комерційна таємниця

Одна з форм інтелектуальної власності - комерційна таємниця відрізняється від державної таємниці. Відомості, що становлять державну таємницю, встановлені спеціальним переліком, який переглядається не рідше ніж раз на п'ять років і по ступеню секретності підрозділяється на три категорії: відомості особливої важливості, цілком таємні і просто секретні.

Комерційна таємниця переліком не визначена, оскільки вона завжди різна у різних підприємств. Порядок поводження з відомостями, що належать до комерційної таємниці, регулюється "Положенням про збереження комерційної таємниці підприємства". На документах у правому верхньому куті пишеться "КТ" ("Комерційна таємниця"), або "Конфіденційно", або "Секрет підприємства". Це означає, що право власності на дану інформацію охороняється законодавством.

Класифікація відомостей, що становлять комерційну таємницю

Рис. 18.1. Класифікація відомостей, що становлять комерційну таємницю

Комерційна таємниця охороняється службою безпеки підприємства.

Комерційна таємниця - це навмисно приховувані з комерційних міркувань інтереси і відомості про різні сторони виробничо-господарської, управлінської, науково-технічної, фінансової діяльності фірми, охорона яких обумовлена інтересами конкуренції і можливими загрозами економічної безпеки фірми. Формою комерційної таємниці є комерційні секрети або відомості, оформлені у вигляді документів, схем, виробів, які належать до комерційної таємниці, і підлягають захисту з боку служби безпеки.

Віднесення тих чи інших відомостей до комерційної таємниці повинна відповідати таким вимогам:

  • • їх відкрите використання може заподіяти шкоду;
  • • фірма може забезпечити збереження їх конфіденційності;
  • • ці відомості потребують захисту, оскільки вони не є державною таємницею і не захищені патентом;
  • • їх приховування не завдає шкоди суспільству.

Захист ділової інформації

У першу чергу виділяється інформація, витік якої може привести фірму до банкрутства. Це суворо конфіденційна інформація, наприклад ноу-хау. До конфіденційної інформації належать також відомості про перспективи розвитку фірми, її клієнтів, терміни і сумі кредитування. Не підлягають розголосу адреси керівників і співробітників фірми, номери домашніх телефонів, поточні плани роботи, інформація про конфліктні ситуації в колективі. Про внутрішню організації фірми повинне знати якомога менше людей, про її існування - якомога більше.

Особливу увагу слід приділяти охороні договорів, що укладаються фірмою, причому в деяких випадках охороні підлягає не тільки текст договору, але і сам факт його підписання.

Решта відомості відносяться до відкритих, тобто доступним для всіх.

Світова практика показує, що втрата 20% інформації веде до розорення фірми в 60 випадках зі 100. Тому ділова інформація охороняється наказом керівника фірми, в якому перераховуються відомості, що відносяться до комерційної таємниці. Однак він не має право віднести до неї відомості, що стосуються напрямку діяльності фірми, оскільки его може привести до приховування фактів негативної діяльності фірми, може завдати шкоди суспільству, наприклад про забруднення навколишнього середовища.

Витік інформації здійснюється прямим викраденням, прослуховуванням телефонних розмов, через технічні засоби і системи обробки інформації та ін.

Останнім часом промисловий шпигунство набуло гігантські розміри. Він все більше застосовується в науці, техніці, економіці і ведеться на всіх рівнях - державами, міжнародними організаціями, фірмами, окремими особами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >