Навігація
Головна
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Соціально-психологічні методи управління

Менеджмент досліджує насамперед соціально-економічні відносини людей, що складаються в процесі управління. У процесі управління формується складна мережа міжособистісних відносин. Будь-яка організація виступає не тільки як виробничо-економічна одиниця, але і як середовище, в якому відбувається формування працівників. Тому особливе місце в менеджменті відводиться соціально-психологічним методам управління, які дозволяють впливати на духовні інтереси людей, регулюють міжособистісні відносини, а також безпосередньо впливають на формування і розвиток трудового колективу.

Соціально-психологічні методи включають різноманітний арсенал способів і прийомів, що розробляються соціологією, соціальною психологією, психологією особистості, психологією праці та іншими науками, що вивчають людини і міжособистісні відносини.

Соціально-психологічні методи управління використовуються для вирішення наступних завдань:

  • - Діагностика професійної придатності працівників;
  • - Оптимальний підбір і розстановка кадрів, тобто найбільш раціональне формування персоналу;
  • - Регулювання міжособистісних відносин у колективі;
  • - Підвищення ефективності стимулювання діяльності працівників;
  • - Підвищення ефективності виховної роботи в колективі і зміцнення дисципліни;
  • - Раціоналізація трудових процесів.

Практичне розв'язання всіх перерахованих вище завдань

вимагає створення на підприємствах спеціальних соціально-психологічних служб (відділів, бюро, лабораторій).

Діяльність соціально-психологічних служб на підприємстві протікає по трьох основних напрямках:

  • 1) дослідження колективів і окремих груп, постановка проблеми, проведення спостережень, опитування та аналіз отриманих даних;
  • 2) соціальне проектування - розробка рекомендацій в частині соціального розвитку колективів та ін .;
  • 3) консультативна діяльність - надання допомоги керівникам виробництва, навчання персоналу.

Соціально-психологічні методи управління передбачають проведення необхідних досліджень, які залежно від способу дослідження та обсягу можуть бути поділені на вивчення працівника за допомогою анкет, інтерв'ю, ділових ігор за системою "людина про людину", "колектив про людину", "людина про колектив "; вивчення, здійснюване під час виконання працівником службових обов'язків (спостереження, експеримент); вивчення кінцевого результату діяльності працівника.

У ході соціальних і психологічних досліджень застосовуються як звичайне (відкрите) спостереження, так і включене спостереження, тобто повне входження дослідника в спостережувану середу на тривалий відрізок часу.

У практиці соціальної психології широко застосовується експеримент для перевірки гіпотез і методик. Експерименти проходять як в лабораторних, так і в природних умовах, тобто в трудових колективах.

Найбільш широке застосування в менеджменті отримали такі соціально-психологічні методи, як опитування, бесіда, інтерв'ю, анкетування та тестування.

Опитування передбачає чітке формулювання питань, на які слід дати однозначну відповідь "так" або "ні". За допомогою опитування можна з'ясувати думку персоналу про адміністрацію, ставлення до інновацій і т.п.

Бесіда передбачає отримання інформації зі слів співрозмовника. Це вельми поширений в менеджменті соціально-психологічний метод. Бесіда проводиться при прийомі на роботу і при звільненні, а також у процесі трудової діяльності. Бесіда може проводитися за ініціативою керівника або підлеглого.

Інтерв'ю - це особливий вид бесіди, в ході якої всі питання і всі відповіді фіксуються. Воно може дати глибоку й розгорнуту картину суб'єктивного світу опитуваного.

Досить поширені для збору масової соціально-психологічної інформації методи анкетування і тестування. При цьому тест і анкета, будучи найважливішими інструментами соціальної психології, мають певні відмінності. У тексті анкети не містяться готові відповіді на поставлені запитання, що дозволяє анкетованих давати довільні відповіді, а організаторам анкетування отримувати широкий нерегламентований спектр відповідей, тобто матеріалів для дослідження.

Тест на відміну від анкети містить, як правило, готові відповіді на кожен поставлене запитання. При цьому відповіді чітко сформульовані, і тестований має можливість вибрати тільки один з варіантів відповіді на кожне питання, що полегшує подальшу роботу з тестом, оскільки дозволяє оцінити кожну відповідь в балах і запропонувати кожному тестируемому одну з можливих характеристик в залежності від суми балів.

Анкетування та тестування працівників підприємства дозволяють виявити їх індивідуальні особливості, схильності, риси характеру, що дає можливість використовувати кожного працівника на тій роботі, де він може принести максимальну користь підприємству і отримати задоволення від своєї роботи.

У сучасних умовах все більшу увагу в розвинених країнах приділяється методам морального стимулювання праці. До числа таких методів можна віднести систематичний розвиток і навчання персоналу, планування ділової кар'єри працівників, проведення різних конкурсів і змагань на звання кращих за професією і т.п.

У зв'язку з цим виникає необхідність вивчення соціальних потреб та інтересів людей, що вимагає практичного застосування змістовних і процесуальних теорій мотивації.

Активізація людського фактора пов'язана з формуванням організаційної культури фірми. Організаційна культура - це сукупність норм і цінностей, вироблених і поділюваних колективом в цілях внутрішньофірмової координації та адаптації до зовнішнього середовища. Організаційна культура виражає в концентрованому вигляді філософію фірми і відображається в її діловому кредо. Ділове кредо, у свою чергу, містить місію, базові цілі організації і кодекс поведінки її співробітників.

Соціально-психологічні методи і методи морального стимулювання широко застосовуються менеджерами багатьох підприємств при формуванні персоналу, в управлінні формальними і неформальними групами, для подолання конфліктних і стресових ситуацій тощо Знання цих методів та вміння застосовувати їх на практиці є одним з найважливіших вимог, що пред'являються до керівника, так як соціальна психологія допомагає зрозуміти природу влади і лідерства, дозволяє удосконалювати стиль управління і забезпечувати дотримання етичних норм поведінки в колективі.

Соціально-психологічні методи управління використовуються зазвичай у поєднанні з економічними та організаційно-розпорядчими методами, що підвищує ефективність їх впливу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук