Розрахунок резерву незароблених премії методом "однієї двадцять четвертої"

Щоб розрахувати незароблену премію методом "однієї двадцять четвертої" ("1/24"), необхідно договори, що відносяться до однієї облікової групи, розподілити по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (у місяцях) і з датами початку їх дії, припадають на одні й ті ж місяці.

Для розрахунку незароблених премії методом "1/24" приймаються наступні умови:

  • 1) дата початку дії договору припадає на середину місяця;
  • 2) термін дії договору, що не рівний цілому числу місяців, дорівнює найближчого більшого цілого числа місяців.

Незароблених премій (НП ,.) по кожній облікової підгрупі визначається шляхом множення базової страхової премії (БСП () на коефіцієнт для розрахунку величини резерву незароблених премії (ЛРН [1):

Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як відношення не минулий на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах місяців) до всього терміну їх дії (у половинах місяців).

Резерв незароблених премії в цілому по обліковій групі дорівнює ^ НП., Розрахованих по кожній підгрупі.

Приклад 29. Базова страхова премія по підгрупах договорів, які стосуються облікової групи 4 (страхування громадян, що виїжджають за кордон), укладеним строком на 1 рік, в минулому році склала (тис. Руб.): У січні - 90, у червні - 130 , у грудні - 60.

Визначити величину резерву незароблених премії методом "1/24" на 1 січня поточного року.

Розв'язання.

Величина резерву незароблених премії (РНП) методом "1/24" розраховується як сума незароблених премії з кожного облікового підгрупі (див. Формулу (10.5)):

Розрахунок резерву незароблених премії методом "однієї восьмої"

Для розрахунку незароблених премії методом "однієї восьмої" ("1/8") договори, що відносяться до однієї облікової групи, розподіляють по підгрупах. У підгрупу включаються договори з однаковими термінами дії (в кварталах) і з датами початку їх дії, припадають на одні й ті ж квартали.

Для розрахунку незароблених премії методом "1/8" приймаються наступні умови:

  • 1) дата початку дії договору припадає на середину кварталу;
  • 2) термін дії договору, що не рівний цілому числу кварталів, дорівнює найближчого більшого цілого числа кварталів.

Незароблених премій по кожній підгрупі визначається шляхом множення базової страхової премії на коефіцієнт для розрахунку величини резерву неопрацьованою премії ЛГРНц (див. Формулу (10.5)).

Коефіцієнт для кожної підгрупи визначається як відношення не минулий на звітну дату терміну дії договорів підгрупи (в половинах кварталів) до всього терміну їх дії (у половинах кварталів).

Резерв незароблених премії в цілому по обліковій групі дорівнює 5 ^ НП., Розрахованих по кожній підгрупі.

Приклад 30. Базова страхова премія по підгрупах договорів, які стосуються облікової групи 8 (страхування вантажів), укладеним строком на 1 рік, склала по кварталах минулого року (тис. Руб.): У першому - 100, у другому - 150. в третьому - 180, у четвертому - 140.

Визначити величину резерву незароблених премії на 1 січня поточного року методом "1/8".

Розв'язання.

Визначаємо величину резерву незароблених премії на 1 січня поточного року методом "1/8":

Розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків

Резерв заявлених, але неврегульованих збитків (РЗУ) - оцінка невиконаних або виконаних неповністю на звітну дату зобов'язань страховика по здійсненню страхових виплат, включаючи суму грошових коштів, необхідних страховику для оплати експертних, консультаційних та інших послуг, пов'язаних з оцінкою розміру і зниженням збитку, нанесеного майновим інтересам страхувальника, що виникли у зв'язку зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому законодавством або договором порядку заявлено страховикові у звітному або попередніх йому періодах.

Розрахунок резерву заявлених, але неврегульованих збитків провадиться окремо по кожній облікової групи договорів.

Величина даного резерву визначається шляхом підсумовування резервів заявлених, але неврегульованих збитків, розрахованих за всіма обліковими групами договорів.

В якості бази розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків приймається розмір неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика, що підлягають оплаті у зв'язку:

  • - Зі страховими випадками, про факт настання яких у встановленому законодавством або договором порядку заявлено страховику;
  • - З достроковим припиненням (зміною умов) договорів у випадках, передбачених чинним законодавством.

Для розрахунку резерву заявлених, але неврегульованих збитків величина неврегульованих на звітну дату зобов'язань страховика збільшується на суму витрат по врегулюванню збитків у розмірі 3% се величини.

Приклад 31. Сума заявлених у зв'язку зі страховими випадками претензій за звітний рік склав 800 тис. Руб. Величина страхових виплат - 850 тис. Руб. Неврегульовані претензії за періоди, що передують звітному, - 120 тис. Руб. Сума страхових премій, що підлягають на звітну дату поверненню страхувальникам у зв'язку з достроковим припиненням договорів, - 50 тис. Руб.

Визначити величину резерву заявлених, але неврегульованих збитків.

Розв'язання.

РЗУ = 120 + 800 - 50 + 3% • (130 + 800 - 850 + 50) = 123,6 тис. Руб.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >