Навігація
Головна
 
Головна arrow Етика та Естетика arrow Ділова етика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ

Поняття "соціальна відповідальність бізнесу"

Поняття "соціальна відповідальність бізнесу" виникло в середині XX ст. і стверджує, що бізнес крім дотримання законів і виробництва якісного продукту добровільно бере на себе додаткові зобов'язання перед суспільством, вносить значний внесок у поліпшення якості життя людей. Однак найбільшу гостроту ця проблема набула і на Заході, і в нашій країні на початку третього тисячоліття.

Сьогодні є кілька трактувань того, що входить у поняття соціальної відповідальності бізнесу, хто є суб'єктом соціальної відповідальності, як співвідносяться соціальна відповідальність бізнесу і соціальна відповідальність держави, яка роль окремих індивідів у формуванні відповідального спільноти.

Підприємницька діяльність ґрунтується на етичних і юридичних нормах, соціальна відповідальність передбачає розширене розуміння цих норм.

Міжнародні моделі соціально відповідального бізнесу

Проблема соціальної відповідальності бізнесу має глобальне і національний виміри. Актуальність цієї проблеми в планетарному масштабі підкреслив генеральний секретар ООН Кофі Аннан у доповіді "Розробка керівних принципів щодо ролі та соціальної відповідальності приватного сектора" (2002), де було зазначено, що неодмінною умовою будь-якої успішної корпоративної комунікації і стратегії зв'язків з громадськістю є наявність у великих компаній певного маніфесту про корпоративну соціальну відповідальність.

Для різних країн характерні різні моделі соціально відповідального бізнесу.

У країнах з демократичними традиціями і розвиненим громадянським суспільством склалася стійка практика соціально відповідального бізнесу (Англія, США, Німеччина, Скандинавські країни). Основні моделі соціально відповідального бізнесу: англо-американська, європейська, сметанна, а також модель "бізнес відповідає за все".

Англо-американська модель. Відповідальність бізнесу перед суспільством виражається у створенні робочих місць та забезпеченні їх ефективного використання через механізми гнучкої заробітної плати, а також у створенні здорових умов праці та виплаті високих податків. Оскільки англо-американське підприємництво засноване на етиці протестантизму і максимальної свободи суб'єктів, багато сфер суспільних відносин залишаються саморегулівними. До них відносяться сфера трудових відносин (працівник - роботодавець), яка регулюється двостороннім договором, і добровільне медичне страхування.

У той же час в США, наприклад, вироблені різні механізми участі бізнесу в соціальній підтримці суспільства через корпоративні фонди, націлені на вирішення різноманітних соціальних проблем (спонсорування професійної освіти, пенсійних і страхових сфер для персоналу). Відповідальна соціальна діяльність і благодійність корпорацій заохочуються відповідними податковими пільгами і заліками, закріпленими на законодавчому рівні.

У європейської моделі бізнес платить великі податки, а держава на ці кошти реалізує соціальні програми для населення. Західноєвропейські суспільства мають розвинені системи грошової допомоги; їх охоплення і розміри значно різняться від країни до країни, однак лише в небагатьох країнах сформувалася система підтримуваних державою соціальних послуг в обсязі, який спостерігається в Скандинавських країнах (Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія), названа скандинавської моделлю соціальної держави і скандинавської моделлю (менше відома) соціальної відповідальності бізнесу.

Скандинавські моделі характеризуються такими загальними цілями соціальної політики, як зміцнення солідарності і збільшення рівності: завдання бізнесу - успішно вести справи і справно платити високі податки, а завдання держави - ефективно розподіляти ці податки, у тому числі на соціальні потреби. Головне завдання держави - створювати законодавчо відповідні умови для забезпечення оптимальних податків, направляти фінансові потоки і надавати певні переваги для проривних секторів розвитку економіки, які, як локомотиви, потягнуть за собою зростання виробництва в інших галузях, створюючи нові робочі місця, збільшуючи заробітну плату, розвиваючи соціальну базу.

У скандинавських моделях держава відіграє більшу роль, ніж ринок або цивільне суспільства. Політика держави спрямована на забезпечення повної зайнятості населення та попередження безробіття; збільшення рівності між різними гендерними, віковими, класовими, сімейними, етнічними, релігійними, регіональними та іншими групами. Мета держави - забезпечення права на основні соціальні гарантії в натуральному і грошовому виразі; щедрість гарантій (грошові трансферти, особливо для соціально незахищених груп, забезпечують "нормальний" рівень життя). Дослідники відзначають як позитивні, так і негативні сторони скандинавських моделей. До перших відносять те, що за рахунок ефективної роботи механізму податків і дотацій розміри "соціальних пожертвувань" приватного бізнесу зводяться до мінімуму. До других - те, що в Скандинавських країнах при високому рівні оподаткування держави стикаються з практикою догляду національного бізнесу в інші зони, "втечею" за кордон.

Європейська модель відрізняється від американської тим, що розглядає державу як інститут, що приводить у виконання прийняті правила поведінки, тоді як в СШЛ подібне втручання держави розцінюється як порушення свободи бізнесу. Якщо американська модель розглядає в якості цілей корпоративної соціальної відповідальності прибутковість і відповідальність перед акціонерами, то європейська відносить до неї додатково питання відповідальності перед працівниками та местнимісообществамі. Благодійність в Європі не так популярна, як в США, що пояснюється великою податковим тягарем.

Корпоративна соціальна відповідальність отримала широке застосування в останні роки у зв'язку з розвитком великого бізнесу. Ця модель орієнтує бізнес на три сфери прояву соціальної ініціативи: економіку, зайнятість та охорону навколишнього середовища. Відповідальність бізнесу поширюється на умови праці, заробітну плату, виплату дивідендів акціонерам, випуск якісної продукції, надання послуг, охорону навколишнього середовища, зайнятість в конкретному регіоні, реалізацію соціальних ініціатив населення. Відповідальність, пов'язана з реалізацією регіональних соціальних проблем, здійснюється через конкурсні гранти спільно з місцевим самоврядуванням.

Корпоративна діяльність, як правило, регулюється нормами, стандартами і законами відповідних держав. У багатьох європейських країнах законодавчо закріплені обов'язкове медичне страхування, пенсійне регулювання і природоохоронна діяльність підприємств.

Існує також модель, в якій "бізнес відповідає за все". Окремі елементи цієї моделі використовують в Японії і Південній Кореї. У цих країнах бізнес надає житло, заохочує сімейні династії, здійснює навчання фахівців за рахунок корпорацій і т.д. Елементи схожої моделі ("соціалка" підприємств) широко використовувалися в нашій країні за радянських часів. Підприємства (держателі державної власності) надавали робочі місця, відповідали за соціальні програми і містили всю соціальну інфраструктуру: санаторії, піонерські табори, їдальні, поліклініки, профтехучилища і т.д.

В даний час основним міжнародним стандартом, що регламентує ставлення бізнесу та суспільства, є міжнародний стандарт ISO 26000: 2010 "Керівництво з соціальної відповідальності". Відповідно до цього стандарту соціальні зобов'язання повинні бути інтегровані в діяльність організацій.

Згідно з міжнародними стандартами обов'язковими для СВБ є правила корпоративної поведінки, які розробляються у вигляді кодексів поведінки і кодексів ділової етики, а також соціальні звіти.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук