Логістична місія фірми

Завдання логістики у фірмі можна розглядати у відриві від стратегічних цілей її бізнесу. У цьому сенсі часто використовують поняття "місія", визначальне філософію фірми на ринку продажів

При формулюванні місії фірми її вищий менеджмент повинен відповісти на два основні питання: що фірма являє собою в даний час і куди прагне. Таким чином, місія - основа, яка визначає всі подальші стратегічні і тактичні цілі і завдання фірми і прийняті на їх основі рішення.

Розвиток конкуренції призвело до того, що споживачі сьогодні з їх набором очікувань, сформованих найкращими компаніями, вимагають більш високої якості товарів і послуг за найнижчою ціною, швидкої реакції на їхні запити і безпосередньої доступності під час придбання та використання. Фірму все частіше оцінюють не тільки з точки зору якості продукції та сервісу, а й здатності постачати товар вчасно в невеликих обсягах до безпосереднього місця споживання.

Потенціал логістики дозволяє реалізувати цілі фірми в рамках її місії, оскільки він є стратегічним чинником в умовах посилення конкуренції.

Логістична місія повинна забезпечити фірмі систему бачення високої якості її продукції та сервісу, конкурентоспроможності, інтеграції постачальницької. виробничої та маркетингової діяльності, бути кредо фірми позиционирующим її щодо ринку і конкурентів.

Контрактна логістика

Термін "контрактна логістика" є своєрідним синонімом терміна "логістичний аутсорсинг", що означає передачу підприємством за контрактом (договором) зовнішньому виконавцеві базових функцій організації та управління потоковими процесами. Існує два основних напрямки здійснення і оптимізації логістичних процесів підприємства: власними силами (інсорсинг) або за допомогою притягається стороннього логістичного оператора (аутсорсинг). Кожен напрямок має свої позитивні і негативні сторони. Основні позитивні і негативні сторони інсорсінга та аутсорсингу викладені в таблиці 1. Порівняння за цими критеріями часто є визначальним фактором прийняття рішення.

Аутсорсинг і інсорсинг непротиставлені один одному. Вибір полягає не в повній відмові в одному способі обслуговування на користь іншого. Цілком можлива передача стороннім виконавцям (операторам) тільки частини логістичних функцій, зберігаючи за собою решту, тобто в певних умовах виявляється ефективним оптимальне поєднання інсорсінга та аутсорсингу.

Таблиця 1

Порівняння інсорсінга та аутсорсингу

Критерій порівняння

Аутсорсинг

Інсорсинг

Ступінь залежності від зовнішнього середовища (постачальника послуг)

Висока

Низька

Ступінь зосередженості на основному бізнесі

Вище

Нижче

Ступінь "заморожених" фінансових коштів в непрофільних активах

Менше

Більше

Ступінь автономності контролю логістичних бізнес-процесів з боку підприємства

Низька

Висока

Ступінь розкриття (конфіденційність) внутрішньої інформації підприємства

Висока

Низька

Відповідальність за товар

Розділена або лежить повністю на аутсорсера

Повністю на власника

Залежно від прийняття та виконання логістичними операторами (провайдерами) тих чи інших функцій, потенційно переданих їм на аутсорсинг, провайдерів підрозділяють на наступні категорії:

1PL (First Party Logistics) - автономна логістика, коли виконання всіх логістичних функцій приймає на себе всі підприємство;

2PL (Second Party Logistics) - частковий аутсорсинг, тобто вузько функціональні логістичні посередники: транспортні компанії, експедитори, митні агенти, страхові компанії, склади та вантажні термінали виконують окремі логістичні функції;

3PL (Third Party Logistics) - всі логістичні функції передані на аутсорсинг логистическому оператору, який здійснює комплексний логістичний сервіс;

4PL (Fourth Party Logistics) - логістичний оператор здійснює також управління ланцюгами поставок необхідних клієнту ресурсів;

5PL (Fifth Party Logistics) - логістичний оператор, приймаючи на себе функції 4PL, широко використовує Інтернет як єдину віртуальну платформу, що забезпечує більш глибоке і всебічне взаємодію та координацію роботи з обслуговуваними клієнтами (взаємодія в режимі реального часу).

В даний час на російському ринку логістичних послуг домінують вузькоспеціалізовані логістичні оператори, які надають лише деякі послуги, наприклад транспортування, експедирування, складування, вантажопереробку. страхування вантажів (категорія 2PL). Багато логістичні оператори Росії ставлять своєю стратегічною метою розвиток якості і складності наданих послуг до рівня 3PL. У більшості розвинених країн світу оператори категорії 3PL складають основу всіх учасників ринку логістичних послуг. Вони беруть на себе виконання основних видів операційної логістики, обробляють замовлення, розробляють контракти та іншу документацію, здійснюють складування, доставку вантажів до кінцевого споживача і несуть відповідальність за умовами контракту за виконувані операції.

Вітчизняні логістичні оператори в розвитку обсягів, підвищенні якості та комплексності своїх послуг стикаються з безліччю труднощів і перешкод. Головні з них: відсталість логістичної інфраструктури, висока вартість послуг, недовіра з боку замовників, слабка законодавчо-нормативна підтримка цієї боку бізнесу з боку держави. Тому контрактна логістика в Росії знаходиться на стадії становлення і розвитку Розвиток російського ринку логістичних послуг ініціюється процесами глобалізації, інтеграції та кооперації бізнесу, розвитком роздрібної торгівлі, позитивною динамікою підйому промислового виробництва в деяких галузях.

Висновки

  • 1. Логістика і менеджмент взаємодіють на рівні підприємства. Мета взаємодії - побудова ефективної організаційної структури для безперешкодного проходження потоків через підрозділи підприємства.
  • 2. Практичне досягнення в галузі логістики пов'язано з точним визначенням функцій кожного працівника, пов'язаних з обробкою інформації про замовлення і визначенням оптимальних показників логістичної системи.
  • 3. Кадрове забезпечення підрозділів, пов'язаних з фізичними процесами на підприємствах, слід віднести до пріоритетних, оскільки однією з важливих умов проникнення логістичної ідеї в усі сфери бізнесу компанії є наявність висококваліфікованих фахівців з логістики.
  • 4. Людина є головним вирішальним елементом у логістичній системі компанії. Необхідно забезпечувати умови для постійного підвищення рівня професійної кваліфікації співробітника, так як кваліфікація працівників прямо впливає на ступінь його мотивації і ставлення до роботи.
  • 5. При вирішенні про передачу частини непрофільних функцій для виконання стороннім організаціям необхідно розумно поєднувати інсорсинг і аутсорсинг.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >