Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Фінанси підприємства
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Планування собівартості

При плануванні витрат на виробництво і реалізацію продукції використовуються різні методи, що залежать від економічних умов, діяльності підприємства, його облікової політики.

Розподіл витрат на постійні та змінні витрати передбачає планування змінних витрат. Сума змінних витрат визначається як добуток питомих витрат на одиницю продукції на запланований обсяг випуску продукції в натуральному вираженні.

Постійні витрати приймаються в фактичній величині.

У плануванні застосовується метод формування планової собівартості на основі кошторису витрат. Кошторис складається за елементами витрат. По кожному елементу розробляються і плануються витрати виходячи з потреб виробництва і можливостей їх зниження.

Сума витрат за елементами становить валові витрати (витрати на виробництво). З них виключаються витрати, що списуються на невиробничі рахунки, пов'язані з обслуговуванням господарства або виконанням і наданням послуг, окремо відшкодовуються понад ціну товарної продукції, а також сума змін залишків за рахунками "Незавершене виробництво" і "Витрати майбутніх періодів". У результаті утворюється виробнича собівартість продукції.

У російській практиці управління витратами для цілей планування, обліку і калькулювання застосовується наступна класифікація:

 • по виду виробництва - витрати основні і допоміжні:
 • по виду продукції - витрати на окремий виріб, групу однорідних виробів, замовлення, переділ, роботи, послуги;
 • по виду витрат - статті калькуляції (для калькулювання собівартості продукції та організації аналітичного обліку) і елементи витрат (для складання проектного кошторису витрат і звіту за витратами на виробництво);
 • за місцем виникнення витрат - ділянка, цех, виробництво, госпрозрахункова бригада.

Для управління формуванням витрат і витрат виділяють класифікацію витрат за статтями калькуляції та елементами.

Перелік статей калькуляції, їх склад і методи розподілу але видами продукції, робіт, послуг визначаються галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) з урахуванням характеру і структури виробництва.

Наприклад, на машинобудівних підприємствах застосовуються такі калькуляційні статті:

 • 1) сировину та матеріали (за вирахуванням відходів);
 • 2) покупні вироби, напівфабрикати і послуги кооперованих підприємств;
 • 3) основна заробітна плата виробничих робітників;
 • 4) додаткова заробітна плата виробничих робітників:
 • 5) відрахування на соціальне страхування з основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників;
 • 6) витрати на підготовку і освоєння виробництва;
 • 7) витрати на утримання та експлуатацію устаткування;
 • 8) цехові витрати;
 • 9) загальнозаводські витрати;
 • 10) втрати від браку;
 • 11) позавиробничі витрати.

Перші вісім статей витрат утворюють цехову собівартість. Цехова собівартість плюс загальнозаводські витрати і втрати від браку складають виробничу собівартість, а всі 11 статей являють собою повну собівартість продукції.

Па підприємствах промисловості застосовують такі основні методи калькулювання собівартості продукції:

 • • прямого рахунку;
 • • нормативний;
 • • розрахунково-аналітичний;
 • • параметричний.

Метод прямого рахунку - це найбільш простий і найменш точний. Собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Його застосування можливе лити на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, так як не дає точного уявлення про витрати на окремі статті калькуляції.

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції застосовується на підприємствах, де чітко організований облік змін фактичних витрат кожного виду ресурсів на одиницю конкретного виду продукції масового виробництва. Він заснований на нормах і нормативах використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, які повинні бути прогресивними, науково обгрунтованими і систематично переглядатися.

Розрахунково-аналітичний - найбільш точний і досконалий метод калькулювання собівартості продукції. Він дозволяє здійснювати всебічний аналіз стану виробництва, виявляти можливі зміни в ньому, визначати які фактори і як впливають на собівартість продукції. В основу нормативів і норм закладаються техніко-економічні та організаційні умови роботи в проектованому періоді.

Параметричний метод застосовується при калькулюванні однотипних, але різних за якістю виробів. Він полягає у встановленні закономірностей зміни витрат виробництва в залежності від якісних характеристик продукції. Цим же методом можна визначати і додаткові витрати на поліпшення якісних характеристик продукції.

На багатьох малих і середніх підприємствах зазвичай використовують скорочену номенклатуру калькуляційних статей, що включає:

 • • матеріальні витрати (сировина, матеріали, паливо і енергія на технологічні цілі) в прямому обчисленні;
 • • витрати на оплату праці (також в прямому обчисленні);
 • • інші прямі витрати;
 • • витрати з управління та обслуговування виробництва (непрямі).

Призначення калькуляції витрат - отримати достовірну інформацію індикативного характеру, що дозволяє виявити відхилення від заданих норм, планів, заздалегідь встановлених стандартів, визначити причину цих відхилень і вжити необхідних заходів щодо усунення або скорочення подібних отклоненій1.

На відміну від статей калькуляції, угруповання яких носить рекомендаційний характер, витрати, утворюють собівартість продукції (робіт, послуг), групуються відповідно до НК РФ і Положенням з бухгалтерського обліку від 6 травня 1999 № 33н "Витрати організації" (ПБУ 10 / 99).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук