Менеджмент

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ Теоретичні основи менеджменту Введення в менеджмент Сутність менеджментуЗ'ясування поставленого завдання (цілі) управлінняЗбір інформації й оцінка обстановкиПрийняття рішення Закони та закономірності менеджментуЗакони управлінняЗакономірності управління Принципи менеджменту Еволюція управлінської думки Періодизація розвитку теорії та практики управління Основні положення школи наукового управління Основні положення класичної (адміністративної) школи в управлінні Основні положення школи психології і людських відносин Основні положення школи науки управління (кількісної школи) Тенденції розвитку сучасного менеджменту Моделі менеджменту Зарубіжні моделі менеджменту на сучасному етанАмериканська модельЯпонська модельЗахідноєвропейські моделі Розвиток теорії та практики управління в РосіїРеформа 1965Реформа 1979 Прогнозування розвитку менеджменту Організація як об'єкт управління Особливості управління організацією Системний підхід в управлінні організацією Внутрішня середовище організаціїМетиСтруктураЗавданняТехнологіяЛюди Зовнішня Середа організаціїПостачальникиПрофспілкиЗакони та державні органиСпоживачіКонкурентиСереда непрямого впливу Основні види організаційних структур управлінняБюрократичний тип (ієрархічний)Органічний тип Організаційні структури підприємств майбутнього Класифікація організацій Ознаки класифікації Перспективи напрямки розвитку організації Організаційна культура Сутність організаційної культури Структура організаційної культуриМісіяМетиНорми поведінкиОбряди та ритуалиІмідж Роль керівника у формуванні організаційної культури Менеджмент як процес управління Функції менеджменту Поділ і кооперація праці менеджера Загальні функції менеджменту Планування як функція управління Цілі фірми і їх класифікація Види плануванняЗміст плануванняМета плануванняЕтапи плануванняПринципи здійснення планування Бізнес-план і його структура Організація як функція управління Основні принципи організаціїНорми керованості Принципи здійснення функції організації Делегування повноважень як складова частина функції організації Закони організаціїОсновоположні закониІнформативні закониСпецифічні закони соціальної організації Координація як функція управління Сутність координації Комунікаційний процес, поняття, основні елементи, етапи, їх характеристика Міжособистісні комунікаціїШляхи вдосконалення міжособистісних комунікацій Організаційні комунікаціїЕлектронні комунікації Інформаційне забезпечення управління Мотивація як функція управління Основні категорії мотивації Сучасні підходи до мотивації персоналу організації Контроль як функція управління Види контролюСоціально-психологічні аспекти контролю Характеристика ефективного контролю Управлінські рішення і методи управління Процес прийняття управлінських рішень Сутність управлінських рішень Класифікація управлінських рішень Критерії прийняття управлінських рішень Оцінка ефективності управлінських рішень Моделювання у прийнятті рішень Необхідність моделювання в управлінні Основні моделі науки управління Методи управління Сутність і класифікація методів управління Економічні методи управління Організаційно-розпорядчі методи управління Соціально-психологічні методи управління Менеджер в системі управління Менеджер в організації Професійні та особистісні якості менеджера Взаємовідносини з підлеглими Особистість в організаційних відносинах Основні теорії лідерства. Стилі керівництва Загальна характеристика проблем лідерства Основні підходи до проблеми лідерстваПоведінкові теорії лідерстваСитуаційні теорії лідерстваХаризматичні теорії лідерства Проблема параметризації стильових характеристик лідерства Самоменеджмент керівника Необхідність, сутність і еволюція самоменеджментуДелегування повноважень Організація особистісної роботи керівника Управління конфліктами, змінами та стресами Управління конфліктамиПричини конфліктних ситуацій Управління організаційними змінамиРоль менеджера в управлінні організаційними змінами Управління стресамиОсобливості управління персоналом в стрессогенной діяльності Оцінка ефективності менеджменту Сутність ефективності менеджменту Підходи до оцінки ефективності управління Підхід за оцінкою економічної ефективності управління Підхід з оцінки ефективності управлінських рішень Підхід за результатами діяльності організації Підхід по оцінці результатів власне управлінської діяльності Підхід по оцінці соціальної ефективності управління Підхід за оцінкою екологічної ефективності управління
 
Наст >