Оперативно-збутова робота

Оперативно-збутова робота на кожному підприємстві має свої особливості, які визначаються призначенням продукції, що випускається, організаційною структурою збуту, галузевої специфікою підприємства. Оперативно-збутова робота є завершенням процесу реалізації виробленої продукції.

Оперативно-збутова робота включає в себе:

♦ розробку планів-графіків відвантаження готової продукції підприємствам:

♦ приймання готової продукції від цехів підприємства та підготовку її до відправки покупцям;

♦ організацію відвантаження продукції покупцям і оформлення документів, пов'язаних з відвантаженням;

♦ контроль за виконанням замовлень покупців і платоспроможністю клієнтів.

Плани-графіки розробляються на короткі періоди часу (декада чи тиждень), з їх допомогою здійснюється координація планів збуту з планом виробництва.

Продукція, виготовлена цехами, надходить на общезаводской або цехової склади готових виробів, які повинні прийняти її від цехів за якістю та кількістю. Прийом готової продукції оформляється спеціальними документами: накладними, приймально актами або відомостями.

При підготовці продукції до відвантаження покупцям особливу увагу приділяється суворому дотриманню правил пакування та маркування, встановленню кількості відвантажується.

При відвантаженні продукції покупцям особливо важливий правильний вибір упаковки. Упаковка повинна виконувати наступні функції:

♦ охороняти товар від псування і пошкоджень;

♦ забезпечувати створення умов для транспортування, навантаження і вивантаження товарів, їх складування та зберігання.

Упаковка товарів повинна відповідати транспортним засобам, які використовуються при їх перевезенні, а також засобам механізації та автоматизації при навантаженні, розвантаженні і складуванні. Наприклад, упаковка товарів в термоусадочну плівку на піддонах відповідає перевезенні в контейнерах і механізації складських робіт за допомогою автонавантажувачів.

Маркування при підготовці товару до відвантаження має наступні цілі:

♦ вказувати особливості товару; попереджати транспортні організації про особливості навантаження, вивантаження і перевезення товару;

♦ інформувати транспортні організації про вазі нетто і брутто для правильного підбору вантажопідйомних засобів і розрахунків за перевезення товару;

♦ сортувати вантажні місця за належністю до певного вантажоодержувачу або договором;

♦ перевіряти комплектність вантаження і вивантаження по нумерації місць у партії.

Для досягнення зазначених цілей маркування повинно містити такі відомості:

♦ найменування вантажоодержувача і його офіційну адресу;

♦ номер ящика (якщо в партії кілька ящиків, то нумерація здійснюється у вигляді дробу: у чисельнику номер ящика, в знаменнику кількість ящиків в партії);

♦ номер договору;

♦ вага нетто;

♦ вага брутто.

Маркування повинен мати товар і при продажу. На етикетці має бути лише одне марочне назва, але в більшості випадків етикетка є носієм значно більшого обсягу інформації: сорт товару, термін його виготовлення, термін придатності споживання, процентний склад компонентів та ін. В даний час широкого поширення набуло штрихове кодування товарів. Входить в практику радіочастотне кодування товарів. Використання штрихового кодування товарів у сфері обігу дозволяє забезпечити оперативність управління товарними запасами, знизити внутріскладські витрати, зменшити втрати товарів.

При підготовці продукції до відправлення покупцям велика увага приділяється правильному оформленню документів, що використовуються при розрахунках з покупцями. До них в першу чергу відносяться документи, що засвідчують якість і комплектність товарів, що відвантажуються:

♦ специфікація, що підтверджує, що товар поставлений в номенклатурі і кількості, передбаченій у контракті;

♦ сертифікат якості, який підтверджує, що товар перед відправкою перевірений постачальником на відповідність технічним вимогам договору;

♦ пакувальний лист, в якому вказується, в яких упаковках міститься який товар і в яких кількостях;

♦ транспортний документ, що підтверджує прийняття товару до перевезення;

♦ комплектувальні відомості, яка вказує якими частинами комплектної поставки є відвантажуються деталі;

♦ рахунок на оплату відвантажуються.

Рахунок виписується постачальником на поставлену партію товару разом з товарно-транспортної накладної (номер і дата оформлення якої обов'язково вказується в рахунку) або, у разі передоплати, до відпустки товарів і також є підставою для оплати товарів.

Товарно-транспортна накладна є одним з основних товаросупровідних документів. Товарно-транспортна накладна є транспортним документом при доставці автомобільним транспортом, це по своїй суті договір з перевізником товару. Найбільш поширена практика оформлення цього документа у чотирьох примірниках. Перший і другий примірники залишаються у вантажовідправника. Третій і четвертий примірники надходять разом з товаром до вантажоодержувача. Коли товар відвантажується транспортом постачальника, то допускається складання товарно-транспортної накладної у трьох примірниках.

При відвантаженні товару залізничним транспортом в якості товаросупровідного документа виступає залізнична накладна (договір-накладна). До залізничної накладної можуть бути включені специфікації та пакувальні листи.

При перевезенні вантажу морським транспортом оформляється коносамент - свідоцтво про прийняття вантажу до перевезення на судні.

У процесі оперативно-збутової діяльності визначається потреба в транспортних засобах. Розрахунок потреби в транспортних засобах здійснюється за допомогою показника загального обсягу поставок продукції за певний період часу, який визначають за формулою:

А = О н + Т - З н - Про до,

де О н, О до - залишки готової продукції на складі підприємства на початку і наприкінці розглянутого періоду; Т - передбачуваний випуск продукції за певний період часу; З н - кількість продукції, оставляемое на власні потреби підприємства

Розділивши загальний обсяг поставок продукції на вантажопідйомність транспортного засобу, можна визначити необхідну кількість транспортних засобів.

Після підготовки продукції до відправлення організовується її відвантаження покупцям. Найбільша кількість продукції в Росії відвантажується залізничним або автотранспортом. При розподілі продукції за видами транспорту необхідно враховувати відстань перевезення. На відстань до 150 км від виготовлювача продукцію вантажоодержувачам слід відвантажувати автотранспортом, поблизу пристаней і портів зручніше і дешевше користуватися водним або змішаним залізнично-водним транспортом, дрібні вантажі на далекі відстані доцільно відправляти багажем з пасажирської швидкістю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >