Характеристика ефективного контролю

Всі ефективні системи контролю мають загальні вимоги. Їх значимість варіюється в залежності від конкретної ситуації, проте ми можемо з упевненістю сказати, що якщо контроль відповідає вимогам, то його ефективність значно підвищується. Розглянемо кожну вимогу.

Дієвість. Виявлені в результаті контролю порушення, вади, помилки, промахи в діяльності підприємства (організації) повинні оперативно усуватися.

Гнучкість. Ефективні контрольні механізми повинні запобігати наслідки несприятливих змін і враховувати переваги нових можливостей. Дуже небагато сучасні організації працюють в умовах стабільного зовнішнього середовища і не потребують гнучкої системи контролю. Сьогодні навіть самі механістичні структури вимагають механізмів контролю, які можна скорегувати відповідно до зміни ситуації і обстановки.

Систематичність. Контроль повинен проводитися не від випадку до випадку, а постійно. Крім цього всі види і процедури контролю, що здійснюються в організації, повинні бути зв'язані в єдину взаимозависимую цілісність.

Комплексність. Контроль повинен охоплювати не один або декілька показників плану, а всі показники, всі напрямки діяльності підприємства (організації). Реалізація контрольної функції в організації завжди повинна бути єдиним комплексом, а не набором випадково пов'язаних або взагалі не пов'язаних процедур.

Економічність. Ефективна система контролю повинна виправдовувати витрати, пов'язані з її створенням і застосуванням. Щоб мінімізувати ці витрати, менеджерам слід використовувати якомога менше контрольних механізмів, тобто впроваджувати тільки ті методики і способи, які дійсно необхідні для досягнення намічених результатів. Вигоди, принесені контролем, повинні бути вище витрат на його проведення.

Гласність. Результати контролю повинні бути відомі виконавцям.

Своєчасність. Механізми контролю повинні своєчасно привертати увагу менеджера до відхилень, щоб він міг попередити їх серйозний вплив на роботу підрозділу. Навіть самі цінні відомості знецінюються, якщо надходять із запізненням. Отже, ефективна система контролю повинна забезпечувати своєчасну інформацію.

Зрозумілість. Механізми контролю, незрозумілі для тих, хто ними користується, безглузді. З цієї причини іноді виникає необхідність спростити систему контролю. Застосування системи контролю, яку важко зрозуміти, нерідко призводить до додаткових помилок, невдоволенню співробітників і до того, що люди їх просто ігнорують.

Найголовнішим фактором підвищення ефективності контролю, а значить, і зміни характеру управління є розвиток партнерства - управління, здійснюваного на основі участі всіх членів організації або групи в управлінні. Для такого спільного управління характерно впровадження і розвиток самоконтролю.

Партнерство і самоконтроль сприяють інтеграції інтересів, задумів, намірів, прагнень, характеризують розуміння і підтримку керівника персоналом. Ефективність самоконтролю залежить від авторитету керівника, стилю управління, цілей і соціально-психологічної атмосфери організації.

Коли організації здійснюють свій бізнес на зарубіжних ринках, функція контролю набуває додатковий ступінь складності.

Контроль на міжнародному масштабі є особливо важкою справою через велике число різних областей діяльності і комунікаційних бар'єрів. Результативність контролю можна поліпшити, якщо періодично проводити зустрічі відповідальних керівників в штаб-квартирі організації і за кордоном. Особливо важливо не покладати на іноземних керуючих відповідальність за вирішення тих проблем, які від них не залежать.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >