Розділ III ПРАКТИКУМ

УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ АВС-КЛАСИФІКАЦІЇ

Теоретичні пояснень до вирішення завдання

Ідея ABC-класифікації у тому. щоб з усього безлічі однотипних об'єктів виділити найбільш значущі з погляду позначеної ланцюга. Таких об'єктів, як правило, небагато, і саме на них необхідно зосередити основну увагу і сили.

Порядок проведення ABC-класифікації наступний. Перш за все, визначається мета проведення класифікації. Це дуже важливий етап, так як від правильного вибору мети залежить результат дослідження. Тобто потрібно відповісти собі на питання - навіщо я буду проводити дослідження і що хочу отримати. Дуже часто постановкою мети нехтують, і в цьому випадку відсутнє розуміння того, що слід робити з результатами досліджень. Власне ABC-класифікація практичної цінності не має і тільки аналіз отриманих результатів дозволяє отримати користь від цього дослідження.

Після постановки мети здійснюється вибір критерію класифікації. В якості критерію залежно від поставленої мети може служити: середній запас по позиції: період обороту: оборотність запасів: обсяг реалізації по позиції та ін.

Наступним етапом ABC-класифікації є збір даних для аналізу і складання таблиці. У таблиці здійснюються всі розрахунки: сума показників за критерієм класифікації: розрахунок частки кожної позиції в загальній сумі; розташування отриманих часткою в порядку убування; розрахунок наростаючого значення; виділення груп А, В і С.

У результаті проведених розрахунків отримують розподіл позицій асортименту фірми, яке використовують для подальшого аналізу. Так основні стратегічні позиції входять до групи А і на ній слід зосередити основну увагу. Група В середня за значенням, а група С може містити малоцінні предмети споживання з точки зору бізнесу фірми.

Приклад рішення задачі

Для проведення ABC-класифікації слід використовувати табличний процесор Excel. Вихідні дані для розрахунку наведені в таблиці.

Номери позицій

Середній запас по позиції

1

10

2

50

3

100

4

1000

5

2000

6

40

7

500

8

600

9

700

10

800

11

900

12

1 600

13

+4000

14

300

Порядок розрахунків наступний.

  • 1. У стовпець А внести порядкові номери позицій. У стовпець В - показники за обраним критерієм (наприклад, середній запас по позиціях). Підсумувати значення по стовпцю В.
  • 2. Розрахувати частку окремих позицій асортименту в загальному обсязі запасу: в стовпці С середній запас по першій позиції розділити на суму запасів і помножити на 100 (або відразу розділить на отриману суму). Приміром, при кількості позицій 14: В2 / В $ 15 * 100. Звернути увагу на абсолютне посилання (знак долара). Формулу в комірці С2 розтягнути на весь стовпець (малюнок 9).
  • 3. Вибудувати асортиментні позиції в порядку убування частки в загальному запасі по стовпцю С. Для сортування таблиці використовувати функцію <Дані> <Сортування>.
  • 4. Розрахувати наростаючий підсумок в стовпці D. При цьому перше число ряду залишається без зміни. Друге число отримуємо підсумовування першої та другої часткою. Потім отриману суму додаємо до кожної наступної частці (рисунок 10).

Початковий етап ABC - класифікації

Рис. 9. Початковий етап ABC - класифікації.

Розрахунок наростаючого значення

Рис. 10. Розрахунок наростаючого значення.

  • 4. Побудувати криву ABC. Для побудови кривої виділяємо стовпець з наростаючим підсумком - <Вставка> <Діаграма>. У діаграмі вибираємо <Графік> <Далі>. Для внесення підписів до осі X натискаємо <Ряд>. <Підписи до осі Х>, а потім виділяємо стовпець з номерами позицій (номери повинні бути врозкид - впорядкований список частці позицій по спаданням). Отриману діаграму розміщуємо на окремому аркуші.
  • 5. При поділі аналізованого асортименту на групи А, В і С можна скористатися наступним алгоритмом:

♦ в групу А включають 20% позицій впорядкованого списку, починаючи з найбільш значущою;

♦ в групу В включають наступні 30% позицій:

♦ в групу С включають залишилися 50% позицій (нижня половина списку в таблиці). У прикладі 20% від 14 позицій становить 3 позиції, 30% близько 5 позицій і все інше група С (рисунок 11).

Поділ аналізованого асортименту на групи

Рис. 11. Поділ аналізованого асортименту на групи.

Крім того, при поділі асортименту на групи можна скористатися методом "кумулятивної прямий". Для поділу на групи використовують побудовану за результатами досліджень криву АВС-аналізу.

Метод побудови кумулятивної прямий

Рис. 12. Метод побудови кумулятивної прямий

На отриманому графіку з'єднують прямою початок координат і кінцеву точку кривої. Отриману пряму копіюють і потім поміщають її над кривою. Знаходимо точку дотику кривої ABC і кумулятивної прямій - це межа між групою А і групою В. Потім з'єднують прямою решту кривої. Копіюємо кумулятивну пряму і переміщаємо її в область над кривою. Отримана точка дотику є кордоном між групою В і С (рис. 12).

Завдання для самостійного виконання

ABC - аналіз. Провести ABC - класифікацію за запропонованими показниками.

Найменування

продукту

Середній запас за квартал

Найменування продукту

Середній запас за квартал

Батончик "Марс"

447

Жувальна гумка "Стіморол"

255

Батончик "Мілки Вей"

162

Жувальна гумка "Супер"

129

Батончик

"Несквік"

195

Ізюм

3

Батончик "Твікс"

615

Інжир

9

Баунті молочний

381

Кетчуп "Болгарський"

57

Жувальна гумка "Б"

174

Кетчуп "Монарх"

24

Жувальна гумка "Д"

780

Кіндер Сюрприз

36

Жувальна гумка "М"

87

Використана література

  • 1. Гаджинский А.М. Практикум з логістики. - М., 2001. - С. 40-51.
  • 2. Стерлигова А.Н. Управління запасами широкої номенклатури: з чого почати? // Логінфо. №12. 2 003.
  • 3. Козловський В А., Козловська Е.А., Саврук Η.Т. Логістичний менеджмент. - СПб, +2002.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >