Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Способи залучення підприємствами фінансових ресурсів на фінансовому ринку

Фінансовий ринок - це ринок фінансових активів, форма організації руху грошових коштів в економіці. Він функціонує як ринок позичкових капіталів, ринок цінних паперів, ринок дорогоцінних металів, валютний та страховий ринок. По термінах звернення па ньому фінансових інструментів фінансовий ринок ділиться па ринок капіталів і грошовий ринок.

Передумовою його функціонування є розбіжність потреби у фінансових ресурсах у суб'єктів господарювання з наявністю джерел задоволення цієї потреби.

Фінансовий ринок призначений для акумулювання тимчасово вільних грошових коштів та ефективного їх використання. Функціональне призначення фінансового ринку полягає в посередництві між рухом грошових коштів від їх власників (сберегателей) до користувачів (інвесторам) - основним його учасникам.

Використання коштів фінансового ринку, яке здійснюється за допомогою таких способів, як емісія цінних паперів, відкриття кредитної лінії в банках, отримання позик в інших організацій та інвестицій у цінні папери, дозволяє підприємствам вирішити наступні завдання:

 • забезпечити перелив капіталу між його учасниками, сприяючи концентрації фінансових ресурсів у найбільш рентабельних сферах економіки;
 • емітентам мобілізувати внутрішні джерела фінансування і тимчасово вільні грошові ресурси для довгострокових інвестицій і задоволення інших потреб;
 • інвесторам сформувати свої інвестиційні портфелі щонайкраще з погляду схоронності капіталу від інфляції і з метою отримання додаткового дохода2.

Дані за отриманими кредитами і позиками, залученим з фінансового ринку організаціями, представлені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Заборгованість організацій за отриманими кредитами банків і наданими позиками за видами економічної діяльності у 2008 р. (На кінець року)

Види

економічної

діяльності

Млн руб.

У відсотках до підсумку

Питома вага простроченої

заборгованості в загальній заборгованості за кредитами банків і позикам, у відсотках

всього

у тому числі прострочена заборгованість

всього

прострочена заборгованість

Всього У ЕКОНОМІКС

14826194

79 246

100

100

0,5

У тому числі за видами економічної

діяльності: Сільське господарство, мисливство та лісове

господарство

661313

4911

4.5

6,2

0,7

Рибальство, рибництво

22 6Х *

4459

0,1

5,6

19.7

Видобуток корисних

1 315087

15591

8,9

19,7

1,2

копалин

З ніс:

видобуток паливно-енергетичних корисних

копалин

898411

13930

6.1

17,6

1,6

видобуток корисних копалин, крім

паливно-енергетичних

416676

1 661

2,8

2,1

0,4

Оброблювальні

4927915

34238

33.2

43,2

0,7

виробництва

З них:

виробництво

харчових продуктів, включаючи

напої і тютюн

718481

5233

4,8

6,6

0,7

текстильне

і швейне виробництво

37765

Тисячі чотиреста вісімдесят дев'ять

0,3

1,9

3,9

виробництво шкіри, виробів

10110

30

0,1

0,0

0,3

зі шкіри та виробництво взуття

оброблення деревини та виробництво виробів

з дерева

102062

+2047

0,7

2,6

2,0

целюлозно-паперове виробництво; видавнича та поліграфічна діяльність

1 19X36

103

0,1

0,1

виробництво коксу та нафтопродуктів

1129081

+4694

7,6

5,9

0.4

хімічне виробництво

298098

+1793

2,0

2,3

0,6

виробництво

гумових

і пластмасових

виробів

76849

181

0,5

0,2

0,2

виробництво інших неметалевих мінеральних продуктів

309476

3439

2,1

6,9

1,8

металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

1014414

Тисяча сімдесят одна

6,8

1,4

0,1

З них металургійне виробництво

927 N.10

153

6.3

0,2

0.0

виробництво машин та устаткування

179375

216

1,2

0,3

0,1

виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування

150780

266

1,0

0,3

0,2

виробництво транспортних засобів та устаткування

568219

10521

3,8

13,3

1,9

З нього:

виробництво автомобілів, причепів і напівпричепів

241163

1305

КБ

1,7

0,5

виробництво суден, літальних і космічних апаратів та інших транспортних засобів

327056

9216

2,2

11,6

2,8

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

545885

+3679

3,7

4,7

0,7

Будівництво

529572

1699

3,6

2,2

0,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого користування

3261273

4530

22,0

5,7

0,1

З них: торгівля автотранспортним засобами та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

178342

206

1,2

0,3

0,1

оптова торгівля, включаючи торгівлю через агентів, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

2628447

3839

17,7

4.8

0,1

роздрібна

торгівля, крім

торгівлі авто-

транспортними

засобами

та мотоциклами;

ремонт побутових

виробів та предметів особистого

користування

454 4X4

4X5

3,1

0.6

Готелі та ресторани

44403

103

0,3

0,1

0,2

Транспорт і зв'язок

1928264

+6198

13.0

7,8

0,3

З них зв'язок

680385

207

4.6

0,3

0,0

Фінансова діяльність

212244

6

1,4

0.0

0,0

Операції з не-

рухомим майном, оренда

та надання

послуг

1306147

3091

8,8

3,9

0,2

З них управління експлуатацією житлового

фонду

+5553

461

0.0

0,6

8,3

Наукові дослідження та розробки

162989

932

1,1

1,2

0,6

Державне управління та забезпечення

військової безпеки; обов'язкове соціальне забезпечення

+1323

7

0,0

0,0

0,5

Освіта

+2089

17

0,0

0,0

0,8

Охорона здоров'я

15359

16

0.1

0,0

0,1

та надання

соціальних послуг

Надання

інших комунальних, соціальних і персональних послуг

52632

701

0,4

0,9

1,3

Фінансові зобов'язання підприємств

Фінансові зобов'язання є частиною фінансових відносин, пов'язаних з рухом грошових коштів, і засновані на передачі підприємствам фінансових ресурсів для здійснення фінансово-господарської діяльності. Вони відображаються в пасиві балансу підприємств як короткострокові і довгострокові зобов'язання (див. Дод. I).

Виділяють також зовнішні та внутрішні фінансові зобов'язання.

Зовнішні фінансові зобов'язання у підприємств виникають:

 • • перед державою в особі бюджетів та позабюджетних фондів у формі виплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 • • перед партнерами по господарської діяльності в особі постачальників, підрядчиків, банків, страхових компаній, в частині виконання фінансових аспектів укладених договорів.

Внутрішні фінансові зобов'язання у підприємств виникають:

 • • перед власниками в частині виплати їм з чистого прибутку підприємницького доходу або дивідендів за розрахунковий період;
 • • перед філіями та дочірніми фірмами у частині платежів, встановлених умовами укладених з ними угод або разовими розпорядженнями керівництва;
 • • перед найманим персоналом в частині виплати заробітної плати в розмірах і термінах, встановлених умовами індивідуальних трудових контрактів або колективного трудового договору (угоди).

Формами реалізації фінансових зобов'язань є:

 • • переліку. 1сппс грошових середовищі і з розрахункового рахунку підприємства за наявності їх на рахунку, а при відсутності - в черговості, передбаченої ГК РФ;
 • • добровільна передача кредитору частини майна в рахунок погашення заборгованості;
 • • безоплатна відвантаження продукції або надання послуг;
 • • реалізація фінансових зобов'язань відповідно до закону "Про неспроможність (банкрутство)" у разі фінансової неспроможності підприємства.

Здатність підприємства в повному обсязі і у встановлений термін відповідати за своїми зобов'язаннями називається платоспроможністю.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук