Актуальність етики бізнесу

Впровадження етики в сучасне підприємництво, маркетинг і менеджмент сприяє значному підвищенню якості життя та підвищення ступенів суб'єктивної задоволеності життям, тобто збільшує кількість щасливих людей і якість суспільства в цілому.

Від того, які цілі і цінності лежать в основі бізнесу, залежить благополуччя всього суспільства. Такі цілі організації, як служіння суспільству і цінність організації для місцевого співтовариства, асоціюються з етичним поведінкою, а мета максимізації прибутку - з сумнівним (неетичним) поведінкою.

Як показують результати досліджень, етика надзвичайно актуальна в різних контекстах - індивідуальному, організаційному, соціальному і глобальному. В індивідуальному контексті гостро стоїть потреба в креативному і соціально відповідальному суб'єкті.

Соціально відповідальний бізнес веде до кращої реалізації ресурсів, до збільшення ступеня соціального благополуччя і зростанню соціального капіталу довіри, а в діяльності окремої організації етика виконує роль додаткового стимулу до зростання загальної ефективності та отриманню кращого сукупного результату. З іншого боку, шкода неетичної і нечесного ділового поведінки, який відчувається не тільки споживачами, але й діловими партнерами, суспільством в цілому, в загальній сумі набагато перевищує можливу скороминущу індивідуальну або групову користь. Якщо норми етики не дотримуються, то економічна і підприємницька діяльність приносить шкоду, розміри якого в багато разів перевищують отриману матеріальну прибуток.

У глобальному контексті розвиток і вдосконалення морально правових норм ведення бізнесу здатне врятувати людство від багатьох небезпек і загроз, в тому числі від постійних фінансових та економічних криз.

Від характеру підприємницької діяльності залежать добробут суспільства і його щастя. Найбільш продуктивним є соціально орієнтований бізнес (про що свідчать показники економічного і соціального благополуччя таких країн, як Німеччина, Японія, Скандинавські країни).

Однак існує й інший, "авантюрний", "грабіжницький", "кримінальний", тип бізнесу, орієнтований на насильницьке отримання вигоди - через війну, спекуляцію, розбій, грабіж, работоргівлю, торгівлю зброєю, наркотиками, людьми. Цей бізнес порушує всі існуючі норми моралі і права, приносить непоправної шкоди навколишньому природі, руйнує здоров'я людини, заподіює моральну шкоду і підриває суспільні зв'язки. Цей вид бізнесу представлений численними прикладами фінансових пірамід, рекету, рейдерства, спекуляцій, корупції, шахрайства, компаній-одноденок.

Деструктивний бізнес не тільки не сприяє зростанню добробуту людей, а й веде до розвалу економіки, моральному розкладанню і фізичної деградації. Цьому процесу сприяє загальний антропологічний та моральна криза, пов'язаний з розбещуючим впливом масової культури.

Якщо мета бізнесу - максимізація прибутку за всяку ціну, а мотиви - індивідуальне збагачення, то найбільш вигідним виявляється злочинний бізнес або просто злодійство - обдурив, вкрав і втік. Проте слід розуміти, що порушення етики бізнесу ведуть до погіршення якості життя, що в кінцевому рахунку відбивається на зниженні купівельної спроможності, тобто не вигідно.

Як показують результати досліджень, сумарний шкода від неетичної і нечесного ділового поведінки, що відчувається споживачами, виробниками і суспільством в цілому, перевищує індивідуальну або групову користь. Порушення норм етики приносить шкоду, розміри якого в багато разів перевищують отриману вигоду. Бізнес може бути продуктивним, малопродуктивним і деструктивним. Крім того, багато авторів доводять наявність прямого зв'язку між рівнем етики та економічною рентабельністю. Професор Пенсільванського університету Д. П. Фрітцше, розглянувши економічні й етичні аспекти бізнесу, показав, що вони знаходяться в динамічній зв'язку, тобто можуть посилювати чи послаблювати один одного.

Поділивши моральні аспекти бізнесу на три рівні - бажаний, мінімально прийнятний і неприйнятний, Ф. Фрітцше підрахував, який вплив вони роблять на норму прибутку, і прийшов до висновку, що бажаний моральний ефект тісно пов'язаний з найкращого нормою прибутку, оскільки справедливе працевлаштування розширює можливості найму висококваліфікованих працівників і не вимагає додаткових витрат. Це відноситься і до наявності соціальних благ, які дають економічну віддачу у вигляді зростання продуктивності праці та збільшення лояльності споживачів. Грунтуючись на проведених дослідженнях, Фрітцше показує, що мінімальні відступи від моральних норм зменшують прибуток до мінімально прийнятної величини, а великі хабарі, обман і дискримінація при працевлаштуванні створюють гострі етичні проблеми і конфліктні ситуації, які чреваті великими фінансовими втратами.

Норма прибутку підприємства за умов дотримання таких принципів, як справедливе працевлаштування, наявність достовірної інформації про продукт, відсутність порушень (у вигляді хабарів, подарунків, неточності в інформації), становить 10-11%, тоді як при наявності хабарів, подарунків, нечесності й обману норма прибутку зменшується до 3-5%. Дотримання етики крім економічного прибутку (10%) створює додаткові переваги у вигляді позитивного іміджу компанії та збільшення ступеня довіри до її представників і продуктам. Збільшення ступеня довіри означає збільшення обороту, тобто прибутку.

Актуальність етики бізнесу викликана також наявністю "структурного зла" - об'єктивних причин, що породжують аморальну поведінку. Наприклад, організація сучасного підприємства (у тому числі його великі розміри) сприяє зростанню бюрократичних структур, які пригнічують ініціативу, змушують працівників до беззаперечного підкорення особі, що стоїть вище на ієрархічній драбині. Це породжує ситуації, коли для блага підприємства вчиняються погані і безчесні вчинки, наприклад приховування істини або крадіжка. Багато людей ніколи б не стали красти матеріали для письма з чийогось будинку. Однак вони дуже часто забирають зі свого робочого місця канцелярські товари для подальшого їх використання в особистих цілях. Такі дрібні розкрадання є звичайною справою, але з цих дрібниць народжуються інші, більш серйозні, порушення. Наприклад, особисті переговори по телефону, призначеному для ділових контактів, приватні поїздки працівників за рахунок бюджету організації і т.д. Організація може сприяти прояву таких якостей, які не проявляються в звичайному житті (жорстокість, нечуйність, нетерпимість, доносительство, наклеп).

Бізнес деколи припускає такі якості, як моральна черствість, байдужість до нанесення шкоди іншим людям, що нетипово для інших форм діяльності. Багато товарів, що виробляються і продаваний підприємцями в умовах ринкової економіки, часто виявляються просто небезпечними для життя і здоров'я людей. Але ні виробники, ні продавці не прагнуть попереджати потенційних покупців про небезпеку, їх головне прагнення пов'язано з завданням реалізувати свою продукцію і отримати прибуток. Байдужість до нанесення шкоди іншим людям виявляється і при спілкуванні з співробітниками організації. Наприклад, по відношенню до людини, яку звільняють з роботи або якій знижують заробітну плату, не прийнято проявляти співчуття, більше того, з боку виконавчої особи таке співчуття є просто недозволеною розкішшю. У деяких випадках ці дії виконуються з почуттям незаперечною впевненості у своїй перевазі, з усвідомленням того, що одного авторитету начальника достатньо для згоди підлеглого з будь-яким його дією. З моральної точки зору така зневага до шкоди, причиняемому іншим людям, є поведінкою неприйнятним. На службі можуть проявлятися такі якості людини, як улесливість і інтриганство, безпідставна критика інших, доносительство - ті якості, які засуджуються в звичайних умовах. Все це підтверджує думку, що на роботі люди поводяться інакше, ніж у побуті, часто вони бувають змушені приховувати будь-які факти, викручуватися, шукати переваги, ігнорувати шкоду, яку завдають іншим, або ж мовчати, коли бачать різні несправедливі дії.

З дрібних порушень етики ростуть більші. Хвилі економічної і фінансової криз виявили, що одна з головних причин нестабільності - порушення етики. Фінансова криза 2008 року був багато в чому спровокована крахом банківської системи США, пов'язаним з шахрайством найбільших банків, у тому числі банку Медоффа. Таким чином, нечесний, шахрайський, кримінальний бізнес веде до руйнування не тільки локального співтовариства, але й глобального. Чим більш очевидним стає зв'язок між ступенем етичності бізнесу та добробутом суспільства, тим більш актуальним стає вивчення і широке впровадження етики в ділову практику і підприємницьку діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >