємства в умовах інфляції і існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж.

На жаль, в сьогоднішніх умовах для більшості підприємств характерна реактивна форма управління, тобто прийняття управлінських рішень як реакції на поточні проблеми.

Стратегічними завданнями фінансової політики є:

 • • максимізація прибутку підприємства;
 • • оптимізація структури капіталу підприємства й забезпечення його фінансової стійкості;
 • • досягнення прозорості фінансово-економічного стану підприємств для власників (учасників, засновників), інвесторів, кредиторів;
 • • забезпечення інвестиційної привабливості підприємства;
 • • створення ефективного механізму управління підприємством;
 • • використання підприємством ринкових механізмів залучення фінансових засобів1.

До основними напрямками розробки фінансової політики підприємства належать:

 • • аналіз фінансово-економічного стану підприємства;
 • • розробка облікової і податкової політики;
 • • вироблення кредитної політики підприємства;
 • • управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю;
 • • управління витратами, включаючи вибір амортизаційної і дивідендної політики.

Система управління фінансами орієнтована на вирішення короткострокових і поточних завдань, що вирішуються підприємством. Розробка стратегії його розвитку дозволяє не тільки визначити орієнтири цього розвитку, а й домогтися розуміння спільності завдань працівниками різних служб підприємства, усунути обмеження на взаємодію між ними, особливо з питань вирішення ключових проблем, стимулювати інформаційний обмін між структурними підрозділами підприємства.

При звуженні внутрішнього ринку, нестачі інвестицій власних коштів і високий ризик довгострокових банківських кредитів підприємства стоять перед необхідністю:

 • • домогтися скорочення витрат виробництва;
 • • підвищити якість продукції, що випускається;
 • • реалізувати агресивну політику просування товарів на внутрішній та зовнішній ринки (в сегментах традиційних і нових споживачів).

Створення надійної і гнучкої системи управління фінансами, спрямованої на вирішення питань бюджетної, кредитної, інвестиційної політики, дозволить істотно прискорити реорганізацію діяльності підприємства. Функціонування такої системи вимагає тісної взаємодії маркетингових, збутових, виробничих та інших служб підприємства. Нова система фінансового планування повинна бути націлена:

 • • на підвищення керованості та адаптованості підприємства до змін на товарних і фінансових ринках;
 • • забезпечення оперативного отримання інформації про необхідність коригування стратегії і тактики управління підприємством;
 • • створення умов для підвищення взаєморозуміння і довіри з представниками зарубіжних фірм.

З переходом на якісно інший рівень поточного планування підприємство розширює внутрішні можливості накопичень для модернізації виробництва, стає більш привабливим для сторонніх інвесторів. Впровадження системи наскрізного фінансового планування робить підприємство інформаційно "прозорим" для комерційних банків та інвестиційних компаній, що здатне розширити можливості підприємства у наданні довгострокових кредитів або розміщенні нових емісій на фондовому ринку на більш вигідних умовах для емітента.

З метою управління фінансами підприємств застосовується фінансовий механізм, який має сприяти повної та ефективної реалізації фінансами своїх функцій та їх взаємодії.

Фінансовий механізм - це система управління фінансами підприємства за допомогою використання сукупності форм і методів з метою ефективного впливу на кінцеві результати виробництва відповідно до вимог економічних законів. Система управління фінансами включає наступні елементи:

 • • фінансові методи;
 • • фінансові важелі (інструменти);
 • • правове забезпечення;
 • • інформаційно-методичне забезпечення.

Фінансові методи - це способи впливу фінансових відносин на господарський процес, формування і використання грошових фондів. До фінансових методів відносять:

 • • фінансове планування;
 • • фінансовий облік;
 • • фінансовий аналіз;
 • • фінансове регулювання і фінансовий контроль.

Фінансові важелі - це інструменти, використовувані у фінансових методах. До них відносяться економічні показники, через які виявляється вплив на господарську діяльність:

 • • прибуток;
 • • дохід;
 • • податки;
 • • фінансові санкції;
 • • ціна;
 • • дивіденди і відсотки;
 • • заробітня плата;
 • • амортизація;
 • • пайові внески;
 • • внески в статутний капітал;
 • • портфельні інвестиції та ін.

Під фінансовими важелями (інструментами) у міжнародній практиці розуміється будь-який контракт, з якого виникає фінансовий актив для одного підприємства, або фінансове зобов'язання або інструмент капітального характеру (тобто пов'язаний з участю в капіталі) - для іншого.

Фінансові інструменти включають як первинні інструменти (дебіторську і кредиторську заборгованість, акції), так і похідні (фінансові опціони, ф'ючерси та форварди, процентні та валютні свопи).

Фінансовий актив може бути у вигляді грошових коштів, контрактного права на отримання грошових коштів, контрактного права обміну на фінансовий інструмент з іншим підприємством, інструментом капітального характеру іншого підприємства.

Фінансове зобов'язання - будь контрактне зобов'язання передати або обміняти фінансовий актив.

Операції з фінансовими інструментами супроводжуються ризиками: ціновим, валютним, процентним, ринковим, кредитним, ліквідності, грошового потоку та ін.

Операції з фінансовими інструментами здійснюються на основі ринкової або справедливої вартості.

Ринкова вартість - сума, яку можна отримати від продажу або необхідно заплатити на активному ринку.

Справедлива вартість - сума, на яку може бути обміняний актив або погашено зобов'язання при укладенні добровільної угоди між незалежними сторонами при порівнянних умовах.

Правове забезпечення функціонування фінансового механізму підприємства включає законодавчі акти, постанови, накази, циркулярні листи та ін. Правові документи органів управління.

Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму підприємств передбачає використання норм і нормативів оборотних коштів, амортизаційних норм, тарифних і податкових ставок.

Інформаційне забезпечення функціонування фінансового механізму складається з різного роду і виду економічної, комерційної, фінансової та іншої інформації. До такої інформації відносяться: відомості про фінансової стійкості і платоспроможності партнерів і конкурентів, інформація про ціни, курси валют, дивідендах, процентах на товарному, фондовому і валютному ринках.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук